Dekomunizacja ulic w Lwówku Śląskim. Czy i kiedy ulice zmienią nazwy?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-07-28 08:31:45
Jeszcze przed końcem roku powinniśmy dowiedzieć się, które ulice w Lwówku Śląskim zmienią nazwy i na jakie? Wątpliwości związanych z ustawą dekomunizacyjną jest kilka, np. ulice Krasickiego, czy Krawczyńskiego. Wielu zastanawiają postacie Stogryna, czy Jaśkiewicza, – kim oni byli i czy nadal powinni być patronami ulic? Nasz czytelnik wskazuje także ulice, które nie posiadają nazw.


PiS wprowadziło ustawę o dekomunizacji i w mieście już widać pierwsze efekty tej ustawy. Z mapy miasta zniknęła ul. Waryńskiego, tak jak kiedyś Sawickiej i Świerczewskiego. Bardzo cieszy dobra zmiana, w tym przypadku zmiana nazwy ulicy, ale co z innymi ulicami w Lwówku Śląskim, które podlegają ustawie o dekomunizacji? Czy urzędnicy zachłysnęli się zmianą nazwy jednej ulicy i będziemy czekać kilka lat aż ktoś sobie przypomni, że patroni niektórych ulic we Lwówku to dalej postacie wychwalające działania na rzecz PZPR i komunizmu? Miejmy nadzieję, że nie i dlatego warto przypomnieć obecnym władzom jak i mieszkańcom o niektórych "lwóweckich kwiatkach". – pisze do redakcji Lwówecki.info czytelnik, który poświęcił sporo czasu i pracy na opracowanie spisu nazw ulic, które jego zdaniem powinny zostać zmienione, a także ulic, które nie posiadają nazwy. I tak:

Ulica Janka Krasickiego (Janek Krasicki - polski działacz komunistyczny).
Warto przemianować tę ulicę na ul. biskupa Ignacego Krasickiego (obyłoby się to bez potrzeby wymiany dokumentów przez mieszkańców).
Kim był Siergiej Krawczyński i czy przypadkiem nie podlega ustawie o dekomunizacji ulic?
Kim był Jakub Jaśkiewicz? Czy jest to postać ważna dla Lwówka Śląskiego? Internet milczy na temat tej osoby. Czy kiedyś ta ul. nie nazywała się przypadkiem Teofila Jaśkiewicza?
Ul. Stogryna - kim był Stogryn, albo może, czym jest stogryn? Na to pytanie nawet najstarsi Lwówczanie nie znają odpowiedzi ...


Sporym ułatwieniem jest tu fragment wspomnień kombatantów naszego powiatu z książki "Tworzyliśmy cząstkę nowej Polski", z 1974 roku, pod red. B. Pasierba, który odnalazł dla nas lwówecki regionalista Pan Szymon Wrzesiński:Pod koniec lat 50. my, kombatanci musieliśmy przekonywać niektórych przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych powiatu lwóweckiego, że nazwy ulic Betleja, Stogryna, Malinowskiego, Stachowicza i Jaśkiewicza to dla nas świętość”. Tak, więc wiemy już, iż te osoby były ważne dla kombatantów. O Janku Krasickim, czy Siergieju Krawczyńskim w internecie bez trudu można znaleźć informacje:

Janek Krasicki - polski działacz komunistyczny, młodzieżowy działacz i agitator stalinowski, funkcjonariusz Komsomołu we Lwowie, następnie członek grup dywersyjnych, członek Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej, formalnie ogłoszony przewodniczącym Związku Walki Młodych (Wikipedia.org)
Nazwa ulicy Jana Krasickiego znajduje się na liście IPN nazw do zmiany. (IPN)

