Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

0
391
zdjęcie poglądowe (fot.: pixabay.com)

Powiat Lwówecki przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 i pozyskał środki finansowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

 

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lwóweckiego poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

W bieżącym roku Powiat Lwówecki będzie miał do dyspozycji 470 016,00 zł i planuje objąć pomocą następującą ilość osób: zapewnienie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla co najmniej 48 osób niepełnosprawnych – w tym 40 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie nieodpłatnej opieki wytchnieniowej dziennej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów, które można pobrać ze strony powiatlwowecki.pl:

  • KARTA ZGŁOSZENIA
  • KARTA OCENY STANU DZIECKA/ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (wypełnia lekarz)
  • OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (osoby niepełnoletnie)
  • OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (osoby pełnoletnie)
  • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  • FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH
  • ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Karty, oświadczenie i orzeczenie należy złożyć w następujący sposób: dostarczyć do siedziby Powiatu Lwóweckiego w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Rekrutacja: Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” (Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski), lub wysłać poczta tradycyjną z dopiskiem na kopercie “Rekrutacja: Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022” na adres: Starostwo Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Powiatu Lwóweckiego, tel. 75 782 20 44, e-mail: b.wasilewska@powiatlwowecki.pl

-/Powiat Lwówecki/-

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here