Irena Chmielowska – zapoczątkowaliśmy zmianę jakościową w Świeradowie

6
750
grafiki: KWW Zadbajmy Razem o Naszą Przyszłość

Irena Chmielowska i KWW Zadbajmy Razem o Naszą Przyszłość. Wybijając się na niezależność w radzie miasta, rozpoczęliśmy proces zmian i stworzyliśmy podwaliny do działań w oparciu o zaniedbany potencjał Świeradowa.

 

 

Szanowni Państwo

Nasz komitet został zbudowany w oparciu o chęć zmiany kierunku polityki miasta Świeradów-Zdrój, skupionej dotychczas na zewnętrznych inwestorach. Taki kierunek mógł być atrakcyjny i prorozwojowy dwadzieścia lat temu gdy trzeba było wspomóc wyrwanie Świeradowa z rozwojowego marazmu. Dziś jednak nastręcza nam szereg zapętlonych problemów. Brak polityki prospołecznej i mieszkaniowej, skupianie się na spektakularnych inwestycjach, a zaniedbanie bieżącej dbałości o miasto. Obniżenie jakości życia i walorów wypoczynkowych poprzez niekontrolowaną deweloperską zabudowę. Zanieczyszczenie i degradacja środowiska i naszych największych walorów, czyli źródeł wód mineralnych i krajobrazu, co wpływa na jakość ruchu turystycznego w gminie, który coraz mniej przekłada się na interes przeciętnego mieszkańca.

Demokratyczne zasady zadziałały. Grupa zaangażowanych, niezależnych od grup interesów, radnych oraz społecznicy zostali słyszalnym wśród mieszkańców głosem potrzeby ZMIANY. To była ciężka kadencja, Pan Burmistrz Marciniak nie chciał ustąpić w swoim stanowisku ani o pół kroku, pełna gorących dyskusji, wielkich emocji, próby wpłynięcia na radnych i tego uczciwego i tego trochę mniej. Dziś widzimy, że było warto i uruchomiliśmy procesy zmian w naszym mieście.

Dowód? Widząc nastroje w Świeradowie, Burmistrz ze swoją wizją sam dobrowolnie zrezygnował z funkcji, a nawet popierane przezeń konkurencyjne komitety, w mniejszym lub większym stopniu, oparły swój program o rzeczy które przez lata się upominaliśmy. Nagle wszyscy przenoszą uwagę z inwestorów na mieszkańców, chcą zielonego miasta, nikt już nie wychwala ogromnych apartamentowców, które miały być symbolem sukcesu Świeradowa? Czy szczerze?

Nasze sukcesy:

• Uchroniliśmy Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy Stację Kultury przed likwidacją i zamianę wyremontowanego dworca kolejowego w referat urzędu miasta. Autonomia którą ma „Stacja”, zdecydowanie służy rozwojowi miejsca, a co za tym idzie pozytywnemu wpływowi na naszą lokalną społeczność. Na 2024 r. zabezpieczyliśmy też większe środki na funkcjonowanie miejsca.

• Odebraliśmy Burmistrzowi prawo do jednoosobowej decyzyjności w kwestii wyprzedaży gminnego mienia. Dzięki temu udało się uchronić kilka kluczowych miejsc przed przeskalowaną zabudową deweloperską. Np. ul. Sosnowa. Sam proces sprzedaży działek stał się jawny.

• Skierowaliśmy do gruntownych poprawek Studium Zagospodarowania Przestrzennego – powstrzymaliśmy proces domknięcia polityki umożliwiającej powstawanie deweloperskiej zabudowy praktycznie w każdym miejscu w Świeradowie. Ochroniliśmy także kolejne źródła wody mineralnej i punkty widokowe przed zniszczeniem i poważnie pochyliliśmy się nad wnioskami mieszkańców, które dotychczas były oceniane niejawnie i jednoosobowo.

• Nasi kandydaci ze stowarzyszenia FLINS, niezależnie od władz miasta, pozyskali 16 tys. euro z Funduszy EOG Norwegia, Lichtenstein, na projekt „Świeradów dba Zieleń”. Projekt poza szeregiem działań skierowanych do mieszkańców, zakładał zinwentaryzowanie dendrologicznie terenów parkowych w mieście. Dzięki temu mamy pełne dane nt. wymaganych robót w parkach. Dane też pokazały, że gwarantem bezpieczeństwa nie jest coroczna masowa wycinka drzew, tylko systematyczna dbałość o zieleń.

• Rozpoczęliśmy działania kładące nacisk na wsparcia lokalności: lokalni przedsiębiorcy, lokalna historia i kultura, lokalni wytwórcy, lokalna architektura, lokalni liderzy, lokalna przyroda i lokalna społeczność – czyli MIESZKAŃCY. Dla niektórych to ZAŚCIANKOWOŚĆ, dla nas orientujących się we współczesnych trendach, wielki rozwojowy potencjał które trzeba promować i wspierać.

Chcemy kontynuować naszą pracę na rzecz miasta, dlatego wyznaczyliśmy sobie 30 programowych konkretów, w trzech blokach tematycznych, które chcemy zrealizować w mieście w przeciągu nadchodzącej kadencji.

Naszymi działaniami pokazaliśmy, że Wyróżnia nas wiarygodność! Dlatego zwracamy się z prośbą o głosy 7 kwietnia 2024 r.

-/materiał finansowany ze środków: KWW Zadbajmy Razem o Naszą Przyszłość/-

6 KOMENTARZE

  1. Ale Rolek nie zachowuje się jak burmistrz oddający władzę! Namaścił Edytę, namaścił Michasia , dalej snuje sny o potędze i odnawia biura w Urzędzie! A przyszedł czas na prawdziwą zmianę , a nie na podstawianie pacynek czy kukiełek! Głosujmy na Irenę, bo to jedyny kandydat nielazleżny w żadnym stopniu od Złotoustego Rolexa!

  2. To się może nie mieścić w głowie, po tylu latach dyktatury deweloperów, że są jeszcze ludzie niezależni i wierni swoim poglądom, a nie tylko kasie i potrzebie oszukiwania innych. Uzależnieni od normalności: porządku, zieleni, przyrody, spokojnego życia w małym miasteczku uzdrowiskowym.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here