Echa październikowej sesji Rady Gminy i Miasta Lubomierz

0
1084

Nad czym podczas czwartkowej sesji debatowali radni? To wyjaśnia Pan Michał Pater – Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Lubomierz:

 

W czwartek 28 października w Lubomierzu odbyła się 39 sesja Rady Miejskiej Gminy Lubomierz. W posiedzeniu radni wspólnie z burmistrzem oraz skarbnikiem gminy analizowali wnioski składane do planu budżetu na 2022 rok.

Plan budżetu będzie omawiany także podczas obrad komisji oraz i na sesji w listopadzie a także w grudniu, kiedy zazwyczaj podejmuje się uchwałę budżetową.

Tematem październikowej sesji było także sprawozdanie Dyrektora Lubomierskiego Centrum Kultury z organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediowych. W tym roku to wyjątkowe wydarzenie kulturalne musiało odbyć się w warunkach ograniczonych przez obostrzenia związane z COVID-19. Wobec powyższego filmowe święto zostało zorganizowane wyjątkowo skromnie w ramach Lubomierskich Spotkań z Polską Komedią.

Ważnym tematem posiedzenia była także analiza sprawozdania z współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi. Program Współpracy organów samorządowych Gminy Lubomierz z organizacjami Pozarządowymi został uchwalony w dniu 26 listopada 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz XLVL98L19, Uchwalanie Programu jest obowiązkiem gmin wynikającym z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdego roku podczas sesji analizuje się sprawozdanie między innymi pod kątem wysokości przyznanych dotacji organizacjom na realizację poszczególnych zadań, a także sposoby ich rozliczania i kontroli.

W trakcie posiedzenia omawiano także sprawy związane z przygotowaniami Gminy Lubomierz do sezonu zimowego w kwestii utrzymania dróg w tym okresie. Radnym przedstawiono sprawozdanie zawierające zasady zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie Gminy Lubomierz w sezonie 2021/2022. Analizowano wymagania wobec wykonawców, kryteria odśnieżania a także kolejność dróg i ulic. Temat zostanie rozszerzony na komisjach zaplanowanych na listopad br.

W trakcie posiedzenia radni pracowali także nad sześcioma projektami uchwał.

W sprawach różnych poruszano wiele bieżących tematów: dofinansowania dla Gminy Lubomierz z Rządowego Funduszu Polski Ład, realizacji budowy i wymiany oświetlenia w sołectwach oraz sytuacje związane ze zmianami ruchu i wiele innych.

W sesji zabrał także głos przedstawiciel organizacji PTTK TRInO – Turystyczno-Rekreacyjnych Imprezy na Orientację – to impreza z mapą i/lub kompasem, których głównym celem jest turystyczne i rekreacyjne spędzanie czasu na poznawaniu w interesujący sposób walorów turystyczno- krajoznawczych różnych miejscowości i miejsc. W ten ciekawy sposób dzięki PTTK TRInO można zwiedzać także Lubomierz. Przedstawiciel omówił radnym program, zaprezentował mapę Lubomierza oraz opowiadał o serwisie, w którym zawarte są wszystkie informację dotyczące omawianego sposobu zwiedzania. Dyskutowano także o planach na przyszłość związanych z tym programem np. dla zwiedzania poruszających się na rowerach.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here