Jest dofinansowanie do szkolnych wycieczek

2
488

Rusza drugi nabór do pilotażowego programu „Poznaj Polskę”, w którym resort edukacji dofinansuje wycieczki szkole. Podczas konferencji Minister Przemysław Czarnek przybliżył szczegóły programu.

 

– Program pilotażowy „Poznaj Polskę” w ubiegłym roku odniósł ogromny sukces. Zorganizowano prawie 5 tys. wycieczek szkolnych, w których wzięło udział ponad 215 tys. uczniów – powiedział minister Przemysław Czarnek podczas konferencji.

– W tym roku przeznaczmy na ten cel łącznie 100 mln zł, z czego pierwsze 50 mln zł będzie uruchomione od 1 marca. Pozostałe środki uruchamiamy na jesieni 2022 roku – dodał szef MEiN.

Minister poinformował, iż środki finansowe mają zostać podzielone na województwa. Proporcjonalnie na liczbę uczniów w danym województwie, tak żeby ten podział środków w całej Polsce był sprawiedliwy i żeby dostępność do tych środków była taka sama dla dzieci i młodzieży w każdym województwie w Polsce.

Organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć:

w przypadku szkoły podstawowej:

 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 4 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,

w przypadku szkoły ponadpodstawowej:

 • 1 wniosek o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,

w przypadku zespołu szkół:

 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, które wchodzą w skład zespołu.

Organizacja wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2022 r.

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić:

 • co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,
 • co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej,
 • co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej.

Wsparcie finansowe

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Termin poniesienia wydatków, dla środków pochodzących z dotacji jak i dla środków finansowego i niefinansowego wkładu własnego, powinien następować od dnia zawarcia porozumienia/umowy do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022, nie później niż do dnia 24.06.2022 r.

2 KOMENTARZE

 1. No czyli trzeba zwiedzić 6 kościołów w 3 dni lub najlepiej jechać do Torunia i iść pod pałac ojca Tadeusza i zostawić kopertę na tankowanie limuzyny. Hahaha

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here