Co z tym azbestem w naszej gminie? Radny pyta, burmistrz odpowiada

1
3472
dach azbest

Azbest uznawany jest za jeden z najbardziej powszechnych czynników rakotwórczych występujących w środowisku. Wdychanie włókien m.in. pylicy, nowotworów i przewlekłego zapalenia oskrzeli.

 

 

 

Azbest był wykorzystywany przy produkcji płyt elewacyjnych, rur ciśnieniowych czy materiałów potrzebnych do produkcji pokryć dachowych. O jego szkodliwości wiadomo od lat. Uznawany jest za jeden z najbardziej powszechnych czynników rakotwórczych występujących w środowisku. Włókna azbestowe po dostaniu się drogami oddechowymi do organizmu są bardzo trudne do usunięcia. Eksperci ostrzegają, że wdychanie włókien z uszkodzonych płyt eternitowych może być powodem groźnych chorób, m.in. pylicy, nowotworów i przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Od 2005 roku w Polsce, podobnie jak we wszystkich krajach Unii Europejskiej, obowiązuje zakaz stosowania azbestu, a wszystkie wyroby azbestowe muszą zostać usunięte i unieszkodliwione do końca 2032 r. Ze wsparciem mieszkańcom i samorządowcom w tym idzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który przydziela dotacje na usuwanie azbestu. Jednak gminy nie śpieszą się do usuwania szkodliwego azbestu, czego przykładem może być ogłoszenie wyników dotacji WFOŚiGW z czerwca 2022 roku, kiedy to na liście samorządów z dotacjami nie znalazła się żadna z gmin powiatu lwóweckiego. Wówczas to Agnieszka Małysa główny specjalista d.s. informacji i promocji w WFOŚiGW we Wrocławiu w odpowiedzi na zapytanie Lwówecki.info wyjaśniała, że żadna z gmin z naszego powiatu nie złożyła wniosku na usuwanie azbestu w ramach tamtych naborów.

Jak się jednak okazuje tego azbestu wokół nas jest jeszcze całkiem sporo. A o to dokładnie ile zapytał w interpelacji Paweł Tylus radny gminy Mirsk, który po dwóch tygodniach otrzymał odpowiedź od burmistrza Jasińskiego.

 

 

Radny Paweł Tylus: Na ilu budynkach stanowiących własność Gminy Mirsk znajduje się pokrycie dachowe wykonane z eternitu?

Burmistrz Andrzej Jasiński: Wykonane pokrycie dachowe z eternitu znajduje się na 2 budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mirsk oraz na wiacie magazynowej znajdującej się w ZGKiM.

Radny Paweł Tylus: Na ilu budynkach stanowiących współwłasność Gminy Mirsk znajduje się pokrycie dachowe wykonane z eternitu?

Burmistrz Andrzej Jasiński: Wykonane pokrycie dachowe z eternitu znajduje się na 8 budynkach mieszkalnych stanowiących współwłasność Gminy Mirsk.

Radny Paweł Tylus: Proszę przedstawić plan usuwania eternitu z w/w nieruchomości, uwzględniając poszczególne lata (rok do roku, które nieruchomości), do momentu całkowitego pozbycia się eternitu z nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Gminy Mirsk.

 

 

Burmistrz Andrzej Jasiński: Usunięcie eternitu z budynków stanowiących własność Gminy Mirsk nastąpi w terminie do 2032 roku, po zabezpieczeniu środków w budżecie Gminy na jego usunięcie wraz z utylizacją oraz po zabezpieczeniu środków na wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynkach komunalnych. O tym w jakim czasie zostanie usunięty eternit w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Mirsk decydują wszyscy współwłaściciele tych nieruchomości.

Radny Paweł Tylus: Proszę przedstawić koszt usunięcia eternitu z w/w nieruchomości.

Burmistrz Andrzej Jasiński: Na dzień dzisiejszy nie zostały wyszacowane przewidywane koszty usunięcia eternitu z ww. nieruchomości. Pod uwagę należy wziąć nie tylko koszty związane z usunięciem i utylizacją eternitu, ale także koszty wykonania nowego pokrycia dachowego na ww. nieruchomościach.

Jak widać na tym przykładzie Gminie Mirsk jeszcze daleko do pozbycia się rakotwórczego eternitu. Burmistrz Mirska w odpowiedzi na pytania radnego przyznaje także, iż na to pozbycie się ma czas do 2032 roku, a w odpowiedzi na pytanie o to, czy przewidziane są jakieś formy pomocy dla prywatnych właścicieli nieruchomości, na których ciąży obowiązek usunięcia eternitu z ich budynków burmistrz Jasiński odsyła takich mieszkańców do Starostwa Powiatowego, które wspiera osoby prywatne i pomaga im w pozbyciu się azbestu.

czytaj: Jest przetarg na odbiór azbestu

1 KOMENTARZ

  1. Bzdury piszecie bez sensu w całej Europie nie ma żadnej daty granicznej usunięcia azbestu z dachów oprucz Polski ba nawet tam nikt go nie usuwa jeśli jest nie uszkodzony jesli uszkodzony to tak wtedy jest szkodliwy jeśli jest cały to więcej się robi szkody demontując go – ale wychodzi na to że jak zwykle polak najmądrzejszy…..

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here