Siergiej Michajłowicz Krawczynski, pseud. S. Stiepniak, ur. 13 VII 1851, Nowy Starodub, k. Jelizawetgradu (ob. Kirowograd), zm. 23 XII 1895, Londyn, ros. narodnik, pisarz. … współorganizator propagandy rewolucyjnej wśród chłopów, aresztowany, 1874 zbiegł na Bałkany; 1875 uczestnik antytur. powstania w Hercegowinie; od 1878 w Rosji; m.in. pod jego wpływem Ziemla i Wola rozpoczęła działalność terrorystyczną … (Encyklopedia.pwn.pl)

 
Bez większego trudu Panu Wrzesińskiemu udało się odnaleźć informacje, kim był Józef Stogryn:
Józef Stogryn - Zastępca dowódcy pułku do spraw polityczno-wychowawczych w 10. Sudeckiej Dywizji Piechoty. Poległ na liniach bojowych 3 batalionu w stopniu podporucznika. Był instruktorem propagandy pułku. Pełnił też funkcje pełniącego obowiązki dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych w początkowym okresie formowania, następnie faktycznym zastępcą dowódcy pułku. Jak wspominano go po wojnie: „Ten wspaniały człowiek, były nauczyciel z zawodu, jako nieprzeciętny propagandzista i wytrwały wychowawca był dusza i motorem poczynań sekcji polityczno-wychowawczej. Zrobił on niezmiernie wiele dla rozpowszechnienia idei Polski Ludowej wśród żołnierzy jednostki.” Józef Stogryn zginął nad Szprewą 1 maja 1945 roku, jako oficer Sudeckiej Dywizji Piechoty. Jego koledzy osiedlili się w Lubomierzu

 

Najbardziej tajemniczą postacią okazał się Jakub Jaśkiewicz. W materiałach historycznych udało się odnaleźć poetę żyjącego i tworzącego w XVIII wieku, jednak nie do końca mamy przekonanie, czy to, aby na pewno chodzi o tego Jakuba. Szczegółowe uzasadnienie nazwania ulicy jego imieniem powinno się znajdować w uzasadnieniu uchwały/zarządzenia nadającego nazwę..


Co więc z dekomunizacją i które ulice zostaną jej poddane?
Lwóweccy radni nie pochylili się jeszcze nad kwestią wspomnianych nazw ulic w Lwówku Śląskim i raczej już tego nie zrobią, bo termin upływa 2 września br. Po tym terminie w ramach zarządzenia zastępczego ewentualnych zmian dokona za nich Wojewoda.
Wydanie zarządzenia zastępczego, o którym mowa wymaga uzyskania przez Wojewodę opinii Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej niezgodność nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy. Wojewoda może także zasięgnąć opinii Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na wydanie zarządzenia zastępczego ma on 3 miesiące od dnia, w którym upłynął termin, czyli do 3 grudnia powinniśmy dowiedzieć się czy i ewentualnie, które lwóweckie ulice zostaną poddane dekomunizacji. Po 2 września wszystko będzie w rękach Wojewody.

Zgodnie z art. 5. Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zmiany w dokumentach są wolne od opłat.
Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Oznacza to, iż nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od mieszkańców zmian dokumentów, nawet, jeśli nazwy ulic ulegną zmianie. Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można używać tak długo, aż stracą ważność. Warto także nadmienić, iż nowe dowody osobiste nie posiadają już adresu zameldowania. Gorzej jest np. z prawem jazdy, dowodem rejestracyjnym samochodu, ect. Niestety, przy ewentualnej zmianie nazw ulic nie obędzie się też bez zmian szyldów, wizytówek, papieru firmowego, ogłoszeń czy reklam przez firmy.

W naszej ocenie warto niezwłocznie zająć się tematem nazw ulic tak, aby nazwy nie były sprzeczne z obowiązującym prawem, nie kojarzyły się źle, a patroni ulic byli znani, rozpoznawalni i zasłużeni.


Wątpliwości naszego czytelnika oprócz ulic, które jego zdaniem podlegają dekomunizacji budzą także ulice bez nazw, lub takie jak ulica Murarska, która zaczyna się i kończy w kilku miejscach.

