Dla kogo renta socjalna

6
4934
moneta grosz

Na Dolnym Śląsku co miesiąc wypłacanych jest ponad 18 tys. rent. W całym kraju – prawie 300 tys. Od marca 2023 wysokość renty socjalnej wynosi 1588,44 zł brutto, czyli jest równa kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

 

 

Renta socjalna jest wsparciem dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy.

– Warunkiem przyznania renty socjalnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pełnoletność oraz całkowita niezdolność do pracy, która powstała z powodu naruszenia sprawności organizmu w okresie “od dzieciństwa” do ukończenia nauki – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka wyjaśnia, że rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy. Powstać musi ona jednak w ściśle określonym czasie, tzn. przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego) w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, ewentualnie w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

Renty socjalne wypłacane przez ZUS (marzec 2023 r.)

 • W całym kraju: 292 972
 • Na Dolnym Śląsku 18 201
 • Najwięcej rent socjalnych ZUS wypłaca w województwie mazowieckim 34 041, śląskim 29 835 i wielkopolskim 25 555
 • Najmniej rent socjalnych jest wypłacanych w województwach opolskim 6 423 i lubuskim 7 835.

Renta socjalna może zostać przyznana na stałe – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub na czas określony – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

– Należy pamiętać, że renta socjalna może być łączona z rentą rodzinną. W sumie wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W momencie przekroczenia tej kwoty obniżamy wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

W razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną przysługuje zasiłek pogrzebowy, na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązki wobec ZUS

– W momencie, gdy osoba dostająca rentę socjalną podejmie pracę powinna powiadomić nas o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Powinna także pamiętać o limitach dochodów – przestrzega.

Jeśli osiągany przychód będzie:

• Niższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – to rentę socjalną ZUS wypłaca w pełnej wysokości.
• Wyższy od 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy i nie przekroczy 130 proc. tego wynagrodzenia – renta socjalna zostaje zmniejszona o kwotę przekroczenia, ale nie wyższą niż kwota maksymalnego zmniejszenia (obowiązującą dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),
• Wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy –renta socjalna zostanie zawieszona.

Rentę socjalną ZUS może rozliczyć rocznie lub miesięcznie. Jeśli w zaświadczeniu o dochodach będą wykazane kwoty przychodu uzyskane w poszczególnych miesiącach – to rentę socjalną ZUS rozliczy w obydwu wariantach, tj. rocznie oraz miesięcznie i dokona wyboru wariantu korzystniejszego. Jeśli jednak w zaświadczeniu będzie wykazana łączna kwota przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – to rentę socjalną rozliczy tylko rocznie.

dane za 2022 rok:

• W 2022 r. na renty socjalne w skali kraju wydano 4 593 870 800 zł.
• Wysokość średniej wypłaty to kwota: 1 313,84 zł brutto.
• Średni wiek osób otrzymujących rentę socjalną to 39,9 lat, w tym u mężczyzn 38,8, i kobiet 41,2.

-/Dolnośląski ZUS-/


6 KOMENTARZE

 1. Bez zmian oraz niesprawiedliwe jestem całkowicie niezdolną osobą do pracy ale u mnie się nie pojawiła niezdolność w wieku szkolnym tylko trochę później i nie należy się już ani złotówka oszustwo i tyle.

  • Do pracy zdolną osobą nie jesteś, ale już wypisywać komentarze w internetach potrafisz? A pójdziesz ty do roboty, a nie o rentę sapiesz!! Jest dużo możliwości pracy, również przez internet. Trzeba chcieć a nie liczyć na rozdawnictwo.

   • Ty dziadzie jeden!!! Skąd wiesz jak chora jest ta osoba, że wysyłasz ją do pracy!!!! Życzę abyś jak najszybciej znalazł się na jej miejscu, bez renty, bez żadnego wsparcia. Też byś tak kwiczał?? Bezmózgi Yeti ‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️

    • Klaro…..chyba za daleko od kuchni odeszłaś, skoro tak jęczysz jak zarzynany prosiaczek…..Wysil swoje dwa zwoje mózgowe, bo po twoim rozumowaniu więcej ich nie posiadasz, że skoro jest na tyle sprawną osobą, żeby siedzieć w internecie i pisać komentarze, to równie dobrze w tym samym internecie może pracować. Jest dużo ofert pracy internetowej czy np wypełnianie wniosków on-line. Zawsze to jakiś grosz wpadnie, z pewnością większy niż owa rencinka. A co do twoich życzeń, żeby to moja osoba znalazła się na miejscu osobnika “Bez zmian” czyli bez renty i żadnego wsparcia, to uważaj, bo ponoć karma wraca. Ja sobie poradzę, bo mam zabezpieczoną przyszłość dzięki inwestycjom które poczyniłem i czynię nadal oraz w razie czego wsparciu rodziny. To, że ktoś jest życiowo niezaradny, potrafi biadolić w internecie, a nie potrafi w tym internecie znaleźć dodatkowego wsparcia finansowego poprzez proste prace, to już nie mój problem. Ogarnij się, przemyśl i wróć. Jak nie jesteś w stanie pojąć sensu mojej wypowiedzi, to już lepiej nie wracaj i siedź w tej kuchni.

   • Taaaak, wszystkich was oszukują, nie dają 500+, trzynastek, czternastek, 300+, węgiel+, wyprawka+

    Same plusy, a normalni ludzie muszą na te wasze gratisy zapie***ać!!!

    Jak ja nie trawię takiego pasożytnictwa……tylko dej i dej. Niczym Ukraina obecnie.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here