Slider_lwowek-slaski-setna-rocznice-niepodleglej-upamietnil-bykami Slider_coraz-wiecej-watpliwosci-dotyczacych-bezplatnej-komunikacji Slider_zlobek-bajkowa-kraina-gryfow-slaski-2019 Slider_urzad-pracy-lwowek-slaski Slider_powiatowe-centrum-zdrowia-lwowek-slaski

Lwówek Śląski: Projekt budżetu na 2019 r. Projekt rozwoju, czy stagnacji?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2018-11-27 09:47:55
Burmistrz Lwówka Śląskiego przedstawiła projekt budżetu na 2019 rok. My dziś prezentujemy główne założenia i inwestycje, jakie pani Mariola Szczęsna chce zrealizować w przyszłym roku – roku powyborczym.

Przyjęte wielkości dochodów gminy to plan ustalony na podstawie wykonania planów roku 2018 w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: średni wskaźnik tempa wzrostu lub wzrostu wpływów w ostatnich latach, zakładany stopień inflacji, zmiany przepisów prawa podatkowego i finansowego – czytamy w projekcie budżetu na 2019 rok, który zakłada:

a) dochody w wysokości 67.533.943,77 zł, z tego dochody bieżące 61.851.232,74 zł,
b) wydatki w wysokości 71.384.973,07 zł, z tego wydatki bieżące 60.117.543,14 zł.

Zakładana kwota dochodów 67,5 mln zł dochodów jest o 2,6 mln zł mniejsza niż ta z budżetu przyjętego na 2018 r., w którym dochody zakładane były na poziomie 70.142.712,12 zł.
Podobnie jest z zakładaną kwotą wydatków 71,38 mln zł, która w projekcie przyszłorocznego budżetu jest o 6,44 mln mniejsza niż ta z budżetu na 2018, gdzie wynosiła ona: 77.831.356,76 zł.fragment projektu uchwały budżetowej na 2019 r. UGiM Lwówek Śl.
Poniżej niektóre z wydatków:

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 226.100,00 zł
Dostarczanie wody - 1.000.000,00 zł. Jest to kwota przeznaczona na dostarczanie wody oraz na zakup usług pozostałych – dopłata do wody dla PWiK Bolesławiec.
Transport i łączność - 2.543.282,00 zł, w tym m.in.:
 • Drogi publiczne powiatowe - 100.000,00 zł
 • Drogi publiczne gminne - 2.393.282,00 zł
 • Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 50.000,00 zł
Turystyka - 37.200,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa - 3.357.666,54 zł, z czego kwota 2.025.604,54 zł zostanie przeznaczona na adaptację budynku po byłej szkole w Kotliskach na mieszkania socjalne.
Działalność usługowa - 636.600,00 zł,

Administracja publiczna - 6.043.407,00 zł, w tym:
 • Wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi za wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej w łącznej kwocie - 234.819,00 zł (USC, dowody osobiste, meldunki).
 • Rady gmin ... - 164.000,00 zł w tym: - diety dla Radnych - 156.000,00 zł
 • Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5.237.462,00 zł, tu głównym wydatkiem są: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (w tym 10 nagród jubileuszowych i 9 odpraw emerytalnych - 300.000,00 zł ) -3.404.586,00 zł
 • Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 162.000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 669.541,00 zł, w tym:
 • Komendy Wojewódzkie Policji 20.000,00 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy i Miasta Lwówek Śląski przeznaczone na służby ponadnormatywne wykonywane przez Powiatową Komendę Policji w Lwówku Śląskim.
 • Ochotnicze straże pożarne - 246.500,00 zł, w tym: Wydatki bieżące związane z utrzymaniem działających na terenie gminy Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 146.500,00 zł oraz wydatki majątkowe: zadanie pn.: „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kotliska (w tym 20.000,00 zł fundusz sołecki)” - 100.000,00 zł
 • Straż Miejska - 357.041,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie - 277.041,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie - 80.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup oznakowanego samochodu dla Straży Miejskiej w Lwówku Śląskim”
 • Pozostała działalność - 45.000,00 zł
Obsługa długu publicznego - 550.000,00 zł

Oświata i wychowanie - 22.680.881,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza - 793.968,00 zł
Kluby dziecięce - 246.347,00 zł

Ochrona zdrowia - 333.000,00 zł, w tym:
 • Zwalczanie narkomanii - 60.000,00 zł
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 273.000,00 zł
Pomoc społeczna - 2.963.650,00 zł
Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej - 6.000,00 zł, w tym: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - 6.000,00 zł
Rodzina - 14.015.447,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.515.230,98 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4.146.723,22 zł, w tym:
 • Pozostałe zadania w zakresie kultury - 1.178.838,23 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 555.234,83 zł, przeznaczone m.in na:
  • Nagrody Mam Talent (w tym podatek) 2.100,00 zł
  • realizację projektu pn.: „Odkryj geologiczne skarby Górnych Łużyc i Dolnego Śląska” - 168.136,83 zł
  • Obchody 3 Maja, 11 Listopada - 6.000,00 zł
  • organizacja Lwóweckiego Lata Agatowego - 256.000,00 zł
  • Współorganizacja Spływu Bobrem - 20.000,00 zł
  • Koncert noworoczny - 30.000,00 zł
  • Jasełka Uliczne - 35.998,00 zł
  • Udział gminy w Igrzyskach Samorządowych - 2.000,00 zł
 • Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1.449.620,12 zł
 • Biblioteki - 1.285.000,00 zł
 • Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 165.000,00 zł
 • Pozostała działalność - 68.264,87 zł
Kultura fizyczna - 4.448.936,33 zł, w tym:
 • Obiekty sportowe - 4.207.936,33 zł, tu podstawowym wydatkiem jest kwota 4 mln zł na Modernizację Basenu Miejskiego
 • Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 241.000,00 zł

W projekcie budżetu na 2019 rok założono wydatki na inwestycje w kwocie: 11.267.429,93 zł. Na marginesie warto wspomnieć, iż w uchwale budżetowej na 2018 rok na zadania inwestycyjne na rok 2018 r. przeznaczone było niemal dwa razy więcej środków, kwota: 22.325.481,90 zł.

Zadania inwestycyjne na rok 2019 r.


tabela: Projekt budżetu na 2019 r. UGiM Lwówek Śl.

Prosi się Wysoką Radę o przyjęcie i uchwalenie przedłożonego projektu budżetu na rok 2019. – czytamy na końcu dokumentu, którego pełną wersję możemy znaleźć na stronie urzędu.