Kilka ulic Murarskich w mieście to również tragedia. Nie warto umawiać się z kimś przy Murarskiej, bo to może być w zupełnie różnych miejscach. Nazwa miała nawiązywać do średniowiecznych murów, ale ul. Murarska raz urywa się w jednej części miasta, żeby pojawić się zaraz w innej i tak kilka razy. Warto rozważyć zmianę nazw duplikatów Murarskiej, albo poprowadzenia jej wzdłuż całej długości wewnętrznej części murów, (co jest raczej niemożliwe), bo Murarska powinna być tylko jedna.

fragment ulicy Murarskiej, od strony Stogryna
 

Czytelnik wskazuje także kilka z ulic, które nie posiadają nazw i sugeruje przy tym nazwy dla tych ulic:

Oprócz problemów z nazwanymi ulicami jest też wiele nieponazywanych ulic we Lwówku. Stwarza to często problemy przy określeniu swojego położenia, lokalizacji zaparkowanego auta czy miejsca spotkania. Za granicą władze często idą o krok dalej i nadają nazwy ścieżkom czy ciągom pieszym (np. na cmentarzach, a lwówecki cmentarz jest sporych rozmiarów). Oto kilka nienazwanych ulic w Lwówku Śląskim, które stwarzają kłopot poprzez brak jakiejkolwiek nazwy:

*Ulica w samym centrum miasta między pl. Wolności, a ulicą Malinowskiego, która zaczyna się od ul. Zamkowej a kończy na ul. Stogryna (wzdłuż południowej pierzei rynku) - propozycja nazwy - ul. Marii Skłodowskiej-Curie, gdyż niewiele jest kobiet, jako patronek ulic, a ta wybitna Polska noblistka jest jedną z najsłynniejszych polskich kobiet. (
zobacz na mapie Google)

*Ulica zaczynająca się od ul. Dworcowej, a kończąca na działkowej (wzdłuż ul. Rzecznej; przy okazji świetna możliwość zrobienia w przyszłości dwupasmówki ul. Rzeczna w jedną stronę, a nienazwana w drugą) - propozycja - albo rozszerzyć Dworcową o nienazwany fragment, albo nazwać, jako ul. Kolejowa, gdyż wzdłuż tej drogi są tory kolejowe. (
zobacz na mapie Google).

*Ulica na Rodzinnych Ogródkach Działkowych nad Bobrem - odchodząca od ul. Rybnej, łącząca się z ul. Budowlanych. Propozycja - rozszerzyć ul. Budowlanych o nienazwany fragment, lub nadać nazwę ul. Bobrzańska (od rzeki Bóbr). (
zobacz na mapie Google)

*Ulica (w sumie dwie) wzdłuż wałów przeciwpowodziowych koło tamy. Polecam rozszerzyć ul. Rybną albo nadać nazwę ul. Sportowa (od dawnego stadionu miejskiego w okolicy). (
zobacz na mapie Google)

*Droga wylotowa (powiatowa 2509D) prowadząca do wsi Sobota - nazwać, jako ul. Soboty/ul. Doliny Bobru. (
zobacz na mapie Google)

*Droga Wylotowa (wojewódzka nr 297) na Bolesławiec, od stacji benzynowych w kierunku Bolesławca nazwać, jako ul. Bolesławiecka. (
zobacz na mapie Google)

*Droga od ul. Górnej do stacji CPN nazwać, jako ul. Franciszka Mymera (Słynny Lwówczanin z XVI wieku, Polak). (
zobacz na mapie Google
)

 

Czytelnik opracował także krótkie Vademecum nazywania ulic, w którym przypomina także postać Franciszka Mymera:

