Gryfów Śląski: Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji

2
1338
Gryfów Śląski - Konstytucji 3 Maja

Mszą świętą w intencji Ojczyzny zainaugurowano obchody 231. rocznicy uchwalenia przez Sejm Czteroletni ustawy, którą później nazwaną „Konstytucją 3 Maja”.

 

231 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, nazwaną później Konstytucją 3 Maja, która stała się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.

Wolna Polska w swojej historii czterokrotnie przyjmowała konstytucje. Miało to miejsce w roku 1791 (Konstytucja 3 Maja), 1921 (Konstytucja Marcowa), 1935 (Konstytucja Kwietniowa) oraz w roku 1997.

Konstytucja 3 Maja 1791 roku

Konstytucja 3 Maja 1791 roku była pierwszą spisaną ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, obradujący pod węzłem konfederacji. Dokument regulował zasady funkcjonowania władz państwowych, oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Postanowienia ustawy zasadniczej ustanawiały trójpodział władzy oraz znosiły wolną elekcję i zasadę liberum veto.

Próby przeprowadzenia reform zawartych w ustawie rządowej zostały zniweczone już w połowie 1792 roku przez konfederację targowicką oraz wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, Konstytucja była symbolem dążeń narodu, dokumentem przypominający o walce o niepodległość. Później do ustawy odwoływali się też twórcy konstytucji polskich w XX wieku.

We wtorek, 3 maja 2022 roku obchody Święta Konstytucji 3 Maja uczczono w Gryfowie Śląskim. Te zainaugurowała msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej. Po niej mieszkańcy przeszli ulicami miasta pod Tablicę Pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej.

Tu wszystkich powitała Anna Michalkiewicz Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, która przypomniała także, czym jest dzisiejsze święto i jak ważne jest dla nas Polaków.

W imieniu nieobecnego w dniu dzisiejszym Burmistrza Olgierda Poniźnika głos zabrał Wiceburmistrz Andrzej Tartak. W krótkim przemówieniu podkreślał wagę wolności.

– Historia naszego narodu, jak i innych narodów pokazała, że wolność to dar, który nie jest dany nam zawsze. O wolność musimy dbać i pielęgnować ją z pokolenia na pokolenie. Nie możemy pozwolić by pycha, arogancja i buta czy też partykularny interes jakiejkolwiek partii politycznej zaprzepaścił szansę na rozwój i odebrał nam miejsce w Europie i na świecie. To do nas ludzi wolnych, ale jednocześnie tych, którzy doświadczyli okrucieństwa totalitaryzmu należy kontynuacja myśli i założeń twórców Kontrybucji 3 Maja.

Dzisiejsze święto niejako koncentruje nas na jeszcze jednym bardzo istotnym zagadnieniu: na szacunku do obecnie obowiązującego prawa i przestrzeganiu jego postanowień. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków niezależnie od poglądów i preferencji politycznych. Naród skłócony i podzielony jest narodem słabym, z wątłą perspektywą na przyszłość. To niezwykle ważne, by o tym pamiętać w obecnym czasie wojny w Ukrainie i groźbach Kremla wobec Polski i innych krajów. By pamiętać i urzeczywistniać idee stanowiącą trzon Konstytucji z 3 maja 1971 roku. – mówił do zgromadzonych licznie mieszkańców Wiceburmistrz Gryfowa Śląskiego Pan Andrzej Tartak, który podziękował także wszystkim przybyłym za  ich obecność.

Wieńce i wiązanki kwiatów pod Tablicę Pamiątkową ku czci Kombatantów Ziemi Gryfowskiej złożyly delegacje Związku Kombatantów, Związku Sybiraków, przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski oraz jednostek podległych, przedstawiciele Rady Miejskiej, gryfowskich szkół, przedszkoli i żłobka, partii politycznych, rad sołeckich w osobach Sołtysów, gryfowskiej Policji i Straży Pożarnej, klubu sportowego Gryf, a także Powiatu Lwóweckiego w osobie Pana Starosty Daniela Koko wraz z małżonką.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here