Będą zajęcia i akcje edukacyjno- ekologiczne dla osadzonych

0
305
fot. mjr Mariusz Mrozewski Areszt Śledczy Jel. Góra

Na początku miesiąca dyrektor Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, ppłk Marek Kaczmarski podpisał porozumienie z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Lwówku Śląskim Panią Aliną Sudoł- Kornalewicz oraz Szklarskiej Porębie Panem Jerzym Majdanem na mocy których wspólnie będą prowadzone zajęcia i akcje edukacyjno- ekologiczne dla osadzonych.

 

Od wielu lat promujemy i podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska. W ostatnich latach osadzeni pod opieką funkcjonariuszy opuszczali mury więzienia, w celu uprzątnięcia zaśmieconych miejsc. Ta niewątpliwie pożyteczna inicjatywa skutkuje przede wszystkim walorem edukacyjnym i wychowawczym. Jeleniogórska jednostka rokrocznie bierze również udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych takich jak: “Sprzątanie Świata”, czy “Dzień Ziemi”. – tłumaczy mjr Mariusz Mrozewski z Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

Teraz ta działalność z pewnością ulegnie znacznym rozszerzeniu. – Przedmiotem porozumienia jest wspólne organizowanie, inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu kształtowanie społecznie pożądanych postaw przez osoby pozbawione wolności, poprzez m.in. działania z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, podniesienie świadomości ekologicznej u wszystkich uczestników biorących udział we wspólnych działaniach. – dodaje Mrozewski.

Na mocy podpisanych porozumień oraz umowy skazani będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjno- ekologicznych czy też będą podejmować pracę, nabywają w ten sposób umiejętności zarówno zawodowych i społecznych, które sprzyjają procesowi readaptacji.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here