Jest wiele znanych Polaków, w tym Lwówczanin, którzy zasługują by mieć ulicę swojego imienia we Lwówku. Z nieznanych przyczyn wiele ulic we Lwówku Śląskim ma nazwy typu Chabrowa, Piękna czy Zbożowa. Nie są to złe nazwy, ale najpierw warto upamiętnić wielkich Polaków i Lwówczan, a dopiero potem nadawać nazwy ulic od kwiatów, przymiotników. Znane osoby, które nie są patronami ulic w Lwówku Śląskim (kilka wybranych):

*Franciszek Mymer - Słynny Lwówczanin z XVI wieku, tłumacz, poeta i wydawca piszący w języku łacińskim, polskim i niemieckim, działacz na rzecz upowszechnienia języków narodowych i szkolnictwa w języku polskim. (
Wikipedia.org)

*Maria Skłodowska-Curie - polska dwukrotna noblistka z dziedziny chemii i fizyki,
*Mikołaj Kopernik - Wstrzymał słońce, ruszył ziemię,
*Władysław Hermaszewski - jedyny polski kosmonauta,
*Lech Wałęsa - polski laureat pokojowej nagrody Nobla,
*Jan Henryk Dąbrowski - Twórca Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej,
*Napoleon Bonaparte - cesarz francuzów, był we Lwówku Śląskim,
*Franciszek Liszt - znany kompozytor węgierski, koncertował we Lwówku,
*Józef Piłsudski - pierwszy marszałek Polski,
*Witold Gombrowicz - Powieściopisarz, dramaturg, autor „Ferdydurke”.

To tylko kilka wybranych propozycji nazw ulic. Warto pamiętać o patriotach czy to na szczeblu krajowym, czy lokalnym. Warto ich upamiętniać, nadawać ulicom ich imiona, a wtedy pamięć o nich nie zginie i zawsze będzie towarzyszyła nam w zgiełku codziennego życia
. – reasumuje czytelnik Lwówecki.info

