Pilnie potrzebna pomoc dla pogorzelców, w tym dzieci!

W rodzinnym domu dziecka wybuchł pożar, który strawił sporą część domu i dobytku. Mieszkało tu dwanaścioro dzieci w różnym wieku. Teraz pilnie potrzebują pomocy!