Przygotowania do remontu drogi Lubomierz – Radoniów

5
1093

Władze Powiatu Lwóweckiego przystępują do kolejnego kroku mającego na celu remont drogi powiatowej pomiędzy Lubomierzem a Radoniowem.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej obejmującej remont drogi powiatowej 2511D Lubomierz – Radoniów o długości 4,088 km (w km 7+614 – 11+702).

Zakres robót musi obejmować: wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej, przebudowę przepustów (bez zmiany długości i światła), remont poboczy, rowów, odtworzenie oznakowania poziomego – przejścia dla pieszych. Wszystkie prace mają być wykonane w granicach pasa drogowego.

Powstania dokumentacji możemy spodziewać się jeszcze w tym roku.

5 KOMENTARZE

Skomentuj Do lubo Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here