Lwówek Śląski: Projekt budżetu na 2020 r. Jakie inwestycje będą realizowane?

17
343

Burmistrz Lwówka Śląskiego przedstawiła projekt budżetu na 2020 rok. My dziś prezentujemy główne założenia i inwestycje, jakie pani Mariola Szczęsna chce zrealizować w przyszłym roku.

Uchwała ta powstała w oparciu o analizę kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę stopnia realizacji planu za trzy kwartały 2019 roku oraz dane uzyskane z Ministerstwa Finansów. – czytamy w objaśnieniach do projektu, który zakłada:

a) dochody w wysokości 74.729.722,09zł, z tego dochody bieżące 73.882.662,09 zł,
b) wydatki w wysokości 74.281.825,09 zł, z tego wydatki bieżące 69.241.498,70 zł.

fragment projektu uchwały budżetowej na 2020 r. UGiM Lwówek Śl.

Poniżej niektóre z wydatków:

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 183.100,00 zł
Dostarczanie wody – 500.000,00 zł. Jest to kwota przeznaczona na dostarczanie wody oraz na zakup usług pozostałych – dopłata do wody dla PWiK Bolesławiec.
Transport i łączność – 1.188.682,00 zł, w tym m.in.:

 • Drogi publiczne powiatowe – 200.082,00 zł
 • Drogi publiczne gminne – 988.600,00 zł

Turystyka – 32.100,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa – 1.053.814,00 zł,
Administracja publiczna – 6.096.020,60 zł, w tym m.in.:

 • Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie – 204.894,00 zł (USC, dowody osobiste, meldunki).
 • Rady gmin … – 162.000,00 zł w tym: – diety dla Radnych – 156.000,00 zł
 • Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5.322.064,60 zł, tu głównym wydatkiem są: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym 10 nagród jubileuszowych i 3 odpraw emerytalnych – 173.000,00 zł) -3.300.000,00 zł
 • Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 139.030,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 596.037,00 zł, w tym m.in.:

 • Komendy Wojewódzkie Policji 10.000,00 zł na Wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski przeznaczone na służby ponadnormatywne wykonywane przez Powiatową Komendę Policji w Lwówku Śląskim.
 • Ochotnicze straże pożarne – 286.823,00 zł, w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Straż Miejska – 254.214,00 zł

Obsługa długu publicznego – 530.000,00 zł

Oświata i wychowanie: 22.714.148,02 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza: 821.630,00 zł
Kluby dziecięce: 272.092,00 zł
Dzienni opiekunowie 25.000,00 zł

Ochrona zdrowia – 333.000,00 zł, w tym:

 • Zwalczanie narkomanii – 60.000,00 zł
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 273.000,00 zł

Pomoc społeczna – 3.109.105,00 zł

Rodzina – 22.991.792,00 zł, z tego: na realizację zadań zleconych gminie ustawami 22.552.300,00 zł, a z tego: na świadczenia wychowawcze kwotę 16.151.000,00 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.141.845,76 zł, w tym m.in.:

 • „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” 159.476,00 zł
 • „Gospodarka odpadami” 2.833.500,00 zł
 • „Oczyszczanie miast i wsi” 819.000,00 zł
 • „Utrzymanie zieleni” 575.857,76 zł
 • „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” 1.108,00 zł
 • „Ochrona gleby i wód podziemnych” 4.000,00 zł
 • „Schroniska dla zwierząt” 123.512,00 zł
 • „Oświetlenie” 1.460.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.017.673,95 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 404.124,71 zł, w tym:

 • dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 – 10.000,00 zł
 • Nagrody MamTalent (w tym podatek) – 2.000,00 zł
 • realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska –Saksonia 2014–2020 – 2.324,71 zł
 • Obchody 3 Maja, 11 Listopada – 8.000,00 zł
 • organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego – 315.800,00 zł
 • Koncert noworoczny 30.000,00 zł
 • Jasełka Uliczne 30.000,00 zł
 • Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 6.000,00 z

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.435.988,37 zł, w tym m.in.: dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: Lwóweckiego Ośrodka Kultury 780.000,00zł

Biblioteki – 800.000 zł
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 292.277,12 zł

Kultura fizyczna – 4.267.542,76 zł, w tym:

 • Obiekty sportowe – 4.066.542,76 zł, tu po raz kolejny zapisano wydatki na modernizację i utrzymanie basenu:
  • Modernizacja Basenu Miejskiego w Lwówku Śląskim – 3.500.000,00 zł
  • utrzymanie obiektów sportowych (w tym basen 400.000,00 zł) – 430.000,00 zł
 • Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 201.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2020 rok założono wydatki na inwestycje w kwocie: 5.040.326,39 zł.. Na marginesie warto wspomnieć, iż w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadania inwestycyjne przeznaczone była kwota: 22.325.481,90 zł. a w uchwale budżetowej na 2019 rok było to: 11.267.429,93 zł.

