W Gryfowie Śląskim podzielili kasę na 2022 rok

2
1227

Są już wyniki drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Gryfów Śląski w 2022 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski poinformował, że rozstrzygnięto konkurs ofert, ogłoszony w dniu 17 grudnia 2022 roku, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski Nr 83/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, kultury, sztuki, kultywowania tradycji narodowych i regionalnych, wypoczynku letniego i rekreacji dzieci i młodzieży, inicjatyw promujących Gryfów Śląski oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kultura fizyczna i sport

Lp. Nazwa podmiotu Wysokość przyznanej dotacji (w zł)
1 Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” 127.000
2 Rada Gminna Ludowych Zespołów Sportowych 6.500
3 Gminny Szkolny Związek Sportowy 5.000
4 Ludowy Klub Sportowy ZRYW 16.000
5 Stowarzyszenie Aktywny Gryfów „Cross Gryfitów” 10.000
6 PZW –Koło w Gryfowie Śląskim 1.000

 

Kultura, sztuka, tradycje narodowe i regionalne i regionalne, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz inicjatywy promujące Gryfów Śląski

Lp. Nazwa podmiotu Wysokość przyznanej dotacji
1 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 1.000
2 Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego 4.000
3 Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki 4.000

 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wycieczek i rajdów turystyczno-krajoznawczych

 

Lp. Nazwa podmiotu Wysokość przyznanej dotacji
1 GKS GRYF 8.000
2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rząsiny 1.000

 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia

Lp. Nazwa podmiotu Wysokość przyznanej dotacji
1 Dofinansowanie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego 4.000
1a TPD w Mirsku 1.000
1b Stowarzyszenie MOCNI 2.000
1c Polski Związek Niewidomych 1.000
2 Dofinansowanie spotkań osób niepełnosprawnych 500
2a Polski Związek Niewidomych 500

 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie uzależnieniom

Lp. Nazwa podmiotu Wysokość przyznanej dotacji
1 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi 15.000

 

Łącznie na wszystkie zadania Gmina Gryfów Śląski przeznaczyła kwotę 165.500 złotych.

2 KOMENTARZE

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here