Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

0
299
Business concept. Business people discussing the charts and graphs showing the results of their successful teamwork. Selective focus.

Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie przygotowują do pełnienia funkcji menedżersko-specjalistycznych z zakresu finansów oraz zarządzania.

Pierwsze semestry pozwalają zdobyć podstawy wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim. Na drugim semestrze studenci wybierają specjalność zgodną ze swoimi zainteresowaniami. W ostatnich trzech semestrach, studenci piszą prace magisterskie pod opieką doświadczonych promotorów. Praktyczny charakter prac magisterskich, które dotyczą realnych problemów w przedsiębiorstwie, to ważny element pozwalający kształcić kwalifikacje zawodowe absolwenta.

Absolwent specjalności finanse i inwestycje przedsiębiorstw posiada wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie zarządzać finansami, w zakresie: planowania finansowego w przedsiębiorstwie, tworzenia budżetów projektów biznesowych oraz pozyskiwania środków unijnych, diagnozy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzania inwestycjami oraz oceny ryzyka finansowego.

Absolwent specjalności zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie posiada wiedzę oraz umiejętności interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania przedsiębiorstwem, oceny wpływu otoczenia na przedsiębiorstwo oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym zarządzania innowacjami, potrafi zarządzać projektami biznesowymi, kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się i negocjować.

Perspektywy zawodowe

Absolwent posiada unikalne kwalifikacje menedżersko-specjalistyczne z zakresu finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Może pracować na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania oraz finansowania, m.in. jako menedżer finansowy, menedżer projektu, analityk/doradca finansowy lub z sukcesem prowadzić własną działalność gospodarczą.

Nasze atuty

  • nowością kierunku jest połączenie dwóch obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w rezultacie absolwent rozumie i potrafi kształtować zjawiska oraz procesy zarówno finansowe, jak i w sferze zarządzania podmiotem gospodarczym. Wszechstronne przygotowanie absolwenta jest dużym atutem na rynku pracy,
  • studenci mogą odbywać praktyki zawodowe w różnorodnych przedsiębiorstwach i innych instytucjach, z którymi współpracuje Uczelnia. W czasie pierwszego i drugiego roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe trwające po 270 godzin (niecałe 7 tygodni). Praktyki ułatwiają kształcenie umiejętności zawodowych,
  • studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym „Ekonomicus”. Studenci uczestniczą m.in. w szkoleniach oraz seminariach. W roku 2016 studenci koła zostali finalistami ogólnopolskiego konkursu „Księgowi przyszłości” organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Partnerzy

  • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
  • przedsiębiorstwa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Uzyskany tytuł: magister

Specjalności:

  • finanse i inwestycje przedsiębiorstw
  • zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie

 

-/ PWSZ w Legnicy /-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here