Zadania inwestycyjne na rok 2020 r.

tabela: Projekt budżetu na 2020 r. UGiM Lwówek Śl.

Przeglądając projekt budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2020 rok na pierwszy rzut oka widać, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym budżet urósł. Wyższe są dochody i wyższe są wydatki. Jednak jak przejrzymy dokładniej ten projekt to znaczący wzrost w wydatkach możemy zaobserwować głównie w dziale Rodzina. Tu kwota z 14 mln. w roku ubiegłym kwota urosła do blisko 23 mln. Środki te przeznaczone są m.in. na świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne. Gmina otrzymuje na ten cel 22 552 300 zł. i są to  środki z dotacji celowych z budżetu państwa.

W wielu pozycjach projektu budżetu widać stagnację bądź spadki. Spowolnienie najwyraźniej widać w inwestycjach, gdzie poza wydatkami na budowę basenu burmistrz nie planuje większych działań. Wydatki na inwestycje spadły względem roku ubiegłego o połowę, a wato dodać, iż w 2019 roku względem roku 2018 również odnotowano spadek wydatków o połowę.

Z niższymi środkami w przyszłym roku będzie się musiała pogodzić np. biblioteka. Niższe wydatki niż w roku ubiegłym zaplanowano m.in. na drogi, turystykę, czy bezpieczeństwo publiczne. Warto zatem szczegółowo prześledzić projekt budżetu na 2020 rok i wyciągnąć z niego własne wnioski. (tutaj)

W najbliższych dniach radni z nowo wybranej Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski będą debatować nad tym projektem. Mogą oczywiście zgłaszać do niego poprawki i propozycje. O ich wynikach i ostatecznym kształcie budżetu przekonamy się już wkrótce.

17 KOMENTARZE

 1. Proszę o odpowiedź, kiedy nasza władza zajmie się problemem i w końcu poruszy temat budowy przedszkola. Wielu mieszkańców Lwówka czeka na odpowiedź w tej sprawie,

 2. W Rakowicach kanalizacja będzie zrobiona, bo pewnie sołtys z Rakowic coś w tej sprawie działa. W Kotliskach jak zwykle sołtysowa /radna to żyje tylko OSP i świetlicą. Jeszcze w tym budżecie 20 tys na fundusz sołecki, ciekawe co nasza sołtys i radna za to zakupi. Pewnie gary na świetlice.

 3. A kiedy jakies fundusze na elewacje starych budynkow czy jakies naprawy w budynkach bo od 4lat tylko slychac niema srodkow na takie zeczy A czynsz sie laci a nic nie mozna doprosic

 4. Kolejne 9 baniek extra z rządowego planu rozdawniczego kiełbas wyborczych do rozdania na obszarze gminy. Hurra.
  32% oświata
  30% zachęta do stagnacji
  8% wynagrodzenia
  8% śmieci
  26% pomoc społeczna, kultura, sport, inwestycje

  “z tego: na świadczenia wychowawcze kwotę 16.151.000,00 zł”
  16mln złotych gmina wyda na 500+. Szok.

 5. W Mojeszu do tej pory od staregk sklepiku w strone Jeleniej Góry przy ścieszce rowerowej nie ma lamp a były obiecywane. Hallo tam też mieszkają dzieci co chodzą na przystanek autobusowy rano a jest ciemno. Droga w Zbylutowie też juz o pomste do nieba prosi. Wygląta jak dziurawy ser.

 6. postawcie w końcu chodnik pomiędzy Włodzicami Małymi a Dużymi aby dzieci mogły bezpiecznie do szkoły chodzić a nie schodić w krzaki gdy samochody nadjeżdżają, ale nie bo basen w Lwówku Śląskim dostanie 3,5 mln na modernizację, jeszcze w czasach pandemi???!! ludzi są priorytety!!

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here