12 padłych dzików miało ASF

1
700
zdjęcie poglądowe

Tuż przed długim weekendem Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim poinformował o wynikach badań, które potwierdziły ASF w powiecie lwóweckim.

 

 

ASF to skrót od Afrykańskiego Pomoru Świń (ang. African Swine Fever). Jest to wirusowa choroba zakaźna świń, która wywołuje ciężką gorączkę, utratę apetytu, problemy z oddychaniem, krwotoki i w końcu śmierć.

Choroba ta występuje przede wszystkim w Afryce, ale w ostatnich latach pojawiła się również w Europie, w tym w Polsce. ASF jest bardzo zaraźliwe i może się szybko rozprzestrzeniać wśród populacji świń, co prowadzi do znacznych strat ekonomicznych w branży mięsnej. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się ASF, stosuje się różne środki, takie jak kwarantanna, kontrola ruchu zwierząt, dezynfekcja sprzętu i obiektów, stosowanie szczepionek, a także edukacja dotycząca higieny i bezpieczeństwa w hodowli świń.

W dniu 28 kwietnia 2023 roku Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląskim otrzymał z laboratorium referencyjnego Państwowego Instytutu Weterynarii Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach wyniki dodatni badań 12 próbek w kierunku ASF, który jest wynikiem ostatecznym.

 

 

Próbki zostały pobrane od dzików padłych na terenie obwodów łowieckich 52 – Koła Łowieckiego Szarak, Koła Łowickiego Leśnik oraz Koła Łowieckiego Głuszec. Padłe dziki znaleziono w pobliżu miejscowości:

  • 1 sztuka w pobliżu miejscowości Gaszów w gminie Lwówek Śląski;
  • 9 sztuk w pobliżu miejscowości Ustronie w gminie Lwówek Śląski;
  • 1 sztuka w pobliżu miejscowości Rząsiny Końcówek w gminie Gryfów Śląski;
  • 1 sztuka w pobliżu miejscowości Gierczyn w gminie Mirsk.

W związku z zagrożeniem ASF należy pamiętać, że w lesie:

  • nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie należy spuszczać psów ze smyczy.

 

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
  • należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii

1 KOMENTARZ

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here