Gryfów Śląski: Zrealizowano inwestycje za ponad sto milionów złotych

3
321
Olgierd Poniźnik Gryfów Śląski

Pan Olgierd Poniźnik Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski prezentuje najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w latach sprawowania przez niego funkcji burmistrza. Jak wylicza, w latach 2007-2023 na realizację inwestycji w gminie Gryfów Śląski przeznaczono 101.704 761,14 zł.

 

W dziale Transport i Łączność zrealizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji na kwotę 27.782.803,64 zł

W tym dziale największe inwestycje to:

 • Przebudowa ul. 7 Dywizji wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Gryfowie Śląskim – 901.962,89 zł
 • Przebudowa ciągu dróg gminnych w Gryfowie Śląskim ul. Rybna dz.nr 456 i ul. Garbarska dz. nr 296 i dz. nr 342/1 – 1.296.084,73 zł.
 • Przebudowa ciągu dróg gminnych: ulica Akacjowa i ulica Partyzantów w Gryfowie Śląskim – 1.979.071,69 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ulica Sikorskiego w Gryfowie Śląskim – 1 404 501,50 zł
 • Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej ul. Andersa w Gryfowie Śląskim dz. nr 219 dr. – 546 332,05 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ulica Polna w Gryfowie Śląskim dz. nr 201 dr – 674 434,18 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ulica Grodzka w Gryfowie Śląskim dz. nr 483 dr – 687 488,37 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w m. Krzewie Wielkie cz. dz. nr 302 dr, 309 dr – 277 535,23 zł
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolbromowie dz. nr 333 dr, 304 dr, 303 dr, 300 dr, 299 dr, 296 dr, 288 dr, 287 dr i 286 dr. – 541 483,52 zł
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rząsinach dz. nr 682 dr, 728 dr – 824 015,13 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim – 940 596,18 zł
 • Przebudowa drogi gminnej ulica Oldzańska w Gryfowie Śląskim – 996 254,85 zł
 • Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski: Krzewie Wielkie, Młyńsko, Ubocze, Rząsiny, ul. Panoramiczna – 3 023 981,18 zł
 • Przebudowa dróg gminnych ulica Malownicza, Wiosenna, Letnia w Gryfowie Śląskim – 751 592,77 zł

W dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowaliśmy inwestycję na kwotę 3 280 449,44 zł. W tym dziale największa inwestycja to:

 • Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na 20 mieszkań socjalnych, Ubocze 301 – 2 037 742,94 zł

W dziale Gospodarka Administracja Publiczna zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę 1 817 836,70 zł Największa inwestycja to:

 • Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski – 1 137 811,5 zł

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę 2 250 831,58 zł

W tym dziale największe inwestycje to:

 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Gryfowie – 249 250,00 zł
 • Dotacja dla KW Policji na zakup samochodu – 33 000,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu samochody pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gryfowie Śląskim – 299 770,00 zł
 • Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu – 229 906,00 zł
 • Budowa garażu dla OSP w Wolbromowie – 400 914,63 zł

W dziale Oświata i Wychowanie zrealizowaliśmy kilka inwestycji na kwotę 4 295 303,28 zł. W tym dziale największe inwestycje to:

 • Wymiana pokrycia dachowego i remont Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim – 1 484 346,39 zł
 • Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim – 2 175 622,39 zł

W dziale Ochrona Zdrowia zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę 3 433 430,56 zł, największa inwestycja to:

 • Budowa Przychodni Zdrowia w Gryfowie Śląskim – 3 090 607,88 zł

W dziale Pomoc Społeczna zrealizowaliśmy inwestycję:

 • Modernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim na potrzeby utworzenia Klubu „Senior+” – 1 182 060,87 zł

W dziale Rodzina zrealizowaliśmy inwestycję:

 • Budowa żłobka w Gryfowie Śląskim – 5 369 731,56 zł

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę 35 461 812,54 zł

W tym dziale największe inwestycje to:

 • Budowa domu przedpogrzebowego w Gryfowie Śląskim – 615.627,74 zł
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej Osiedla Horyzont – 1.494.043,49 zł
 • Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Gryfów Śląski – 708.035,71 zł
 • Budowa zbiornika wody pitnej w Uboczu – 477.600,00 zł
 • Odtworzenie dawnego stanu zabytkowej płyty starego rynku w Gryfowie Śląskim – 1.014.591,37 zł
 • Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim – 2.306.000,00 zł
 • Modernizacja sieci wodociągowej w drodze wojewódzkiej nr 360 ulice: Uczniowska, Lubańska, Sanatoryjna w Gryfowie Śląskim – 607 875 zł
 • Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości – 2 419 736,73 zł
 • Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego. Ochrona środowiska naturalnego – 715 453,38 zł
 • Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Gryfowie Śląskim wraz z budową otwartej komory fermentacyjnej w kwocie 9 808 038,65 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim – 1 494 931,7 zł
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej – ulica Lipowa w Gryfowie Śląskim – 478 500,00 zł
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej – ulica Oldzańska w Gryfowie Śląskim dz. 223 dr. – 852 700,00 zł
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków i produkcji i uzdatniania wody w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj – 664 497,48 zł
 • Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj (Edycja 2/2021/2727/ Polski Ład – środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8.038.050,00 zł (w trakcie realizacji)

W dziale Kultury Fizycznej zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę 14 925 990,90 zł

W tym dziale największe inwestycje to:

 • Modernizacja obiektu na Europejskie Centrum Kulturalno-Informacyjne w Gryfowie Śląskim – 1 198 114,00 zł
 • Budowa Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Młyńsku – 1 500 888,89 zł
 • Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 33a w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj (Edycja01/2021/4106/Polski Ład – środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (prace w toku) – 8.441.378,00 zł

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę 7 507 328,41 zł

W tym dziale największe inwestycje to:

 • Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gryfowie Śląskim – 4 863 346,01 zł
 • „Moje boisko – Orlik 2012” – 1 341 206,93 zł
 • Budowa obiektu rekreacyjnego „Tor PUMPTRACK” – 387 311,60 zł
 • Budowa szkolnej hali sportowej w Rząsinach – 345 787,50 zł

3 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here