Dodatki w pracy

0
22
fot.: Pracuj.pl

Za pracę należy się wynagrodzenie. Oprócz pensji zasadniczej otrzymujemy również dodatki, np. za pracę w nocy lub w godzinach nadliczbowych. Warto wiedzieć, jakie świadczenia i kiedy nam przysługują. 

Praca w nocy, w niedzielę i święta… – kiedy należy nam się dodatkowe wynagrodzenie?
Wybierając określone oferty pracy, zwracamy uwagę np. na to, czy będziemy wykonywać swoje obowiązki w nocy lub w niedzielę i święta. Za pracę świadczoną w nietypowych porach należy się dodatkowe wynagrodzenie (art. 151 kodeksu pracy).   

1. Dodatek za pracę w nocy
Za wykonywanie obowiązków w godzinach 21:00-7:00 lub w węższym przedziale godzinowym, jeśli tak stanowią przepisy wewnątrzzakładowe, przysługuje dodatek. Pieniądze należą się, jeżeli pracę w porze nocnej wykonujemy przynajmniej przez 3 godziny w ciągu doby lub przez ¼ okresu rozliczeniowego. Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, której wysokość odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu. Dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem, jeśli pracownik wykonuje swoje obowiązki poza zakładem pracy. 

2. Dodatek wyrównawczy
Pracownik, który w wyniku ograniczonej zdolności do pracy został przeniesiony na inne stanowisko, nabywa prawo do dodatku wyrównawczego. Dzieje się tak wtedy, gdy przeniesienie wiąże się z obniżeniem dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia. Osoby uprawnione to pobierania dodatku to:

  • pracownice w ciąży lub karmiące piersią, o ile zmiana dotychczasowych warunków zatrudnienia (przeniesienie, skrócenie czasu pracy) spowodowała obniżenie pensji;
  • pracownicy ze zdiagnozowaną chorobą zawodową przeniesieni na stanowisko, na którym nie występują warunki szkodliwe dla zdrowia – dodatek należy się jeśli przeniesienie poskutkowało obniżeniem wynagrodzenia; okres pobierania dodatkowego świadczenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy;
  • pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub cierpią na chorobę zawodową. 

3. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę jest zobowiązany do przestrzegania norm czasu pracy. Może wykonywać obowiązki w godzinach nadliczbowych np., jeśli istnieje konieczność prowadzenia akcji ratowniczej lub wystąpią szczególne potrzeby pracodawcy. Za każdą nadgodzinę należy mu się normalne wynagrodzenie oraz czas wolny lub dodatek w wysokości:
  • 100% – jeśli nadgodziny przypadają w nocy oraz w niedziele i święta, które są dla pracownika dniami wolnymi od pracy;
  • 50% – jeśli godziny nadliczbowe przypadają w nocy lub w niedziele i święta będące dla danego pracownika dniami pracy.

Za nadgodziny w porze nocnej należy się normalne wynagrodzenia oraz dodatki: za pracę w nocy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek za nadgodziny przyznaje się tylko wtedy, gdy nie jest możliwe udzielenie czasu wolnego.

4. Dodatek za pracę w niedziele i święta
Czas wolny przysługuje również za pracę w niedziele i święta. Pracownik otrzymuje dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej, jeśli udzielenie dni wolnych jest niemożliwe.

“A.S.” – Pracuj.pl

NAPISZ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here