Czemu warto wybrać studia na kierunku Administracja?

0
668
PWSZ

Największą zaletą jest interdyscyplinarny charakter tych studiów. Oznacza to, że obejmują one wiele dziedzin naukowych, co w przyszłości przekłada się na różnorodne możliwości zatrudnienia. Program studiów łączy możliwości zdobywania wiedzy z zakresu nauk prawnych, nauk o administracji, ekonomii i nauk o polityce.

 

Dzięki temu kształcimy specjalistów dla obsługi szeroko pojętej administracji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Program przygotowany został po konsultacji z pracodawcami, dlatego możesz nabywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności w zakresie obsługi o charakterze administracyjnym.

Administracja to studia dla tych, którzy w przyszłości chcą pracować w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Absolwent studiów na kierunku Administracja uzyska wiedzę z zakresu administrowania różnymi strukturami rządowymi, samorządowymi, zawodowymi oraz instytucjami non profit w różnych sferach działania tych podmiotów.

Studia na kierunku Administracja w PWSZ im. Witelona w Legnicy realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne w instytucjach administracji publicznej.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów na kierunku Administracja możesz podjąć pracę właściwie wszędzie tam, gdzie przebiegają procesy administracyjne, czyli:

  • w urzędach administracji (zarówno rządowej jak i samorządowej),
  • w spółkach prawa handlowego,
  • w przedsiębiorstwach,
  • w jednostkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego,
  • w jednostkach świadczących usługi publiczne, we własnej firmie.

Nasze atuty

  • w trakcie 3-letnich studiów licencjackich uzyskujesz nie tylko wiedzę, ale i umiejętności stosowania prawa, zwłaszcza prawa administracyjnego oraz wybranych elementów prawa cywilnego i gospodarczego, a także poznasz podstawy zarządzania, niezbędne do podjęcia zatrudnienia w sektorze administracji publicznej i szeroko pojętego aparatu urzędniczego,
  • masz szansę nabyć podstawowe umiejętności sporządzania umów w zakresie nabywania praw i świadczenia usług, opracowywania decyzji i postanowień administracyjnych, absolwent studiów na kierunku Administracja jest wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą,
  • w trakcie studiowania nabędziesz wiele umiejętności pozwalających doskonale odnaleźć się zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Stawiamy bowiem na umiejętności praktyczne,
  • w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Specjalności:
menadżer w administracji publicznej
administracja i prawo w biznesie

 

PWSZ im. Witelona w Legnicy

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here