Arogancja władzy czy strach przed odpowiedzialnością?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-08-24 12:21:55
Dwa tygodnie temu po interwencji mieszkańców zwróciłem się do burmistrza Artura Zycha o wyjaśnienia w sprawie niewłaściwego wykonania nawierzchni na placu przy ulicy Ogrodowej.

W piśmie pytałem między innymi o to, Kto zlecił wykonanie drogi pracownikom gminy? Czy osoby wykonujące prace posiadały odpowiednie kwalifikacje do wykonania tego typu robót oraz niezbędny sprzęt. Kto nadzorował wykonanie prac z Urzędu Miasta i Gminy? Czy kolejne etapy prac były odbierane przez osobę nadzorującą? Oraz prosiłem o udostępnienie kopii protokołów lub kopii innych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych prac.

 

Po upływie dwóch tygodniach zastępca burmistrza Piotr Szymański zawiadomił mnie, że burmistrz przebywa na urlopie wypoczynkowym i w związku z tym nie jest w stanie odpowiedzieć na moje pytania.

Zgodnie z art. 36 § 1 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 zawiadamiam się, że Burmistrz Miasta i Gminy Wleń nie jest w stanie rozpatrzeć wniosku z dnia 08.08.2017r. dotyczącego udzielenia odpowiedzi i wyjaśnienia w sprawie przebudowy drogi dojazdowej do posesji 22-28 przy ul. Kościuszki we Wleniu, ze względu na nieobecność z powodu przebywania na urlopie wypoczynkowym i wyznacza nowy termin do załatwienia sprawy – do dni 29 sierpnia 2017r.
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
W związku z Pana wnioskiem o interwencji w sprawie przebudowy drogi dojazdowej do posesji 22-28 przy ul. Kościuszki we Wleniu przedłużamy termin załatwienia sprawy jw.


Pod pismem z upoważnienia Burmistrza podpisał się sekretarz Piotr Szymański

Jednocześnie w tym samym czasie Gminna Brygada Remontowa rozebrała wcześniej ułożony bruk, po czym powtórnie go ułożyła w mojej ocenie nadal w sposób niespełniający obowiązujących norm i przepisów.

Dlatego zwrócę się do Urzędu o kolejne wyjaśnienia:
Kto zlecił rozbiórkę nawierzchni na placu przy ulicy Ogrodowej?
Kto wydał polecenie powtórnego ułożenia nawierzchni?
Kto odebrał prawidłowość wykonanych prac?
Kto pokryje koszty niewłaściwego ułożenia bruku z kostki betonowej na placu przy ulicy Ogrodowej, rozbiórki nawierzchni oraz powtórnego ułożenia bruku.

Andrzej Jaśkiewicz wleninfo.pl - Burmistrz jest na urlopie w związku z tym urząd jest sparaliżowany i nie ma nikogo kompetentnego, kto mógłby odpowiedzieć na kilka banalnie prostych pytań. Jak dla mnie jest to brak szacunku do wszystkich zainteresowanych sprawą mieszkańców gminy.

Marek Dral - Pisma redaktora naczelnego portalu wleninfo.pl trudno nie potraktować, jako wniosku o udzielenie, udostępnienie informacji publicznej. W co nie wątpi jeden z najlepszych w naszym kraju ekspertów prawnych z dziedziny dostępu do informacji publicznej, Prezes Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Pan Szymon Osowski, którego poprosiłem o wyjaśnienia i komentarz do odpowiedzi wystosowanej przez pana Piotra Szymańskiego:

Do wniosków o udostępnienie nie można w żadnym wypadku stosować przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Potencjalne przedłużenie terminu do udostępnienia informacji publicznej następuje na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie wiem, dlaczego w tym wypadku nastąpiła taka pomyłka. Dodatkowo wskazuję, że o ile podmiotem zobowiązanym rzeczywiście jest Burmistrz to jednak nie można zapominać, iż przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nakazują udzielania odpowiedzi każdemu pracownikowi samorządowemu.

Art. 24
1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

Urlop Burmistrza, pracownika samorządowego nie może stanowić powodu do braku wykonania obowiązku ustawowego. Pytanie czy w okresie urlopu Burmistrza również nie są wykonywane inne obowiązki?
– pyta ekspert prawny.

Dalszy komentarz w mojej ocenie jest zbyteczny - mówi Pan Dral.

Komentarze:
Aparatmmm
Czwartek, 2017-08-24 23:05
Sorry - ale jaja.
Trochę kostki - i afera się zrobiła.
Że partactwo - to fakt - afery warte.
Jak długo jeszcze władze Wlenia z tak prostą sprawą nie potrafią sobie poradzić?
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Czerwiec 2018
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_lwowek-slaski-miejsca-parkingowe-dla-niepelnosprawnych-2018-9
Poniedziałek, 2018-06-18
List_mini_finaly-gold-finance-football-academy-regional-league-wiosna-2018
Poniedziałek, 2018-06-18
List_mini_pilka-nozna-logo
Niedziela, 2018-06-17
List_mini_martaton-zumba-dla-huberta-2018
Sobota, 2018-06-16
List_mini_70-lat-osp-rzasiny-2018
Sobota, 2018-06-16
List_mini_jelenia-lwowek-wlen-z-lotu-ptaka-2018
Piątek, 2018-06-15
List_mini_lwowek-slaski-wojaka-polskiego-szkolna-zamkowa-2018
Piątek, 2018-06-15
List_mini_policja-nadal-poszukuje-zaginionego-jozefa-rybki
Piątek, 2018-06-15
List_mini_przejscie-przystanek-wlen-5
Piątek, 2018-06-15
List_mini_dzien-konia-islandzkiego
Piątek, 2018-06-15
List_mini_napad-terrorystyczny-i-pozar-w-zamku-czocha
Czwartek, 2018-06-14
List_mini_18-18-d-pw-2s3q-zem---orz-przylasek-jurkow
Czwartek, 2018-06-14
List_mini_dziern-dziecka-czarni-lwowek
Czwartek, 2018-06-14
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca