Debatowali o przyszłości Dolnego Śląska

0
81
UMWD

„Samorząd – Europa – Przyszłość” – to temat VI. Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego, w którym uczestniczyli dziś przedstawiciele samorządów, administracji rządowej, naukowców, dziennikarzy, przedsiębiorców, ekspertów czy działaczy organizacji pozarządowych.

Dolnośląski Kongres Samorządowy był znakomitą okazją do spotkania się i wymiany myśli dotyczących funkcjonowania lokalnych samorządów. Wzięło w nim udział blisko pół tysiąca osób. Tak liczna obecność – po raz kolejny – jest dowodem na potrzebę prowadzenia otwartej, a przede wszystkim merytorycznej dyskusji o kondycji samorządu – jego sukcesach, ale również szansach czy zagrożeniach jakie stoją przed naszą lokalną wspólnotą.

Motywem przewodnim Kongresu były kwestie związane z rolą i znaczeniem samorządu terytorialnego na tle procesów zachodzących współcześnie w Unii Europejskiej.

– Silny samorząd to silne państwo, skutecznie dbające o interesy swoich obywateli w Unii Europejskiej i efektywnie zabiegające o środki unijne dla swojego regionu. Chciałbym, żebyśmy byli postrzegani przez rząd jako partnerzy. Musimy spróbować mówić jednym głosem, aby skutecznie dbać o rozwój. Władze centralne muszą sobie uświadomić, że im więcej władzy będzie przekazane samorządom tym mieszkańcom będzie żyło się lepiej – zaznaczał Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

W trakcie debaty dyskutowano także o przyszłości kolei regionalnej oraz aglomeracyjnej. Samorząd województwa konsekwentnie dąży do tego, by jakość podróżowania po regionie była dla mieszkańców jak najlepsza. Dobrze funkcjonująca kolej regionalna czy aglomeracyjna to nie tylko większe bezpieczeństwo podróży, łatwiejszy dojazd do pracy, szkoły, uczelni, lekarza czy atrakcji turystycznych, ale także skuteczne narzędzie w walce o czyste powietrze. Samorząd Dolnego Śląska rozpoczął największy w kraju projekt przejmowania od rządu ponad 400 km linii kolejowych w całym regionie. Odcinki, które były dotychczas nieużywane i zdewastowane, teraz zostaną zrewitalizowane i przywrócone do ruchu, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców tych terenów.

– Jeśli chcemy, by kolej stała się konkurencyjna w stosunku do innych form transportu musimy myśleć o zróżnicowanej ofercie, o szybkich połączeniach. Powinna funkcjonować w obszarze aglomeracyjnym, uzupełniając ofertę regionalną – mówił Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa.

Poruszone zostały również tematy związane z edukacją zawodową i rynkiem pracy.
– Jako samorząd województwa będziemy wspierać współpracę szkół zawodowych ze środowiskiem przedsiębiorców. Przyczyni się to do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach – podkreślał wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.
– Dziś obserwujemy zmianę w świadomości ludzi. Już nie tylko wykształcenie ogólne i wyższe zapewnia dobry start na rynku pracy. Obecnie w cenie są osoby posiadające fach w ręku, a to właśnie zapewnia solidnie zorganizowane szkolnictwo zawodowe – dodaje wicemarszałek.

Edukacja młodych ludzi i ułatwianie im dostępu do rynku pracy, poprzez nowoczesne kształcenie zawodowe jest jednym z priorytetów naszego województwa. Siła Dolnego Śląska, to przede wszystkim dobrze wykształceni mieszkańcy, którzy doskonale odnajdują się na rynku pracy.

autor: UMWD

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here