Trudno się nie zgodzić z faktem, iż mieszkaniec Lwówka Śl. włożył wiele czasu i pracy w to opracowanie, które teraz powinno posłużyć lokalnym władzom, lwóweckim radnym, jako ściągawka do dalszej owocnej pracy. Czy tak się stanie, czas pokaże?
Zobacz galerie:
Komentarze:
Aparatxxx
Piątek, 2017-07-28 09:34
Aby nie było tak że radni się nie zainteresują tematem a później będzie tak że wojewoda sam nada te nazwy i to jakieś nijakie ... Ogólnie ulice wylotowe powinny mieć nazwy najbliższych większych miejscowości w Jeleniej i Grygowie są ul. Lwóweckie itd.
Aparatswojak
Piątek, 2017-07-28 09:41
A może jedną z ulic nazwać Głupoty?
AparatMarian
Piątek, 2017-07-28 09:48
Smoleńska, Żołnierzy Wyklętych, 10-go Kwietnia, Wołyńska, itp.
Aparatlenin pisowski
Piątek, 2017-07-28 10:30
Proponuję wzorem mądrego radnego PiSu z Krakowa podobnie naszą ul.Dworcowa zmienić na ul.Wagonowa albo Parowozowa.A co jakiś ruski Dworcow bedzie się tu nam plątał po Lwówku Śląskim.Podobnie w dawnym zabytkowym więzieniu zrobić muzeum IV RP im. Lecha Kaczyńskiego,byłoby to pewnie pierwsze takie muzeum w Polsce.
Aparatkataryna
Piątek, 2017-07-28 10:34
Proponuję jedną z ulic nazwać 22 Lipca.Toż przed tygodniem PiS uchwalił trzy ustawy komunistyczne podobnie jak to było w 44 roku 22 Lipca Manifest PKWN.Zbieżność daty nie przypadkowa.
Aparatstara baba
Piątek, 2017-07-28 10:40
Lecha i Marii Kaczyńskich
Aparatdo starej baby
Piątek, 2017-07-28 11:10
I jeszcze Moherowych Beretów
AparatXxx
Piątek, 2017-07-28 11:11
Wyje..... tych zakichanych komunistycznych zdrajców z nazw ulic. Mamy prawdziwych bohaterów a nie jakieś ubeckie scierwa.
Aparatqq
Piątek, 2017-07-28 11:13
napoleon bonaparte - to tylko w Polsce w demokratycznym kraju czci się byłych dyktatorów, agresorów...jeżeli taki fajny napoleon to dlaczego nie hitler obaj chcieli podbić nie tylko europę
Aparatdobra zmiana
Piątek, 2017-07-28 11:26
Krawczyńskiego zamienić na Prezesa Kaczyńskiego i na skrzyżowaniu z Lecha Wałęsy postawić obu pomnik
Aparatdo xxx
Piątek, 2017-07-28 11:47
Uważaj aby jakiś UB-ek nie pożarł na śniadanie!!
Aparatrealista
Piątek, 2017-07-28 11:49
Wszystko fajnie, ale ja się pytam, dlaczego nasi radni nie zajęli się sprawą tylko czekają aż ktoś za nich to zrobi. Wojewoda z góry narzuci nazwy i potem będzie płacz, że można było inaczej, że te nie są dobre ... a przecież można było przeprowadzić konsultacje, konkurs na nazwy ulic, urzednicy i radni mogliby się czasami postarać a nie byle po najmniejszej linii oporu
Aparatghjk
Piątek, 2017-07-28 12:13
może tak ulice nazywać kolejnymi miesięcznicami np I miesięcznica, II miesięcznica
Aparatbendem pałował
Piątek, 2017-07-28 12:27
Nie chcę nazwy ulicy największego kapusia wszechczasów i do tego analfabety. Mimo,że jest mistrzem świata w skoku przez płot !
Aparatdo ghjk
Piątek, 2017-07-28 12:30
świetny pomysł....
Aparatmieszkaniec osiedla...
Piątek, 2017-07-28 12:37
ulice ulicami ale tyle osiedli nowych w mieście że czasem cięzko się zorientować. W Świeradowie jest 11 osiedli, a mieszka tam 4 tys. ludzi (wg wikipedii) a u nas we Lwówku jest jedna dzielnica Płakowice i zero jakichkolwiech osiedli ponazywanuch!!!
AparatJaśkiewicz
Piątek, 2017-07-28 13:13
Dziękuję redakcji i czytelnikom za przybliżenie tego ciekawego tematy. Bardzo ciekawy materiał, który pokazuje niechlujstwo i lenistwo różnych samorządowców. Szkoda że nic konkretnego nie udało się znaleźć o mojej ul. Jaśkieiwcza.
Aparatkafel
