Burmistrza ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi

0
307

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Przedmiot konsultacji: “Roczny Program Współpracy Gminy Gryfów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2021 roku.”

  • Czas rozpoczęcia konsultacji: 21 września 2020 r.
  • Czas zakończenia konsultacji: 12 października 2020 r.
  • Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do Programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – pokój nr 9 lub mailowo na adres: sekretariat@gryfow.pl do 12 października 2020 r.

Projekt programu zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.bip.gryfow.pl, na stronie internetowej Gminy i Miasta Gryfów Śląski: www.gryfow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwałach Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXIX/157/13 z dnia 26 lutego 2013 r. i nr XXXI/160/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here