Jak uzyskać zgodę na edukację domową dziecka?

0
357

Chcesz, żeby twoje dziecko uczyło się w domu? Możesz dokonać tego w bardzo prosty sposób. Zacznij od złożenia wniosku o zgodę na edukację domową. Sprawdź, jak to zrobić. Pamiętaj także, iż dziecko, które uczy się w domu, nadal może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w szkole.

 

Czym jest edukacja domowa

Każde dziecko, które ma od 6 do 18 lat, musi się uczyć. Spełnia wtedy obowiązek przedszkolny, szkolny i nauki. Nauka ta wcale jednak nie musi odbywać się w szkolnych murach. Dyrektor przedszkola albo szkoły może zgodzić się, żeby dziecko uczyło się w domu. Rodzice, bądź prawni opiekunowie chcący by ich pociechy uczyły się w domu muszą złożyć u dyrektora przedszkola, szkoły do której dziecko jest przyjęte odpowiedni wniosek. Wtedy nauczycielami dziecka mogą być nawet osoby, które nie mają ukończonych specjalnych studiów ani szkoleń, np. rodzice, opiekunowie prawni, albo inne osoby wskazane przez rodziców bądź opiekunów.

Dla kogo edukacja domowa?

Zgodę na takie nauczanie mogą uzyskać rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, które ma od 6 do 18 lat. Natomiast uczniowie pełnoletni, czyli nieobjęci obowiązkiem nauki, nie mogą się ubiegać o zezwolenie na realizację tego obowiązku poza szkołą.

Wniosek na edukację domową

Jak czytamy w rządowym serwisie informacyjnym wniosek o zezwolenie na edukację domową. Nie ma jednego wzoru takiego wniosku. O taki najlepiej zapytać w przedszkolu albo w szkole. Jeśli tam go nie będą mieli wówczas każdy musi sam go sporządzić. Do wniosku należy dołączyć opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, oświadczenie, w którym napiszesz, że zapewnisz dziecku warunki, które umożliwią mu realizację podstawy programowej na tym etapie kształcenia i oświadczenie, w którym napiszesz, że twoje dziecko będzie przystępowało do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Decyzja o edukacji domowej ucznia

Wniosek o zgodę na edukację domową możesz złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego lub przed rozpoczęciem danego roku szkolnego. Na jego rozpatrzenie i wydanie decyzji dyrektor ma 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożysz wszystkie dokumenty. Cała usługa jest bezpłatna.

Dyrektor szkoły godząc się na edukację domową w danym roku szkolnym w decyzji może wskazać etap edukacyjny. Są trzy etapy:

  • I etap – I, II i III klasa szkoły podstawowej,
  • II etap – IV–VIII klasa szkoły podstawowej,
  • III etap – szkoła ponadpodstawowa.

Ocena ucznia uczącego się w domu

Po wydaniu pozytywnej decyzji twoje dziecko będzie mogło uczyć się w warunkach domowych. Jego postępy w nauce oceniane będą na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Zakres egzaminów ustala dyrektor, który wydał zezwolenie na edukację domową. Po zdanych egzaminach dziecko dostanie świadectwo ukończenia danej klasy. Na świadectwie nie będzie oceny z zachowania. Nie będzie też ocen z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here