W najbliższych dniach radni z nowo wybranej Rady Gminy i Miasta Lwówek Śląski będą debatować nad tym projektem. Mogą oczywiście zgłaszać do niego poprawki i propozycje. O ich wynikach i ostatecznym kształcie budżetu przekonamy się już wkrótce.
Komentarze:
AparatDzieki za info
Wtorek, 2018-11-27 10:59
Tak to już jest, kiedy śię jest czym chwalić to na stronie miasta jak i na fb exkandydatki pierdyliard zdjęć, wywiady, plany i obiecanki a gdy wychodzą wstydliwe szczegóły to albo zastępca odpowiada za faux pas swojego szefa, albo się cichaczaem pulikuje dokumenty - projekt budżetu - tylko na stroni bip i ma się nadzieje że nikt nie zauważy... A fb i strona miasta milczą.
AparatXxx
Wtorek, 2018-11-27 20:24
A ja sie pytam po co takie szerokie chodniki na ul.Morcinka. Kto to projektowal?
Aparatmaxiu
Wtorek, 2018-11-27 20:52
Wybory minęły i wydatki na inwestycje mniejsze praktycznie o połowę. Moim zdaniem to nawet nie stagnacja a regres.
AparatMieszkania
Wtorek, 2018-11-27 21:07
A po jaką cholewkę nowy samochód dla straży miejskiej. Rozwiązać to towarzystwo. Dodzwonić się nie można. Pożytku z tego nie ma. Na inne cele przeznaczyć.
Aparatwyborca
Wtorek, 2018-11-27 22:32
Dlaczego brak budowy basenu tyle obelg i czerwonych kartek dla poprzedniej rady a teraz remontuje się stary? Czy dobrze czytam?
AparatZbyszko nie z Bogdańca
Środa, 2018-11-28 07:14
Tyle, co jest zrobione we Lwówku to mało? Nie można cały czas wydawać kasy z budżetu. Są planowane kolejne inwestycje, ale wszystko w swoim czasie. Bardzo dobrze, że nie chcą "na hura" wszystkiego robić i zadłużać miasta jak poprzednia ekipa. Były długi, kredyty, a efektów widocznych było mniej. Teraz jest lepiej. Do tego wreszcie jest rada, która będzie pomocna, a nie przeszkadzająca.
Aparatmieszkanka Lwówka
Środa, 2018-11-28 09:45
Poczekamy i zobaczymy. Jakoś nie widzę tego dobrze
Aparatdo Zbyszka ne z Bogdańca
Środa, 2018-11-28 12:37
Miasto jest zadłużone jak za poprzedniej ekipy (kredyt na koniec kadencji). Poprzednie ekipy tez robiły np. wodociągi wiejskie, drogi. Ale to oczywiście nie jest tak widowiskowe jak prace w parku, targowisko (jakoś skończone a nieczynne) czy ulice z absurdalnie szerokimi chodnikami. Nie mówiąc już o pseudo rondzie.
Aparatdo Zbyszka nie z Bogdańca
Środa, 2018-11-28 17:00
tak jest w swoim czasie za pięć lat tuż przed następnymi wyborami na ostatnią chwilę. Może ktoś kogoś poprosi, aby pozostał.
AparatZbyszko nie z Bogdańca
Środa, 2018-11-28 17:49
A poprzednia ekipa nie zostawiła czasami długu 14mln? Proszę o poprawę jeśli się mylę. Wg tego co wiem i co do mnie dotarło, to rondo i zwężone ulice są na wniosek służb ratunkowych - głównie straży pożarnej - wnioskowali aby zamiast progów zwalniających(które chcieli mieszkańcy, a które są uciążliwe dla pogotowia ratunkowego przewożącego poszkodowanego/chorego lub dla straży jadącej do pożaru) na ulicach w centrum miasta zrobić rondo z niskim krawężnikiem - straż do akcji przejedzie środkiem, a w karetce chory nie będzie podskakiwał. Wystarczy trochę pomyśleć logicznie. Z całym szacunkiem, ale z remontu parku, przebudowy ulic czy basenu skorzysta potencjalnie więcej osób niż z kanalizacji dla określonej liczby mieszkańców. Jest to potrzebna inwestycja - bez kanalizacji ciężko, to sprawa oczywista, ale powoli - widać, że teraz jest na to przeznaczona część środków. Widać po artykule i komentarzach, że niektórzy nawet jakby Bóg jeden wie co było robione we Lwówku, to nie będą zadowoleni. Ja kiedyś nie byłem zwolennikiem takich władz, ale zdecydowanie na chwilę obecną wolę taką władzę i takie zmiany w mieście od poprzedniej ekipy. Dajcie im pracować, oceńcie efekty. Może każdy z mieszkańców w choć minimalny sposób będzie mógł się przyczynić do rozwoju naszego grodu. Może wystarczy jedynie przestać przeszkadzać - to już będzie pomoc. Pozdrawiam i życzę jak najlepiej nam wszystkim, mieszkańcom gminy.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Luty 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_straz
Piątek, 2019-02-15
List_mini_ukradl-bmw--nie-zatrzymal-sie-do-kontroli-i-spowodowal-wypadek
Piątek, 2019-02-15
List_mini_umig-mirsk
Piątek, 2019-02-15
List_mini_zatrzymania-w-sprawie-niegospodarnosci-w-gminie-bogatynia
Piątek, 2019-02-15
List_mini_tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw-skorzystaj-z-darmowych-porad
Piątek, 2019-02-15
List_mini_soltys
Piątek, 2019-02-15
List_mini_rekordowa-liczba-zgonow--a-szczyt-zachorowan-dopiero-przed-nami
Piątek, 2019-02-15
List_mini_powiatowe-centrum-zdrowia-lwowek-slaski
Piątek, 2019-02-15
List_mini_krwawe-walentynki
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_skradziono-quada
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_palace-sie-opony
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_urzad-pracy-lwowek-slaski
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_zlobek-bajkowa-kraina-gryfow-slaski-2019
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_wczasowicze-podraznieni-chlorem-w-swieradowie-zdroju
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_coraz-wiecej-watpliwosci-dotyczacych-bezplatnej-komunikacji
Środa, 2019-02-13
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca