Chcesz mieć wpływ na rozwój Dolnego Śląska? Weź udział w debacie w sejmiku województwa

0
152
Swoje zdanie w dyskusji nad stanem województwa wypowiedzieć może każdy mieszkaniec regionu, który spełni określone kryteria

24 czerwca na sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbędzie się publiczna debata na temat Raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego 2020. Dokument obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim. Swoje zdanie w dyskusji wypowiedzieć może każdy mieszkaniec regionu, który spełni określone kryteria.

 

Tegoroczny Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego 2020 to już trzecia edycja tego opracowania. Konieczność jego tworzenia jest wynikiem nowelizacji ustawy o samorządzie województwa. Wcześniej głosowanie odbywające się podczas sesji absolutoryjnej sejmiku województwa dotyczyło tylko sprawozdania Zarządu Województwa z wykonania budżetu za poprzedni rok. Obecnie o udzieleniu wotum zaufania zdecyduje także debata i głosowanie nad Raportem o Stanie Województwa 2020.

W dyskusji wezmą udział radni województwa, a także mieszkańcy, którzy do 23 czerwca br. złożą odpowiedni wniosek i co najmniej 1000 podpisów jego poparcia. Dokumenty należy kierować do Przewodniczącego Sejmiku i dostarczyć (wraz z podpisami) do Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

– Każdy Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego zawiera podsumowanie działalności Zarządu Województwa, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Sejmiku Województwa i budżetu obywatelskiego. Opisuje on aktualny poziom rozwoju regionu, przedstawia także najważniejsze inwestycje samorządu i stan ich realizacji. Jednocześnie określa również plany i kierunki działań na kolejne lata. Zapraszam do udziału w debacie wszystkich chętnych mieszkańców regionu – mówi Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Sesję sejmiku województwa i debatę dotyczącą Raportu o Stanie Województwa Dolnośląskiego 2020 prowadzi Przewodniczący Sejmiku, Andrzej Jaroch

Ustawa o samorządzie województwa określa między innymi zakres prowadzonej przez samorząd polityki rozwoju, wachlarz zadań o charakterze wojewódzkim, a także tych nałożonych na Zarząd Województwa. W tegorocznym Raporcie zostały uwzględnione zarówno działania wynikające bezpośrednio z ustawowego zakresu obowiązków nałożonych na Zarząd, za które ten jest przede wszystkim oceniany, jak również opis innych aktywności mających znaczący wpływ na rozwój regionu.

Najnowszy raport jest dostępny do wglądu dla wszystkich. Znaleźć go i pobrać można na stronie www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce Sejmik. Tekstu ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi tegorocznej edycji Raportu oraz linkiem do jego zapisu należy szukać w Aktualnościach. Czerwcową absolutoryjną sesję sejmiku województwa będzie można oglądać online. Po wejściu na www.umwd.dolnyslask.pl odnośnik do transmisji znajdziemy w menu po lewej stronie.

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie przyniósł ze sobą rok 2020, była walka z pandemią koronawirusa. Samorząd Województwa Dolnośląskiego podjął szybkie i zdecydowane działania już w pierwszych dniach po wprowadzeniu restrykcji. Oferowana pomoc była bardzo szeroka. Skierowano ją przede wszystkim do placówek medycznych w całym regionie oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Już w pierwszym tygodniu po wybuchu pandemii w województwie ruszył Dolnośląski Pakiet Dla Ochrony Zdrowia finansowany ze środków unijnych. Dzięki temu wsparciu szpitale i pogotowia ratunkowe w regionie otrzymały niezbędny sprzęt medyczny, m.in. defibrylatory, respiratory, środki ochrony indywidualnej oraz do diagnostyki genowej koronawirusa. Dodatkowa pomoc została przekazana szpitalom powiatowym oraz dolnośląskim domom pomocy społecznej. Dzięki współpracy samorządu województwa, lokalnych władz i dyrekcji szpitala w Bolesławcu wybudowano i wyposażono nowy modułowy szpital, gdzie leczono wielu pacjentów z COVID-19 z całego regionu. Równocześnie Zarząd Województwa pracował nad zakresem i formą pakietu dla dolnośląskich firm.

– To właśnie przedsiębiorcy zostali zidentyfikowani jako grupa, która najmocniej odczuje kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Aby pomoc była dostosowana do ich potrzeb, proces jej powstawania wymagał szerokich konsultacji organizowanych na szczeblu regionalnym i międzynarodowym – przede wszystkim z Komisją Europejską o konieczności przesunięcia środków, które później miały zostać zaoferowane jako wsparcie dla sektora biznesowego. Owocem tych prac był Dolnośląski Pakiet Gospodarczy. Wartość różnego rodzaju działań oferowanych w jego zakresie przekracza miliard złotych – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Działania podjęte w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa nie wstrzymały realizacji innych, niezwykle ważnych zadań i projektów podlegających samorządowi województwa. Były to między innymi:

  • modernizacja i wyposażenie Pododdziału Patologii Ciąży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego,
  • przebudowa Oddziału Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wrocławiu,
  • rozpoczęcie budowy Nowego Szpitala Onkologicznego,
  • przejęcie od PKP 16 z 22 planowanych linii kolejowych, które będą rewitalizowane i przywracane dla ruchu pasażerskiego,
  • samorządowy przewoźnik – Koleje Dolnośląskie – konsekwentnie powiększa swój tabor o nowoczesne i ekologiczne pociągi,
  • modernizacja dróg wojewódzkich i budowa obwodnic,
  • budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu w Jakuszycach – inwestycja będzie gotowa jeszcze w tym roku.

Większość wymienionych wyżej zadań jest realizowana dzięki unijnemu wsparciu w ramach m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego. Samorząd województwa od kilku miesięcy intensywnie negocjuje z Komisją Europejską w zakresie zwiększenia kwoty unijnej dotacji dla Dolnego Śląska w obecnie rozpoczynającej się perspektywie finansowej. Równolegle samorząd województwa prowadzi także rozmowy dotyczące zakwalifikowania jak największej części regionu do dofinansowania w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

-/UMWD/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here