Jak pracował Twój radny?

2
385

Jednym z wyznaczników, jakości pracy radnego jest ilość składanych interpelacji i tematy, jakimi się interesowali.

Jeśli mieszkańcy mają jakikolwiek problem, który dotyczy spraw leżących w kompetencji Miasta to mogą udać się do radnego z prośbą o to, żeby w drodze zapytania bądź interpelacji zwrócił się do władz z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i ewentualne działania w tej sprawie. Również radni, jako swoiści liderzy społeczni sami winni bacznie obserwować okolicę i zwracać uwagę na potrzeby i niedostatki.

Dziś sprawdziliśmy ile interpelacji i zapytań skierowali do władz gminy świeradowscy radni oraz czego one dotyczyły.

W Radzie Miasta Świeradów Zdrój zasiada 15 radnych: Mirosław Bock, Michał Brutkowski Janina Czaplińska, Aleksandra Kasprzak, Paweł Lech, Paweł Mikołajczak, Michał Podhorodecki, Kamila Pytlakowska, Urszula Romanowicz, Mateusz Szumlas, Ewa Śliwińska,
Anna Tkaczyk, Szczepan Wojsa, Marta Wróbel i Urszula Wyszomirska.

W pierwszym roku kadencji tylko dziewięcioro z nich zwracało się z zapytaniami i interpelacjami. Wszystkie te interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami dostępne są na stronie świeradowskiego urzędu (tutaj).  My sprawdziliśmy, kto i czym się zajmował. Z udostępnionych na gminnej stronie internetowej materiałów (do 27 listopada) wynika, iż najwięcej interpelacji i zapytań, bo aż 18, złożył radny Mateusz Szumlas. Na przysłowiowym podium z Szumlasem znaleźli się także radna Kamila Pytlakowska i radny Paweł Mikołajczak.

Radny Mateusz Szumlas interweniował w sprawach: ustawienia znaków drogowych, zatkanego przepustu na skrzyżowaniu ulic Gajowej i Zakopiańskiej, zalewania fekaliami ul. 11 Listopada, montażu lustra drogowego pomiędzy ul. 11 Listopada a Piłsudzkiego, doposażenia placu zabaw przy ul. Bocznej, wykonania prac porządkowych w okolicach ulic 11 Listopada i Ratowników Górskich, montażu lampy przy ul. Pod Skarpą, utworzenia małego stoku saneczkowego dla dzieci, ws. witaczy, organizacji „Lata z Radiem”, bądź innej imprezy, ławek na terenie miasta, odświeżenia barierek mostku przy ul. Zakopiańskiej, wylewania strumyka przy ul. Zakopiańskiej, alejek parkowych, wybijania studzienek kanalizacyjnych na ul. Bocznej, ogrodzenia terenu przy ul. Nadbrzeżnej i informacji dot. wywozu śmieci i opłat z tym związanych oraz konieczności przeprowadzenia kampanii informacyjnej “Stop dla fajerwerków i petard / Świeradów nie strzela – Świeradów dba o zwierzęta”. Radny Szumlas przygotował i złożył w bieżącym roku projekt uchwały ws. stawek śmieci, który został przyjęty przez radnych.

Radna Kamila Pytlakowska interweniowała w sprawach: montażu progów zwalniających na ul. Wyszyńskiego, montażu koszy na śmieci na ul. Górskiej, kosztów sprowadzenia lokomotywy, czystości na ul. Górskiej, czystości na chodniku ul. Górskiej, nowych nasadzeń drzew i krzewów, montażu koszy na śmieci, montażu ławki na przystanku przy ul. Górskiej, montażu koszy na śmieci przy ul. Wyszyńskiego i montażu znaku drogowego przy ul. Piłsudzkiego.

Radny Paweł Mikołajczak interweniował w sprawach: odśnieżania ulic, drogi ewakuacyjnej z deptaku, usunięcia śmieci po sezonie zimowym, naprawy oświetlenia przy ul. Bronka Czecha, konieczności czyszczenia studzienek burzowych na terenie miasta i kanału przy ul. Batorego, częstotliwości zabierania śmieci z kubłów w centrum miasta, gromadzenia odpadów przy ul. Bronka Czecha, ograniczenia prędkości na ul. Zakopiańskiej, naprawy ławek na terenie miasta

Radna Urszula Wyszomirska interweniowała w sprawach: zabezpieczenia muru oporowego na Czarnym Potoku przy ul. Lwóweckiej, zabezpieczenia mostu oporowego na Czarnym Potoku przy ul. Lwóweckiej, uzupełniania przepustu i uporządkowania terenu skarpy w okolicach ul. Rolniczej i podłączenia sieci wodociągowej do gospodarstw przy ul. Górzystej i konieczności wycinki drzew przy ul. Długiej. Radna złożyła również wniosek (27.11) o informację ws. wpływów do budżetu Miasta z terenu Czeniawy- Zdrój.

Radna Ewa Śliwińska interweniowała w sprawach: zasad ruchu drogowego na ul. Długiej, montażu witaczy na drogach wjazdowych do miasta, sprzątania dróg powiatowych i Gminnej Ewidencji Zabytków.

Radna Marta Wróbel interweniowała w sprawach: rozbudowy sieci wod- kan w Czerniawie, poprawy bezpieczeństwa na ul.: Starowiejskiej i Łąkowej i dwa razy ws. budowy wodociągu na ul. Górzystej.

Radna Aleksandra Kasprzak interweniowała w sprawach: wypadku jednej z mieszkanek i zaniedbanego parku poniżej ul. Zdrojowej oraz niezabezpieczonego drzewa i montażu spowalniaczy bądź znaków ostrzegawczych na ul. Wyszyńskiego

Radny Michał Podhorodecki interweniowała w sprawach: opracowania regulaminu poruszania się po mieście pojazdów zaprzęgowych i ograniczenia prędkości i wprowadzenia zakazu parkowania na ul. Bocznej.

Radna Urszula Romanowicz interweniowała w sprawie budowy oświetlenia na ul.: Brzozowej, Lipowej i Wiejskiej.

Radni: Mirosław Bock, Michał Brutkowski Janina Czaplińska, Paweł Lech, Anna Tkaczyk, Szczepan Wojsa dotychczas nie korzystali z tej formy pracy.

Warto pamiętać, iż radni każdego miesiąca podejmują w drodze uchwał wiele decyzji, które mają duży wpływ na rozwój miasta i na jakość życia jego mieszkańców. Do nich należy ostateczna decyzja, czy powstanie np. nowy plac zabaw, które drogi będą remontowane i ile pieniędzy będzie przeznaczonych na utrzymanie szkoły. Dlatego warto utrzymywać stały kontakt z radnymi i zwracać im uwagę na wszelkie bolączki i problemy a także na rozwiązania, które ułatwią nam życie.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here