Informacja o opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność

0
2644
pola grunty nieruchomości

Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim przypomina, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1495 ze zmian.) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych nieruchomości.

 

 

Ustawa nałożyła na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi wymienionych gruntów, obowiązek ponoszenia opłaty rocznej z tytułu przekształcenia, przez okres 20 lat.

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, na konto Gminy Gryfów Śląski nr 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106 lub w kasie tut. urzędu.

Równocześnie ustawa dopuściła możliwość jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie, w każdym czasie trwania obowiązku płatności.

Szczegółowych informacji w sprawach opłat udziela Sylwia Cichońska, insp. ds. gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, pod nr tel. 75 7811266.

Informacja o opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here