Dofinansowanie dla powiatowych DPS-ów i lwóweckiego szpitala

2
758

Powiat Lwówecki otrzymał dofinansowanie w ramach grantu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19”. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem Covid-19 na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do Powiatów, a za ich pośrednictwem do DPS oraz szpitali powiatowych.

 

W ramach grantu wsparciem zostały objęte: DPS w Mirsku, DPS w Nielestnie oraz Powiatowe Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim.

Granty dla DPS-ów przyznane zostały m.in. na: zakup i przeprowadzenie testów na obecność Covid-19, doposażenie stanowisk pracy i sprzęt do walki z epidemią, przygotowanie miejsc do odbywania kwarantanny, zwrot kosztów organizacji miejsc do ewakuacji instytucji, pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Wsparcie dla DPS w Mirsku wynosi 51 446 zł, dla DPS w Nielestnie 47 693 zł.

Grant dla lwóweckiego szpitala będzie realizowany przez Powiat Lwówecki, który przekaże zakupiony sprzęt, wyposażenie i materiały PCZ-owi w formie darowizny, których planowana wartość wynosi 348 287 zł. Grant zostanie wykorzystany na zakup sprzętu medycznego, w tym m.in.: na echokardiograf, łóżko OAIT i myjnie dezynfekcyjne. Zakupiony sprzęt medyczny oraz sprzęt do prowadzenia dezynfekcji pozwoli na niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-19. Dzięki dokonanym zakupom zostaną stworzone w Szpitalu Powiatowym w Lwówku Śląski nowe możliwości diagnostyczne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Przyznany grant pozwoli zachować procedury związane z przestrzeganiem reżimu sanitarno – epidemiologicznego i umożliwi sprawne prowadzenie ALGORYTMU POSTĘPOWANIA – TRIAŻ w szpitalach niezakaźnych. Przyznany grant pozwoli także wzmocnić komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 oraz wzmocni komplementarność świadczeń opieki zdrowotnej w zabezpieczaniu życia i zdrowia.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here