Piątek, 2017-07-28 13:14
Zta ul w centrum bez nazwy to racja
moje propozycje:
ulica pazia królowej
ulica srebrnej soliny
ulica prezesów przelętych
ulica lata agatowego (na pamiatke źeby zostało)
ulica zamkniętych szpitali
ulica rycerska
ulica im. zamkniecia rynku
ulica murów w ruinie
ulica trzylistnej koniczyny
ulica giermków
ulica klakierów
ulica im. sołtys tysiąclecia
ulica nieszczęśliwa
ulica jednej kadencji
ulica im. powiatu lwóweckiego (na pamiątkę)
ulica kompromitacji
ulica grażyny oszczędności
ulica disko polo
ulica kiełbachy z grila
ulica niezastąpionych
ulica pociągowa (na pamiątkę)
ulica ruda
ulica latrynowa (na cześć kibla za 300 kafli)
ulica lupanarska (urząd miasta :DDD)
ulica wywiadów
ulica obiecancyh basenów
ulica korupcji
ulica nepotyzmu
ulica im. chytrej baby
ulica srebrników niezgody
ulica dwunastu tysięcy
ulica towarzyszy
ulica przysługowa
ulica znanego rolnika z wyrokiem
ulica zbłąkanych turystów
ulica moje szańska
ulica celebrytki
ulica niespełnionych obietnic
ulica lwicy negocjacji
ulica konsultacji społecznych
ulica chleba i igrzysk
ulica bezinteresowniści
ulica nocy pod gwizdami
Aparatludzie
Piątek, 2017-07-28 14:03
kafel dobrze gada! polać mu!
Aparatdo kafel
Piątek, 2017-07-28 14:33
Po co się tak trudziłeś.
Proponuję ulicę Kota Wielkiego.
Aparatgucio
Piątek, 2017-07-28 15:04
kupa durni i tyle na ten temat
Aparatkomuno odejdź
Piątek, 2017-07-28 16:42
A ulica przodowników pracy ?? Toż to zawiewa komuna że aż wstyd...
AparatSarkazm
Piątek, 2017-07-28 20:07
Ja proponuję ulice Jaskiewicza zmienić na im Marioli Szczęsnej. Niech pozostanie jakiś symbol w podziękowanie za zasługi dla Lwówka
Aparatzniesmaczona
Piątek, 2017-07-28 22:14
Chi chi, ale się uśmiałam. Ja wolę przeznaczyć pieniądze na basen niż na zmianę nazw ulic. Ludzi wymagają cudów, a przecież wojewoda pozmienia nazwy ulic i będzie po problemie, nie trzeba będzie się wysilać. Za coś w końcu wojewoda bierze pieniądze więc niech się wykazuje, a takie żarty o nazwach ulic są niesmaczne i nadają się na prokuratorskie biurko.
Aparatcccc
Sobota, 2017-07-29 00:50
ul. Bolka ...
Aparatmłody
Sobota, 2017-07-29 09:25
I bardzo dobrze, kwik sympatyków poprzedniego ustroju niech będzie najlepszą rekomendacją dla pomysłu. Niech gotują się z frustracji, trzeba wyrugować ich poglądy z publicznej świadomości i poczekać aż ich wyznawcy naturalnie wyginą, większości zostało może z 20-30 lat życia. Przez 40 lat narzucali społeczeństwu swoje poglądy, decydowali o wszystkim w strukturach państwa włącznie z nazwami ulic, represjonowali opinie politycznie wrogie, czcili swoich ideologów i nakazywali robić to innym. Dziś są oburzeni, że ktoś inny odpłaca im pięknym za nadobne. Jeśli czują się wymazywanymi z kart historii, tym lepiej dla nas.
AparatMieszkanka Lwówka do autora tekstu.
Sobota, 2017-07-29 11:32
Proszę sprawdzić od kiedy Ulica Jaśkiewicza jest Jakuba a nie
Nikifora ??? nie będzie problemów ze znalezieniem informacji
o Nikiforze Jaśkiewiczu.
Aparattyccccccjan
Sobota, 2017-07-29 12:37
Do "cccc"
Najlepiej ul.Balbiny o mordzie kanalii (w/g klasyka).
Aparattado
Sobota, 2017-07-29 12:38
Bareja...
Aparatxyz
Sobota, 2017-07-29 12:39
Radni nieroby do roboty !
Aparatewa
Sobota, 2017-07-29 14:16
Strzałeczka młody ! widać, że Cię wychowali przyzwoici Rodzice. Wielki szacunek.
AparatMargo
Sobota, 2017-07-29 16:22
Brawo Młody prawidłowo piszesz. Ograniczenie czerwonej części mieszkańców aż razi. Te ulice już dawno powinny nosić nazwy od nazwisk prawdziwych bohaterów takich jak Pilecki, Inka, Nil, Warszyc czy ,Lalek.
