Dyżury aptek na terenie powiatu lwóweckiego w 2022 roku

3
12643
Lwówecki.info

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy.

 

Projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok został przekazany do zaopiniowania: Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz, Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń oraz Dolnośląskiej Izbie Aptekarskiej.

Opinie nadesłali wszyscy przedstawiciele samorządów gminnych z terenu powiatu lwóweckiego, którzy nie wnieśli zastrzeżeń do projektu rozkładu godzin pracy aptek na 2022 rok. Natomiast Dolnośląska Izba Aptekarska (DIA) we Wrocławiu negatywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały, wskazując szereg wielokrotnie podnoszonych w przeszłości argumentów dot. m.in.: prowadzenia dyżurów tylko w tych miejscowościach, w których działają całodobowe zakłady opieki zdrowotnej, aspektu ekonomicznego prowadzenia dyżurów (brak opłacalności), problemów z zapewnieniem personelu (niewystarczająca liczba farmaceutów w Polsce), czy zbyt niskiej dopłaty, pobieranej przez aptekę za ekspedycję w porze nocnej (wysokość określona rozporządzeniem). Dodatkowo DIA w swoim stanowisku zwróciła uwagę na ryzyko zakażenia personelu aptecznego koronawirusem oraz niemożliwej do przewidzenia długości trwania stanu epidemii wirusa SARS-Cov-2 i na tej podstawie wskazała, iż cyt. „zasadnym jest, aby Rada Powiatu Lwóweckiego podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu dyżurów”.

Rada Powiatu Lwóweckiego zapoznała się ze stanowiskiem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej i wyrażonymi obiekcjami.

Rada powiatu, na podstawie umocowania ustawowego ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Zgodnie z brzmieniem art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego rozkład aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały został dostosowany do potrzeb ludności poprzez ustalenie dyżurów aptek funkcjonujących na terenie każdej z pięciu gmin miejsko-wiejskich powiatu i zapewnia dostępność świadczeń o każdej porze również nocnej, w niedziele i święta i inne dni wolne od pracy. Spełniony został zatem cel i gwarancje, jakie wynikają z powołanego przepisu. Obowiązkiem każdej rady powiatu jest ustalenie takiego rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych, który będzie stwarzał możliwość jak najlepszego i najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy, w tym wydania leków, także wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy oraz w sytuacjach nadzwyczajnych. Rozkład w swoim kształcie uwzględnia normalne zapotrzebowanie społeczności lokalnej na usługi powszechnie świadczone w zwykłych warunkach, jak i konieczność zapewnienia dostępu do leków w każdej porze w przypadkach nadzwyczajnych, których częstotliwości nie da się przewidzieć. Ponadto Rada Powiatu nie może uzależniać rozkładu dyżurów i ich częstotliwości w danym miejscu od położenia placówki leczniczej, ponieważ nie każda potrzeba pilnego zakupienia i podania leku poprzedzona jest wcześniejszą wizytą w placówce leczniczej. Takie stanowisko jest postulowane przez orzecznictwo administracyjne i tymi kryteriami kierowała się także Rada Powiatu Lwóweckiego ustalając rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2022 rok.

W ocenie rady obecna, nadzwyczajna sytuacja, związana ze stanem epidemicznym, spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, dodatkowo uzasadnia nieodzowność konieczności zapewnienia funkcjonowania aptek jako placówek ochrony zdrowia i świadczenia przez nie pełnego zakresu usług farmaceutycznych, wymienionych w art. 86 u.p.f. w tym trudnym okresie. Nie ogranicza się ona do wydawania leków. Dyżury aptek, rozumiane jako świadczenie usług poza normalnym rozkładem godzin pracy również w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy należy traktować jako realizację ustawowego obowiązku zapewnienia dostępności usług farmaceutycznych w wyjątkowych, nadzwyczajnych warunkach. Mając na uwadze postulaty podnoszone przez Dolnośląską Izbę Aptekarską w przedmiocie ograniczenia obowiązku realizacji dyżurów nocnych wskazać należy, iż rada powiatu nie posiada przydzielonych kompetencji do całościowego lub częściowego zwalniania z realizacji tego obowiązku, co zostało potwierdzone m.in. przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem nr NK-N.40.64.2020.RJ1 z dnia 6 maja 2020 r., w którym cyt. ”Biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne związane ze stanem epidemii Wojewoda Dolnośląski informuje, że w świetle obowiązujących przepisów nie ma podstaw prawnych do zawieszenia pełnienia dyżurów nocnych lub świątecznych oraz zmiany godzin otwarcia aptek, które mogłyby spowodować ograniczenie dostępności świadczeń aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. (…) W konsekwencji, pomimo obowiązującego obecnie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i związanymi z tym utrudnieniami, w dalszym ciągu wymagane jest zabezpieczenie całodobowych dyżurów aptek, co stanowi formę realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia dostępu do usług farmaceutycznych.”.” – czytamy w uchwale Rady Powiatu Lwóweckiego

dyżur tygodniowy od poniedziałku 8.00 – do następnego poniedziałku 8.00
Boże Narodzenie od wigilii 8.00 – do 1. dnia świąt 8.00
od 1. dnia świąt 8.00 – do 2. dnia świąt 8.00
od 2. dnia świąt 8.00 – do 1. dnia po świętach 8.00

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lwóweckiego w 2022 roku

1 styczeń – Apteka Mixtura – Mirsk – pl. Wolności 35-36
2 styczeń – Apteka Mixtura – Mirsk – pl. Wolności 35-36
3 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
4 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
5 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
6 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
7 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
8 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
9 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
10 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
11 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
12 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
13 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
14 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
15 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
16 styczeń – Apteka Remedium – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
17 styczeń – Nowa Apteka pod Gryfem’ – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
19 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
20 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
21 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
22 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
23 styczeń – Apteka Nowa Apteka pod Gryfem’ – Gryfów Śląski – ul. Jeleniogórska 5
24 styczeń – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
25 styczeń – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
26 styczeń – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
27 styczeń – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
28 styczeń – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
29 styczeń – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
30 styczeń – Apteka Remedium’ – Gryfów Śląski – ul. Malownicza 1
31 styczeń – Apteka pod św. Nepomucenem’ – Lwówek Śląski – ul. Kościelna 23

Sprawdź dyżury aptek na terenie powiatu lwóweckiego w  2022 roku
w kolejnych miesiącach 2022 roku

3 KOMENTARZE

  1. CO TO ZA JAKIEŚ GŁUPOTY MAMY WE LWÓWKU ŚL. CZTERY APTEKI I JAKI TO PROBLEM ŻEBY CO CZTERY TYGODNIE JAKAŚ APTEKA WE LWÓWKU ŚL. MIAŁA BY MIEĆ DYŻUR GDZIE JEST PANI BURMISTRZ I GDZIE JEST STAROSTA POWIATU DLA KOGO ONI ZOSTALI WYBRANI DLA NAS CZY DLA SIEBIE , PRZECIEŻ TO JEST KARYGODNE ŻEBY W MIEŚCIE POWIATOWYM W DZIEŃ WOLNY OD PRACY I W NOCY NIE BYŁO CZYNNEJ /DYŻURNEJ / APTEKI I CHORY MUSI JECHAĆ DO POBLISKICH MIEJSCOWOŚCI ŻEBY ZREALIZOWAĆ NIEJEDNOKROTNIE PILNĄ POTRZEBNĄ W TYM CZASIE RECEPTĘ KIEDYŚ O TAK STRATEGICZNYCH PLACÓWKACH /SKLEPACH/ DECYDOWAŁ BURMISTRZ A TERAZ NIKOGO TO NIE OBCHODZI GDZIE SĄ WŁADZE NASZEGO MIASTA .NIEJEDNOKROTNIE CHORA OSOBA CZY W NOCY CZY W DZIEŃ NIE MA CZYM POJECHAĆ CZASEM NIE JEST W STANIE I CO ONA MA ZROBIĆ ŻEBY WYKUPIĆ NAGLE POTRZEBNE LEKARSTWA COŚ NIESAMOWITEGO CZY KTOŚ SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAŁ? Z WŁODARZY?, ZRÓBCIE COŚ W TEJ SPAWIE BO WAS TEZ MOŻE SPOTKAĆ CHOROBA W NOCY I NIE BĘDZIE CZYNNA ŻADNA WE LWÓWKU APTEKA TRAGEDIA!!!!!!! I NIE BEDZIE MIAŁ KTO WAM WYKUPIĆ PILNYCH LEKÓW I MOŻECIE NIE ZDĄŻYĆ ICH PRZYJĄĆ.

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here