Gryfów Śląski: Kto otrzymał pieniądze na realizację zadań z zakresu sportu?

1
1081
zdjęcie poglądowe fot Lwówecki.info

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski poinformował, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 18 stycznia 2024 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 4/2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2024 roku, Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Zarządzeniem Nr 12/2024 z dnia 14 lutego 2024 roku, w składzie :

Jerzy Andrzejczak – przewodniczący Komisji,
Agnieszka Muszka – członek Komisji,
Marzena Szuflicka – członek Komisji

dokonała otwarcia i oceny ofert złożonych na realizację zadań z w/w zakresu.

Komisja oceniła oferty zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

Biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski przyznał kwoty dotacji organizacjom wymienionym w zestawieniu:

ZESTAWIENIE PRZYZNANYCH DOTACJI Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Z BUDŻETU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI REALIZOWANYCH DO 30.06.2024 ROKU

  • Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” – Prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników oraz upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji, jak i zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych. – 58.500 zł
  • Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych – Organizacja zajęć sekcji tenisa stołowego dla wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu – 3.500 zł
  • Gminny Szkolny Związek Sportowy – Organizowanie zawodów i imprez sportowych na terenie Gminy Gryfów Śląski – 9.000 zł
  • Ludowy Klub Sportowy ZRYW – Upowszechnianie sportu, propagowanie zdrowego trybu życia, organizacja imprez sportowych – 12.000 zł
  • Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów” – Promowanie aktywności fizycznej w różnej postaci bez względu na wiek i sprawność fizyczną – 8.000 zł
  • PZW –Koło w Gryfowie Śląskim – Zdrowe i aktywne spędzanie wolnego czasu w formie organizacji zawodów wędkarskich – 1.000 zł
  • Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Gryfów Śląski – Szkolenie dzieci i młodzieży – 8.000 zł

1 KOMENTARZ

  1. PZW 1.000 zł chyba na nowe karty. Ludzie za co??? nic nie robią. jak chcesz opłacić kartę to zawsze nie ma skarbnika albo nie ma znaczków. a koszt karty z roku na rok wyżej…. niech im PZW DAJE KASE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here