Burmistrz odpowiada na petycję ws. obniżenia opłat za żłobek miejski

2
1151
Burmistrz Olgierd Poniźnik fot. archiw. Lwówecki.info

W dniu wczorajszym poznaliśmy stanowisko Burmistrz Gminy Gryfów Śląski w sprawie petycji o obniżenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.

 

 

Po tym, jak jesienią ubiegłego roku na wniosek Dyrektor Żłobka Miejskiego kierownictwo Gminy Gryfów Śląski przeanalizowało temat związany z kosztami utrzymania żłobka i zaproponowało na komisjach rady rozpatrzenie wzrostu opłat w konsekwencji czego radni, na wniosek Burmistrza podjęli uchwałęw sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim oraz zmniejszenia wysokości opłaty stałej za dziecko niekorzystające z usług Żłobka Miejskiego „Bajkowa Kraina” w Gryfowie Śląskim w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobka w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” w rodzicach dzieci uczęszczających do żłobka rosło niezadowolenie. Radni podejmując uchwałę wskazywali, iż nie jest to ich fanaberia, a podwyżka opłat ma związek ze wzrostem kosztów utrzymania Żłobka Miejskiego, co w obecnej sytuacji raczej nikogo nie powinno dziwić.

Nowe opłaty weszły w życie od stycznia 2023 roku a w połowie marca rodzice dzieci ze żłobka skierowali do Burmistrza i Rady Miasta petycję, w której zwracali się o obniżenie kosztów opłat za pobyt dzieci objętych opieką w żłobku.

„Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, wnosimy petycję dotyczącą obniżenia kosztów pobytu w Żłobku naszych dzieci. Naszą petycję opieramy na tym, iż od nowego roku ceny za korzystanie ze żłobka znacząco wzrosły.” – wskazywali w petycji rodzice podkreślając, iż nie są w stanie pokryć takiej kwoty, przez co z biegiem czasu będą zmuszeni zrezygnować z pracy, by samemu opiekować się dzieckiem.

 

 

„Prosimy o zmianę obecnej polityki i przejrzeniu się tabeli opłat dla Żłobka Miejskiego Bajkowa Kraina w Gryfowie Śląskim, w stosunku do kwoty jakie władze samorządowe przeznacza na tę placówkę w stosunku do kwot jakie otrzymuje Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim.” – wskazywali autorzy petycji.

W dniu wczorajszym do petycji odniósł się Burmistrz Gryfowa Śląskiego.

„Powołują się Państwo na wzrost miesięcznych kosztów w roku 2023 niemalże o 400 zł. Analizując ponownie Uchwałę nr LII/281/22 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 listopada 2022 r. i porównując z Uchwałą br. XXXV/203/2021 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 września 2021 r. koszty za pobyt wzrosły o 1 zł. za godzinę oraz wzrosła stawka żywieniowa o 1 zł dziennie, co od stycznia 2023 r. daje stawkę za godzinę pobytu 3 zł, a stawkę żywieniową za dzień na poziomie 11 zł. Przyjmując najdłuższy roboczy miesiąc marzec 2023 r. w którym wypada 23 dni robocze przy maksymalnym 10 godzinnym pobycie dziecka w żłobku całkowite koszty wzrosły o 253 zł (pobyt + wyżywienie), co przedstawia załącznik do pisma zawierający wyliczenie podwyżki opłaty oraz ich wzrost w porównaniu do stawek obowiązujących przed podwyżką.

Podniesienie podwyższonych stawek podyktowane jest wzrostem kosztów utrzymania i funkcjonowania żłobka, wzrostem opłaty za gaz i prąd, ustawowym podniesieniem minimalnych kosztów pracowniczych oraz wzrostem cen zakupu artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla żłobkowiczów. Porównując opłaty rodziców w okolicznych gminach, których nie ma dużo, bo najbliższy w naszym powiecie jest w Wojciechowie gmina Lubomierz, są takie same jak w naszym.

 

 

Pragnę jednocześnie nadmienić, że od stycznia 2022 r. przysługuje rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w kwocie do 400 zł. miesięcznie na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie. Z uzyskanych informacji od Pani Dyrektor Żłobka wynika, że dofinansowaniem z ZUS objętych jest 20 dzieci uczęszczających do żłobka. Dla rodziców, którzy nie są objęci dofinansowaniem w żłobku a posiadają dwoje lub więcej dzieci w wieku do 35 miesiąca życia dziecka przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacany również z ZUS bezpośrednio na konto bankowe rodzica. Oprócz tego na wszystkie dzieci bez warunku dochodowego rodziców przysługuje tzw. 500+ wypłacane również bezpośrednio na konto rodziców. Aby otrzymać w/w świadczenia należy indywidualnie w wyznaczonym terminie złożyć odpowiedni wniosek do ZUS.

Analizując kolejny argument, w którym porównujecie Państwo Żłobek do Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śląskim pragnę poinformować Państwa, że Przedszkole jest placówką oświatową. Na dzieci uczęszczające do przedszkola przysługuje subwencja oraz dotacja celowa z budżetu państwa, a stawka opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie ustalona jest przez Ministra Edukacji i Nauki. Funkcjonowanie i działalność żłobka jest zadaniem własnym gminy i jest finansowana wyłącznie z budżetu gminy oraz opłaty od rodziców.

Budując żłobek w Gryfowie Śląskim przyświecał nam cel nadrzędny wsparcia rodzin w godzeniu obowiązków rodzinnych z obowiązkami zawodowymi. Placówka od początku swojej działalność spełnia swoje zadanie. Bardzo często wychodzi poza swoje cele, którym jest opieka. Personel dokłada starań, aby dzieci w żłobku czuły się jak w domu, poznawały świat i rozwijały się prawidłowo uczestnicząc w ciekawych zajęciach, uroczystościach, projektach edukacyjnych, ale żeby to wszystko prawidłowo funkcjonowało potrzebujemy Państwa wsparcia i zrozumienia. Nie jesteśmy w stanie w dobie szalejącej inflacji i wzrostu kosztów bieżących obniżyć kosztów pobytu dziecka w żłobku.” – wskazał w odpowiedzi na petycję rodziców Olgierd Poniźnik Burmistrz Gryfowa Śląskiego.

 

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here