Będą kolejne wybory uzupełniające w gminie Lwówek Śląski

0
948
grafika poglądowa - projekt Lwówecki.info

Rok 2024 z pewnością zostanie zapamiętamy jako rok wyborczy. W kwietniu były wybory samorządowe, w maju wybory do parlamentu europejskiego, w lipcu pierwsze wybory uzupełniające a jesienią kolejne.

 

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w okręgu wyborczym nr 7 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Aleksandra Jana FUŁAWKA z listy nr 13 – KWW DAWID KOBIAŁKA PO STRONIE MIESZKAŃCÓW stwierdzonym postanowieniem nr 544/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 17 czerwca 2024 r. – wskazał w zarządzeniu z 21 czerwca Maciej Awiżeń Wojewoda Dolnośląski, który zaznaczył, iż w okręgu wyborczym nr 7 wybiera się 1 radnego.

Datę wyborów uzupełniających wojewoda wyznaczył na niedzielę 8 września 2024 roku.

Kalendarz wyborczy

do 15 lipca 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski informacji o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lwówku Śląskim
 • zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 25 lipca 2024 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze II kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Lwówku Śląskim

do 30 lipca 2024 r.

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II Miejskiej Komisji Wyborczej w Lwówku Śląskim

do 5 sierpnia 2024 r. do godz. 16:00

 • zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lwówku Śląskim list kandydatów na radnych

do 9 sierpnia 2024 r.

 • podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Lwówku Śląskim oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze II kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Lwówku Śląskim

do 19 sierpnia 2024 r.

 • powołanie przez Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Lwówku Śląskim,
 • przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Lwówku Śląskim numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych

do 26 sierpnia 2024 r.

 • zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Jeleniej Górze II przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,
 • rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lwówku Śląskim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
 • zgłaszanie do Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do 29 sierpnia 2024 r

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

do 30 sierpnia 2024 r.

 • składanie do Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do 5 września 2024 r.

 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

6 września 2024 r. o godz. 24:00

 • zakończenie kampanii wyborczej

8 września 2024 r. w godz. 7:00 – 21:00

 • głosowanie

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here