Ferie letnie 2023. Bezpłatne wyjazdy integracyjne dla dzieci cudzoziemskich i polskich

0
438

Wojewoda Dolnośląski, w ramach realizacji projektu pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich na Dolnym Śląsku – Etap II” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, organizuje wypoczynek integracyjny dla dzieci polskich i cudzoziemskich – ferie letnie 2023.

 

 

Działanie to ma umożliwić integrację dzieci obywateli państw trzecich z dziećmi polskimi. Wspólne spędzanie czasu ma pomóc w adaptacji uczniów cudzoziemskich w nowym otoczeniu, wzbudzić większe poczucie pewności, ułatwić zrozumienie kultury i tradycji polskiej, wspomóc nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni. Wyjazdy integracyjne pozwolą dzieciom obywateli państw trzecich lepiej poznać kraj pobytu. Bezpośrednie wsparcie uczniów cudzoziemskich ukierunkowane jest na pomoc w zaadaptowaniu się w nowym otoczeniu, w którym się znalazły, a uczestnicy – obywatele polscy będą mieli okazję do oswojenia się z wielokulturowością.

Informacja w sprawie organizowanego wypoczynku dla dzieci została skierowana przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty do szkół publicznych i niepublicznych w województwie Dolnośląskim dnia 16 czerwca 2023 r.

 

 

Ważne! Organizator przyjmuje zgłoszenia wysłane jedynie przez szkoły, które dokonały wstępnej kwalifikacji dzieci cudzoziemskich i polskich z zachowaniem proporcji ok 50:50. Warunkiem jest przesłanie wypełnionego formularza wraz z kwestionariuszem zgłoszeniowym najpóźniej do dnia 20.06.2023.

Umowy dotyczą organizacji trzech turnusów kolonii dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnictwo w feriach letnich jest bezpłatne dla wszystkich uczestników. Wypoczynek będzie zorganizowany w miejscowości Międzywodzie OWK Bursztyn Terminy turnusów są następujące:

1. 1.07-10.07.2023 – dzieci z terenu woj. dolnośląskiego, miejsca wyjazdu: Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra (44 miejsca)

 

 

2. 5.08 -14.08.2023 – dzieci z terenu woj. dolnośląskiego, miejsca wyjazdu: Wrocław (40 miejsc)

3. 14.08-23.08.2023 – dzieci z terenu woj. dolnośląskiego, miejsca wyjazdu: Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra (38 miejsc)

Rodzice dzieci cudzoziemskich ubiegających się o uczestnictwo w wypoczynku, powinni po pierwsze – zapoznać się z dokumentem poniżej – warunki i zasady rekrutacji oraz wykonać polecone tam czynności, a także złożyć w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu pl. Powstańców warszawy 1 (stanowisko nr 1) bądź w Delegaturze Urzędu w Legnicy ul. F. Skarbka 3 (stanowisko nr 1) i w Delegaturze Urzędu w Jeleniej Górze ul. Piłsudskiego 12 (stanowisko informacyjne) odpowiednią ankietę uczestnika projektu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu oraz okazaniem dokumentu stanowiącego podstawę pobytu dziecka w Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe jest niezbędne do potwierdzenia, że dzieci obywateli państw trzecich kwalifikują się do grupy docelowej projektu. Ankieta jest dostępna na stanowisku obsługi klienta.

Wszystkie szczegóły na stronach Urzędu Wojewódzkiego.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here