Gmina Gryfów Śląski: Co w przyszłorocznym funduszu sołeckim?

4
708

W budżecie na 2021 rok Gmina Gryfów Śląski zaplanowała wydanie blisko 150 tysięcy złotych na zadania w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego. Sprawdź, co i gdzie będzie robione.

 

Fundusz Sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. W ustawie o funduszu sołeckim zawarto wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ze środków z Funduszu Sołeckiego mieszkańcy wsi mogą np. zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową …

Poniżej prezentujemy wykaz zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok wg wniosków sołectw zaczerpnięty z projektu budżetu Gminy i Miasta Gryfów Śląski:

 

Młyńsko – 17.601,58 zł

 • Remont budynku remizy OSP Młyńsko – 3.601,58 zł
 • Zakup traktora ogrodowego – 14.000,00 zł

Ubocze – 36.978,00 zł

 • Wykonanie tablic kierunkowych z numerami domów – 6.000,00 zł
 • Utwardzenie nawierzchni przy przystanku na górnym Uboczu – 978,00 zł
 • Budowa altany biesiadnej w Uboczu – 20.000,00 zł
 • Zakup i montaż piłkochwytu oraz monitoringu na boisku Klubu Sportowego Zryw Ubocze – 10.000,00 zł

Wieża – 22.297,79 zł

 • Zakup i montaż lamp solarnych – 1.500,00 zł
 • Zakup koszy betonowych na potrzeby sołectwa – 1.400,00 zł
 • Zakup wyposażenia placu zabaw – 4.000,00 zł
 • Wykonanie pasa zieleni na terenie placu zabaw – 2.000,00 zł
 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej – 13.397,79 zł

Krzewie Wielkie – 18.526,03 zł

 • Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Krzewiu Wielkim (pomieszczenia kuchenne i sanitarne) – 18.526,03 zł

Wolbromów – 11.611,12 zł

 • Zakup urządzeń na plac zabaw – 11.611,12 zł

Rząsiny – 24.701,37 zł

 • Zakup latarek i kombinezonów na potrzeby OSP w Rząsinach – 2.300,00 zł
 • Prace remontowo-modernizacyjne w budynku świetlicy wiejskiej w Rząsinach (pomieszczenia kuchenne) – 22.401,37 zł

Proszówka – 16.825,04 zł

 • Zakup 3 par butów specjalistycznych i prądownicy na potrzeby OSP w Proszówce – 3.000,00 zł
 • Wykaszanie terenów publicznych wsi – 3.525,04 zł
 • Zakup gabloty ogłoszeniowej zamkniętej – 2.000,00 zł
 • Renowacja 10 szt. stołów w świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł
 • Zakup pojemnika na nakrętki – 2.300,00 zł
 • Zakup 5 szt. tablic ogloszeniowych na potrzeby sołectwa – 5.000,00 zł

4 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here