Aparat???
Sobota, 2017-07-29 17:53
a 10-tej dywizji???
Aparatniedoszły inwestor z Zimbabwe
Sobota, 2017-07-29 20:27
Ja proponować nazwy ulica:
- ul. Clintona Rozporkoffca,
- ul. Słonecznej Prognozy,
- ul. Błazna Bawidamka,
- ul. Niezłego Ziółka,
Wszak to być bohatery nasz powiat.
Aparatdo ???
Sobota, 2017-07-29 21:11
A co ci X Dywizji przeszkadza ????
Aparatmieszkaniec
Niedziela, 2017-07-30 10:23
w Lwówku ul. Orzeszkowej ;) nr "10" to klatka w domu za sklepem rybnym oraz klatka w domu za obuwniczym dwa różne budynki - i tak jest już od 1976 r, jak wybudowali nowy budynek. (klatka kończy się na 16 a następnie 3 klatki dalej już mamy 32)
AparatJac
Poniedziałek, 2017-07-31 11:37
A co z ulicą stalinowskich Przodowników Pracy?
AparatAR
Poniedziałek, 2017-07-31 22:44
Młody jesteś tępy imasz takie same poglądy jak PISIORY,ONI RUJNUJĄ POLSKĘ.A w jakich czasach oni się kształcili,oni i twoi rodzice.A Kaczor sieje nienawiść do wszystkiego.To jest ta dobra zmiana według PIS-tylko dokąd nas to zaprowadzi....
Aparata taki tam?
Piątek, 2017-08-11 08:23
A gdzie ul.ojca Dyrektora rodem z Torunia
Aparatfeliszek
Piątek, 2017-09-08 12:13
propozycje ul.
Bolka stoczniowca,
Prezydenta elektryka,
Gospodyni wiejskiej,
Kota Jarka,
Borowika,
Limuzyny Katarzyny
itd.
AparatGość
Wtorek, 2017-10-10 20:29
Dla mnie to dekomunizacja powinna zacząć się od likwidacji sekretarzy PZPR na stanowiskach wyższych urzędników,bo to jest hańba dzisiejszych czasów !!! Akurat nazwy ulic nosiły niekiedy nazwiska ludzi, którzy walczyli i zginęli za naszą wolność i nie mieli nic do gadania czy tego chcieli czy nie. Stogryn z tego co mi wiadomo był rosyjskim czołgistą, który zginął w walce o Lubomierz. Zaznaczam, że nie jest to informacja 100%, lecz zasłyszana.Miał rozkaz i musiał wojować oddając życie, więc po co to ruszać, czy jemu akurat nie należy się hołd mimo tego,że był Rosjaninem? Ale już tacy PZPR-wcy, którzy w latach komuny byli sekretarzami powinni być bezwzględnie pozbawieni możliwości nawet kandydowania na urzędy Burmistrzów,Wójtów, Wojewodów i Prezydentów !!! Taka ustawa będzie ustawą dekomunizacyjną ! Na to czekam, a nie na jakąś zmianę tabliczki na ulicy...
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Luty 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_prokurator
Piątek, 2019-02-22
List_mini_modrzewie-kable-telekomunikacyjne-leza-na-ulicy-2019
Piątek, 2019-02-22
List_mini_straz-ochrony-kolei
Piątek, 2019-02-22
List_mini_lwowek-slaski-fundacja-nasz-szpital-podsumowanie
Piątek, 2019-02-22
List_mini_uwaga-trojkat-ostrzegawczy
Piątek, 2019-02-22
List_mini_zabytek
Piątek, 2019-02-22
List_mini_konopie-policja
Piątek, 2019-02-22
List_mini_ruszyly-zapisy-na-letni-oboz-pilkarski-w-rewalu---cena-first-minute
Piątek, 2019-02-22
List_mini_wlamanie-do-passata
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_mini-rakowice-internat-przetarg
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_straz-miejska-gryfow-slaski-2019
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_urzad-skarbowy-w-lwowku-slaskim
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_zderzenie-w-gryfowie-slaskim-2019
Środa, 2019-02-20
List_mini_wilki-zagryzly-cztery-alpaki-a-kolejnych-szesc-poranily
Środa, 2019-02-20
List_mini_o-jeden-most-za-daleko-daniel-wasyliszyn
Środa, 2019-02-20
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca