Coraz więcej wątpliwości dotyczących bezpłatnej komunikacji

3
495
Jak już informowaliśmy Burmistrz Świeradowa- Zdroju Pan Roland Marciniak na spotkaniu ze świeradowskimi przedsiębiorcami przekazał informację o planach rezygnacji z jednostronnej współpracy ze Szkolarską Porębą i skierowaniu bezpłatnej komunikacji w kierunku Mirska a w dalszych planach i Gryfowa Śląskiego.

Pan Roland Marciniak w bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców utrzymywanej w całości z budżetu miejskiego widzi wiele korzyści. Burmistrz Świeradowa– Zdroju głośno mówił o autobusowym połączeniu Giebułtowa, Mirska, Krobicy, Orłowic z jego Miastem. Po naszej publikacji włodarz uzdrowiska przybył na sesję Rady Miasta i Gminy Mirsk, gdzie przedstawił wszystkim radnym swój pomysł. Część mirskich rajców wpadła w zachwyt. Druga część ma wiele obiekcji. Pojawiają się głosy o „podbieraniu” dzieci z Mirska do świeradowskiej podstawówki, padają argumenty, że komunikacja tak, ale dla wszystkich a nie tylko dla wybrańców oraz kluczowy motyw sprzeciwu jakim są koszty, jakie miałby ponieść budżet Gminy Mirsk. Ten ostatni argument tłumaczony jest tym, iż Gmina ma wiele problemów i zadań do realizacji i jeżeli wyda pieniądze na bezpłatną komunikację dla części mieszkańców to nie starczy środków np. na szkoły, drogi, czy wodociągi.

W dniu 12 stycznia na profilu mirskiego urzędu pojawiło się stanowisko Pani Elżbiety Janowskiej, Radnej Rady Miasta i Gminy Mirsk, w którym dość szczegółowo opisuje swoje przemyślenia i wątpliwości dotyczące

Burmistrz Świeradowa- Zdroju, Pan R. Marciniak przeprowadził wstępne rozmowy w tej sprawie tylko z częścią przez siebie wybranych naszych radnych, którzy opowiedzieli się za tym pomysłem. Dopiero później, a mianowicie na styczniowej sesji przedstawiał osobiście swoje argumenty.

Jednym z nich to, że hotelarze w Świeradowie płacą niskie wynagrodzenia, a Mirszczanie dojeżdżają do pracy w hotelach i pensjonatach na własny koszt, zazwyczaj samochodami.

Natomiast regularne kursy pomogłyby także dzieciom w dojeździe do wybranych szkół. Zaznaczyć trzeba, że w Świeradowie i w Czerniawie funkcjonują tylko szkoły podstawowe. Nie ma takiej możliwości, żeby tym wybranym mieszkańcom gminy dostosować rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji, bo praca w hotelach jest zmianowa. Ponadto są również mieszkańcy, którzy nie dojeżdżają do Świeradowa i w swoim zakresie muszą zabezpieczać trudny ze względu na połączenia komunikacyjne swój dojazd do pracy.

Należy również podkreślić, że inni przewoźnicy też świadczą swoje usługi i zapewne będą musieli z nich zrezygnować ze względu na nieopłacalność kursów np. do Gryfowa Śl., Szklarskiej Poręby czy Lwówka Śl. Wówczas część mieszkańców gminy będzie pozbawiona przejazdów.

Z przedstawionej kalkulacji, dopłata z budżetu gminy, to koszt 160 tys. rocznie.

Wydatek na powyższe zadanie będzie miał wpływ na pomniejszenie finansowania inwestycji takich jak: wodociągowanie, świetlice wiejskie.
Wskazane połączenie autobusowe, to linia: Giebułtów-Kamień- Mirsk- Mroczkowice- Krobica-Orłowice-Świeradów. Tylko dla części mieszkańców. A pozostali mieszkańcy gminy?

Radni, którzy chcą tej komunikacji najpierw powinni wskazać źródło jej finansowania, bo proponowane koszty utrzymania tego zadania są wysokie. Zaznaczyć trzeba również, że inne, forsowane przez nich wnioski coraz bardziej obciążają mały budżet gminy. Zapominamy o tym, że nie ma znaczących wpływów do budżetu z działalności kopalni w Rębiszowie, a utrzymanie szkół /szczególnie wiejskich/ coraz bardziej obciąża budżet naszego miasta i gminy.

Subwencja oświatowa jest przypisana do ucznia i będzie odjeżdżać bezpłatną komunikacją do sąsiedniej gminy, aby zapełnić klasy szkoły podstawowej w Świeradowie Zdroju i rozbudowywanej szkoły podst. w Czerniawie. Pan Burmistrz Marciniak często podkreśla, że w jego mieście ubywa mieszkańców, bo wyprowadzają się lub budują domy na terenie naszej gminy ze względu na dużo tańsze działki budowlane.

Coraz mniej liczebne klasy w naszych szkołach spowodują jeszcze większe nakłady na oświatę.

Nowo wybrani radni nie są jeszcze zaznajomieni z tym trudnym tematem. Natomiast są radni, którzy są ponowny raz lub więcej i wiedzą doskonale jak poważny to problem.

Trzeba zadać zasadnicze pytanie: Dlaczego Panu Burmistrzowi ze Świeradowa Zdroju tak bardzo zależy na uruchomieniu tej komunikacji dla części mieszkańców naszej gminy.

Odpowiedź jest jedna, a mianowicie: rezygnacja współpracy ze Szklarską Porębą i uzupełnienie uczniami z naszej gminy klas w szkołach podstawowych w Świeradowie Zdroju i Czerniawie, co przełoży się na mniejsze koszty ich utrzymania.

Podsumowując powyższe można stwierdzić, że bezpłatna komunikacja autobusowa będzie finansowana z budżetu Miasta i Gminy Mirsk, m.in. z naszych podatków tylko dla części mieszkańców i będzie generować dodatkowe obciążenie.

Dla radnych tej kadencji zadaniem priorytetowym powinno być dalsze wodociągowanie gminy. Mieszkańcy ul. Przedmieścia z powodu braku wody spowodowanej długotrwałą suszą złożyli petycję o jej doprowadzenie. Wodociągowania wymagają też pobliskie sołectwa: Brzeziniec i Karłowiec. Także w dalszym ciągu zabezpieczanie środków dofinansowywania budowy studni.

Przeznaczanie środków budżetowych na tak kosztowne przedsięwzięcie jak bezpłatna komunikacja tylko dla części mieszkańców gminy, a także inne forsowane pomysły, będą uniemożliwiały rozwiązanie tego trudnego problemu.

Redakcja Lwówecki.info o stanowisko w sprawie bezpłatnej komunikacji zapytała burmistrza Mirska pana Andrzeja Jasińskiego, który już na wstępie wyjaśnia, iż zgodnie z kompetencją zgodę na prowadzenie komunikacji tzw. bezpłatnej na terenie Gminy Mirsk wyraża Rada Miejska Gminy Mirsk. – Stanowisko Burmistrza w kwestii organizacji komunikacji jest jednoznaczne. Należy zorganizować komunikację dla terenu całej gminy, a nie tylko dla wybranego terenu. Problemem z organizacją komunikacji jest brak środków finansowych w budżecie na ten cel. Przy podejmowaniu decyzji powinno się również brać pod uwagę, jakie zmiany nastąpią u przewoźników w kwestii połączeń poza gminnych. Inną ważną sprawą jest możliwość utraty szansy na odtworzenie linii kolejowej Gryfów Śląski – Mirsk – Świeradów- Zdrój na skutek bezpłatnych przewozów. – wyjaśnia nam Pan Andrzej Jasiński, który nie jest także zainteresowany finansowaniem z budżetu Gminy zakupu, czy dopłaty do autobusu – Nie jestem zainteresowany zakupem autobusu lub dopłaty do jego zakupu. Gmina Mirsk nie posiada odpowiednich środków na jego zakup. Gmina ma moim zdaniem poważniejsze problemy do sfinansowania tj. oświata i woda – dodaje Burmistrz Mirska.

3 KOMENTARZE

  1. Kobiety z Mirska które pracują w swieradowie jak zwykle zostają zepchane na koniec bo po co im darmowy przejazd przecież zarabiają kokosy mogą dojeżdżać taksówka w radzie to chyba sami faceci radzą że nikogo nie obchodzi jak kobiety muszą kombinować jak dojechać do pracy szczególnie w sobotę i niedzielę dziękujemy

  2. Pamiętajmy że nie tylko osoby pracujące w Świeradowie by korzystały z takich przejazdów ale także turyści którzy mogliby przyjechać do Mirska,nic dziwnego że dzieci uciekają tam do przedszkoli i szkół skoro mają większy zakres zajęć które są darmowe z gminy ! W Mirsku władze rzadzace zasłaniają się problemami sprzed kilku lat które i tak nie dojdą do skutku a nowe pomysły które każdemu z nas by pomogły ładują w koszu!

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here