Lwówczanie

Ludzie Lwówka Śląskiego: ALBERTI Valentinus, teolog, filozof

Doktor filozofii i teologii Uniwersytetu Lipskiego, był profesorem tamże, konsystorem elektoralnym i książęcym ...

Ludzie Lwówka Śląskiego: ADOLPHUS Christianus, teolog

Tenże lwówczanin był proboszczem w Nowej Kamienicy, w kościele Stara Kamienica, w Dekanacie Jeleniogórskim, następnie był diakonem gryfowskim

Ludzie Lwówka Śląskiego

Rozpoczynamy cykl artykułów o mieszkańcach Lwówka Śląskiego, którzy zapisali się w jego historii. Autorem cyklu jest regionalista i pasjonat historii Pan Eugeniusz Braniewski.
Biuro rachunkowe