Czy w czasie kwarantanny można pracować? I czy zapłacą nam za zwolnienie?

0
1207

W ostatnich dniach znacznie wzrasta liczba osób zakażonych oraz ilość osób kierowanych przez Sanepid na kwarantannę. Osoby, które najbliższe dni mają spędzić zamknięte w domu pytają czy i kto im za to zapłaci oraz czy mogą w tym czasie pracować?

 

Czy po otrzymaniu skierowania na kwarantannę pracownik otrzyma wynagrodzenie i kto je wypłaci oraz czy są konieczne do złożenia jakieś specjalne wnioski? Czy przedsiębiorca skierowany na kwarantannę otrzyma od Państwa jakieś wyrównanie, jeżeli tak, to jakie i na jakiej podstawie? Oraz czy pracownik, lub pracodawca u którego stwierdzono zakażenie COVID może świadczyć pracę w formie zdalnej? – takie pytania skierowaliśmy wczoraj do pani rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która w odpowiedzi do redakcji Lwówecki.info wyjaśnia:

 

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do zasiłku z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek, czyli przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zaświadczenie można dostarczyć swojemu pracodawcy bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji wcześniej wystarczy poinformować pracodawcę o tym, że jest się objętym kwarantanną (w formie akceptowalnej przez pracodawcę) – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Ponadto, jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby.

Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza – podkreśla Kowalska-Matis.

W przypadku, gdy ktoś podejmie decyzje o tym, że ze względu na złe samopoczucie nie idzie do pracy i nie dostanie zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Wszystkie wiadomości, łącznie z instrukcją i wzorem oświadczenia znajdują się na naszej stronie: >tutaj< a osoby przekraczające granicę zewnętrzną UE >tutaj<

Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem. Aby w takiej sytuacji uzyskać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do wypłacającego świadczenie (np. do pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS). Dokument należy dostarczyć do pracodawcy lub ZUS.

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji.

Trzeba mieć świadomość tego, że prawo do zasiłku podczas kwarantanny mają tylko osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym. Zleceniobiorcy i przedsiębiorcy dostaną pieniądze, jeśli opłacają składki chorobowe, które w ich przypadku są dobrowolne.

Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.zus.pl. Pracownik składa oświadczenie u pracodawcy, osoba zatrudniona na umowę-zlecenia u zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dostarczyć oświadczenie do ZUS – mogą to zrobić przez Internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Na stronie internetowej Zakładu jest instrukcja, jak to zrobić.

Pracodawcy, którzy wypłacają świadczenia, a także ZUS mogą zweryfikować dane zawarte w oświadczeniu w sanepidzie. Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu danej osoby z kwarantanny, to taka osoba powinna o tym poinformować podmiot wypłacający jej świadczenie chorobowe (pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS przypomina, że osoba, która w czasie kwarantanny lub izolacji pobiera zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, nie może wykonywać jednocześnie pracy.

 

Praca w czasie kwarantanny.

Można pracować zdalnie pod warunkiem, że nie bierze się równolegle zasiłku i pensji czyli albo pensja albo zasiłek. Ta sama zasada dotyczy właściciela firmy.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here