10.000 stypendium dla uczniów szkół podstawowych

0
507

Samorząd Województwa Dolnośląskiego uruchamia nowy projekt skierowany do uczniów dolnośląskich szkół podstawowych. Kto będzie mógł z niego skorzystać?

 

 

Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym skierowany jest do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych z obszaru Województwa Dolnośląskiego. Założeniem projektu jest wspieranie uzdolnionej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

– Zależy mi na tym, aby uzdolniona młodzież miała możliwość rozwoju swoich talentów pomimo trudnej sytuacji, w której się znajdują. Kluczem do rozwoju naszego regionu jest tworzenie warunków, które dają możliwość jak największej liczbie uczniów na dobry start w przyszłość przy wykorzystaniu zdolności, które mają. Uruchamiany program stypendialny to krok w tym kierunku. – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Program stypendialny realizowany będzie w roku szkolnym 2024/2025 oraz 2025/2026 w Województwie Dolnośląskim. W ramach Programu przyznawane będą stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, którzy jednocześnie są zagrożeni wykluczeniem społecznym spowodowanym np. niepełnosprawnością, przebywaniem w pieczy zastępczej, utratą jednego z rodziców.

Stypendium w kwocie 10.000,00 zł przyznawane będzie uczniowi na czas trwania nauki w latach szkolnych 2024/2025 oraz 2025/2026 i będzie wypłacane w transzach. W roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano przyznanie 300 stypendiów.

Uczeń, aby uzyskać stypendium musi spełnić odpowiednie kryteria m.in. uzyskać średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów ścisłych (tj. matematyka, informatyka, geografia, biologia) po klasie 6 na poziomie nie niższym niż 4,50. Wymagane jest również opracowanie pod nadzorem Opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związanego z rozwojem uzdolnień i zainteresowań.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here