13 października 2019 r. zagłosuj na lepszą przyszłość!

0
202
Materiał sfinansowany ze środków KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

Skuteczny społecznik – Twój głos ma znaczenie!

Robert Obaz – lokalny społecznik, samorządowiec z Jeleniej Góry, przedsiębiorca, szczęśliwy mąż i ojciec. Doskonale rozumiem, jak wielka jest siła lokalnych społeczności i potrafię ją mądrze wykorzystać. Zdaję sobie sprawę, że przy podejmowaniu decyzji trzeba się radzić ludzi mieszkających w danym miejscu, w myśl zasady „nic o nas bez nas”. A zaniedbań jest wiele – transport publiczny, opieka nad osobami starszymi, tragiczna jakość powietrza w wielu miastach Dolnego Śląska. Pomyślcie o sobie i swoich najbliższych, o naszej wspólnej przyszłości. Robert Obaz kandydat do Parlamentu RP. 13 października 2019 r. wybierz lepszą przyszłość dla siebie i swoich najbliższych.

Szanowni państwo 13 października wybierzemy nowych przedstawicieli do Parlamentu RP. Jako doświadczony samorządowiec oraz społecznik, który od lat pracuje na rzecz mieszkańców naszego regionu, rozumiem, jak ważne jest posiadanie skutecznych i zaangażowanych w rozwiązywanie lokalnych problemów polityków. Wiem, jak duży potencjał jest w ludziach i jak głębokie są zaniedbania w zakresie transportu publicznego, służby zdrowia oraz ochrony środowiska, które wpływają na jakość naszego życia.

W roku 2010 założyłem stowarzyszenie Goduszyn po to, by przypomnieć władzom miasta Jeleniej Góry o tej zapomnianej i zaniedbanej przez władze samorządowe części miasta. Razem z mieszkańcami potrafiliśmy przeciwstawić się marginalizacji miejsca, w którym mieszkamy i żyjemy. Wspólnym wysiłkiem udało się nam zagospodarować na rzecz lokalnej społeczności część terenu po zaniedbanym cmentarzu ewangelickim. Utworzyliśmy dzięki naszym staraniom plac zabaw, a także boisko wielofunkcyjne, by nasze dzieci miały gdzie bezpiecznie spędzać wolny czas. Widząc ten ogrom niewykorzystanej i wcześniej tłumionej energii, udało się ją wyzwolić i razem z mieszkańcami mogłem współtworzyć pierwszy w historii Jeleniej Góry Budżet Obywatelski – by projekty społeczne oczekiwane i wybierane przez mieszkańców, mogły być realizowane przez miasto. Angażując się w lokalny samorząd, także jako Radny miasta, współtworzyłem Kartę Dużej Rodziny, by wspomóc, przynajmniej w minimalny sposób, tych których państwo nie wspiera w sposób wystarczający.

Dzisiaj, na kilka dni przed Wyborami Parlamentarnymi, zwracam się do Państwa o poparcie mojej kandydatury do Sejmu RP i oddanie w dniu 13 października głosu na moją osobę. Stoimy bowiem przed poważnymi wyzwaniami, które narastały przez ostatnie lata. Bolączką lokalnych społeczności jest brak skutecznych rozwiązywań i odkładanie zawsze na później problemów i kwestii lokalnych, które są nieistotne z punktu widzenia polityki ogólnopolskiej.

Gwarantuję, że dołożę wszelkich starań, aby kwestie takie jak transport publiczny, jego jakość, częstotliwość połączeń między mniejszymi a większymi aglomeracjami miejskimi na Dolnym Śląsku stały się ważne i uległy poprawie. Chciałbym, by seniorzy mieli dostęp do opieki geriatrycznej. Obecnie nasi najbliżsi – rodzice oraz dziadkowie – są pozbawieni tej podstawowej opieki, przez ograniczony dostęp do niej. Istnieją tylko dwa oddziały geriatryczne na Dolnym Śląsku: w Świebodzicach oraz we Wrocławiu. Geriatria to tylko jeden z problemów, nad którym trzeba się pochylić. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której na zabiegi niezbędne do bezproblemowego funkcjonowania (jak np. endoprotezoplastyka) czeka się 3 lata. Do lekarza specjalisty prawie 4 miesiące. Ostatnią ważną sprawą jest walka ze smogiem. Warto, by posłowie nowej kadencji Sejmu wspierali samorząd lokalny w dążeniu do modernizacji przestrzeni naszych miast. Bez tego trudno mówić o zaangażowaniu w poprawę warunków związanych z prawem dostępu każdej Polki i Polaka do czystego powietrza. Robert Obaz pozycja numer 2 na liście Lewicy

Pomyślcie o sobie i swoim otoczeniu – ile jeszcze trzeba i można zrobić. Potrzebujemy ludzi, którzy nie boją się siły i władzy lokalnych społeczności, którzy potrafią tę siłę i wiedzę na temat lokalnych problemów mądrze wykorzystać. Dlatego też zwracam się z serdeczną prośbą o poparcie i oddanie głosu na moją osobę 13 października 2019r.

– /Materiał sfinansowany ze środków KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ /-