Zapora w Pilchowicach do remontu

Na czas modernizacji obiekt nie będzie dostępny dla ruchu turystycznego (włącznie z drogami dojazdowymi).