Gmina Lwówek Śląski: 37 polowań. Sprawdź gdzie i kiedy

5
1764
zdjęcie poglądowe (pixabay.com)

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski podała do wiadomości publicznej, gdzie i kiedy będą odbywały się polowania zbiorowe.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodów łowieckich nr 66 i 51 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „Grzywacz”.

 1. Polowanie organizowane dnia: 02.10.2022 r. – Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 2. Polowanie organizowane dnia: 19.10.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 3. Polowanie organizowane dnia: 16.10.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 4. Polowanie organizowane dnia: 23.10.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 5. Polowanie organizowane dnia: 30.10.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 6. Polowanie organizowane dnia: 05.11.2022 r. Obwód łowiecki nr 51, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 7. Polowanie organizowane dnia: 06.11.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 8. Polowanie organizowane dnia: 12.11.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 9. Polowanie organizowane dnia: 13.11.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 10. Polowanie organizowane dnia: 19.11.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 11. Polowanie organizowane dnia: 20.11.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 12. Polowanie organizowane dnia: 26.11.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 13. Polowanie organizowane dnia: 27.11.2022 r. Obwód łowiecki nr 51, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 14. Polowanie organizowane dnia: 03.12.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 15. Polowanie organizowane dnia: 04.12.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 16. Polowanie organizowane dnia: 10.12.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 17. Polowanie organizowane dnia: 11.12.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 18. Polowanie organizowane dnia: 17.12.2022 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 19. Polowanie organizowane dnia: 18.12.2022 r. Obwód łowiecki nr 51, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 20. Polowanie organizowane dnia: 07.01.2023 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 21. Polowanie organizowane dnia: 08.01.2023 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 22. Polowanie organizowane dnia: 14.01.2023 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 23. Polowanie organizowane dnia: 15.01.2023 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 24. Polowanie organizowane dnia: 22.01.2023 r. Obwód łowiecki nr 66, w godzinach: 7.30 – 15.30;
 25. Polowanie organizowane dnia: 28.01.2023 r. Obwód łowiecki nr 51, w godzinach: 7.30 – 15.30

Na terenie obwodu łowieckiego nr 62 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie „Bóbr”.

 1. Polowanie organizowane dnia: 16.10.2022r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00
 2. Polowanie organizowane dnia: 23.10.2022r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00
 3. Polowanie organizowane dnia: 30.10.2022r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00
 4. Polowanie organizowane dnia: 13.11.2022r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00
 5. Polowanie organizowane dnia: 20.11.2022r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00
 6. Polowanie organizowane dnia: 27.11.2022r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00
 7. Polowanie organizowane dnia: 04.12.2022r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00
 8. Polowanie organizowane dnia: 11.12.2022r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00
 9. Polowanie organizowane dnia: 08.01.2023r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00
 10. Polowanie organizowane dnia: 15.01.2023r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00
 11. Polowanie organizowane dnia: 22.01.2023r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00
 12. Polowanie organizowane dnia: 29.01.2023r. Obwód łowiecki nr 62, w godzinach: 8.00 – 16.00

Jednocześnie przypominamy, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić do Burmistrza sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Poniżej, za uchwałą nr XV/381/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r., podajemy opisy obwodów łowieckich, na których będą prowadzone polowania:

Opis obwodu nr 51 – Na północy od skrzyżowania dróg nr 2273D i 2296D w m. Gościszów drogą nr 2273D w kierunku północno – wschodnim, a następnie drogą nr 2500D przez m. Włodzice Wielkie do drogi krajowej nr 297. Stąd drogą nr 297 w kierunku południowym przez m. Żerkowice, Brunów do m. Lwówek Śląski, a następnie przez m. Lwówek Śląski w kierunku zachodnim drogą nr 2541D i dalej drogą nr 2496D przez m. Radłówka do skrzyżowania z drogą nr 2515D w m. Niwnice. Dalej na południe przez m. Niwnice drogą nr 2515D do skrzyżowania z drogą gruntową o nawierzchni utwardzonej i tą drogą w kierunku zachodnim do skrzyżowania z drogą nr 2298D. Następnie drogą nr 2298D w kierunku południowo – zachodnim do m. Wolbromów. Z m. Wolbromów drogą gruntową utwardzoną na północny – zachód przez m. Żołądź do drogi nr 2273D na północnym skraju m. Mściszów, i dalej drogą nr 2273D w kierunku północno – wschodnim do m. Gościszów do skrzyżowania z drogą nr 2296D, tj. do punktu wyjścia.

Opis obwodu nr 62 – Na północy od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 297 i 364 w m. Lwówek Śląski na południe drogą nr 297 przez m. Mojesz, Pławna Dolna i Golejów, a następnie w kierunku zachodnim drogą gruntową utwardzoną do skrzyżowania z drogą nr 2511D i tą drogą na południowy – zachód do m. Lubomierz. Stąd w kierunku zachodnim przez m. Lubomierz do drogi nr 2525D i tą drogą przez m. Lubomierz do m. Oleszna Podgórska. Z m. Oleszna Podgórska w kierunku północno – wschodnim drogą utwardzoną nr 112581D do m. Nagórze i dalej drogą nr 2519D przez m. Płóczki Górne do drogi wojewódzkiej nr 364. Następnie drogą nr 364 na północny – wschód przez m. Płóczki Dolne do m. Lwówek Śląski do skrzyżowania z drogą nr 2541D. Stąd drogą nr 2541D w kierunku ogólnym północno – wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297. Następnie drogą tą w kierunku południowo – wschodnim do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 364, tj. do punktu wyjścia.

Opis obwodu nr 66 – Na północy od skrzyżowania dróg nr 2528D i nr 2613D w m. Sobota w kierunku wschodnim drogą nr 2613D przez m. Dłużec, a następnie w kierunku południowym drogą polną i leśną między oddziałami leśnymi nr 252 a 253 do m. Radomiłowice do drogi nr 108743D i tą drogą do skrzyżowania z drogą nr 2509D i dalej tą drogą do m. Bełczyna. Następnie w kierunku południowo – zachodnim drogą nr 2507D przez m. Bystrzyca do skrzyżowania z drogą nr 2491D w m. Wleń. Z m. Wleń drogą nr 2491D przez m. Łupki do drogi wojewódzkiej nr 297 i dalej drogą nr 297 przez m. Pławna Dolna do skrzyżowania z drogą nr 2528D. Dalej w kierunku północno – wschodnim drogą nr 2528D przez m. Dębowy Gaj do skrzyżowania z drogą nr 2613D w m. Sobota, tj. do punktu wyjścia.

5 KOMENTARZE

 1. Czy jest możliwość zmiany decyzji że względu na to że ludzie szykują drzewo na ziemię. Jest specyficzna sytuacja. Czy dając zgodę, organ decyzjny bierze odpowiedzialności za zdarzenia, które mogą mieć miejsce?

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here