Slider_germanos-2018-wakacje Slider_lwowecka-baszta-i-tajemnicze-listy-krolowej-marysienki---lubanska Slider_lwowek-slaski-urzednicza-decyzja-zniszczyla-ich-marzenia Slider_dzien-strazaka-2018-lwowek-slaski Slider_lwoweccy-strazacy-w-1900-r.-przed-remiza-w-d.-kosciele--kopia-ze-zb.-sz.-w.

Debatowali o przyszłości linii kolejowej z Jel. Góry do Lwówka Śl.

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2017-03-18 09:20:20
W piątek, 17 marca 2017 roku w Lwówku Śląskim odbyła się nadzwyczajna sesja połączonych rad: Powiatu Lwóweckiego, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń. Tematem tego pierwszego w historii tak wyjątkowego spotkania była przyszłość linii kolejowej 283 z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego oraz możliwość skomunikowania Lwówka Śl. ze Złotoryją poprzez rewitalizację linii 284.
Do udziału w debacie Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego zaprosił wielu gości – parlamentarzystów, samorządowców, kolejarzy – jednak większość z nich nie skorzystała z zaproszenia. Pojawili się Ci najważniejsi dla sprawy, a wśród nich: Pani Zofia Czernow - Poseł na Sejm RP, Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Agnieszka Zakęś - Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWD, Piotr Malepszak - Członek Zarządu Kolei Dolnośląskich, Dariusz Kolubka - Dyrektor Linii Kolejowych w Wałbrzychu, Robert Pawłowski - Burmistrz Miasta Złotoryja. W debacie udział wzięli także Burmistrz i Wiceburmistrz Lwówka Śląskiego, naczelnicy wydziałów oraz pracownicy lwóweckiego magistratu i Starostwa a także sołtysi sołectw. Natomiast na debatę nie przybył Artur Zych – Burmistrz Miasta i Gminy Wleń, ani jego zastępca – Sekretarz Wlenia.


Jeszcze przed sesją zapytałem Pana Daniela Koko Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego, jakie nadzieje wiąże z dzisiejszą debatą?
Liczę na przychylność tych najważniejszych: PKP PLK i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, bo w ich rękach jest bardzo dużo, no i na przychylność i pomoc parlamentarzystów, żeby wzięli tę linię pod uwagę i potraktowali ją jako priorytet, bo jest ona bardzo ważną sprawą dla naszych miejscowości i całego powiatu lwóweckiego. – mówił Pan Daniel Koko, który jest zagorzałym zwolennikiem rewitalizacji linii z Jeleniej Góry do Lwówka Śl. i dalej do Złotoryi – Widzę to w trzech aspektach. Po pierwsze ta linia kolejowa jest taką kluczową osią rozwoju dla powiatu i to nie tylko lwóweckiego, ale też części pow. jeleniogórskiego, bolesławieckiego, czy złotoryjskiego. Po drugie przy dzisiejszym stanie tak zanieczyszczonego środowiska, to ta linia może odbarczyć, odciążyć transport samochodowy. I po trzecie – chyba najważniejsze – to, że mieszkańcy z mniejszych miejscowości będą mieli lepszy kontakt i możliwość komunikowania się z tymi większymi ośrodkami jak chociażby Wrocław, Legnica, czy Zgorzelec.


Duże nadzieje z tą debatą wiązała także Pani Krystyna Piotrowicz, Radna Rady Powiatu Lwóweckiego: – Oczekuję porozumienia wszystkich zainteresowanych stron i wsparcia naszych parlamentarzystów, bo nasz region jest tak odsuwany. Oczekuję dzisiaj na rzeczowe i konkretne decyzje, łącznie z finansowymi deklaracjami. – mówiła Pani Piotrowicz.


Potrzeba rewitalizacji tej linii jest ewidentna, bo to w znaczący sposób ożywi ten teren – mówi w rozmowie z Markiem Dral (Lwówecki.info) Pan Cezary Przybylski Marszałek Województwa DolnośląskiegoJa od dłuższego czasu prowadzę rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego dotyczące m.in. tej trasy, bo te olbrzymie pieniądze, które są, 67 miliardów złotych na kolej w Polsce, moim zdaniem wykorzystanie ich głównie przez PLK jest zagrożone, dlatego też ponawiam propozycję mówiącą o tym, że część tych linii możemy przejąć, jako Województwo i sięgnąć po środki unijne, natomiast wkład własny musimy mieć zabezpieczony z budżetu państwa, czy to z funduszu kolejowego czy innych środków. – dodaje Pan Marszałek Przybylski, który wyjaśnia także, iż już w ubiegłym roku linia kolejowa 283 z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego została wpisana na listę linii regionalnych, które UMWD chce przejąć i modernizować.


W obecnej chwili infrastruktura kolejowa na linii z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego jest w rękach PKP PLK, natomiast przewozy na niej wykonują Koleje Dolnośląskie, które to przewozy są dofinansowywane z budżetu województwa. Przejęcie tej linii przez UMWD i pozyskanie środków na jej modernizację to tak naprawdę jedyna szansa na jej ożywienie. Wówczas, zamiast komunikacji zastępczej, czy wlekącego się w ślimaczym tępie szynobusu moglibyśmy podróżować z prędkościami rzędu 60-80 km/h. Oznaczałoby to dojazd z Lwówka Śl. do Jeleniej Góry w ok. 40 minut. A to jest już czas konkurencyjny dla transportu kołowego. Kolej to nie tylko przewozy pasażerskie (dojazd do szkoły, pracy, czy przejazdy turystyczne), ale to także przewozy towarowe. Dziś wiele osób zgadzało się z tym, iż modernizacja tych dwóch linii to szansa na ożywienie czy to przemysłu, czy wydobycia, a tym samym ożywienie regionu i znaczne wpływy do lokalnych budżetów.

Na sesji padły pomysły, konkretne deklaracje i kwoty. Jednak jak się szybko okazało, każda ze stron ma inny pomysł na modernizację kolei i inne wyliczenia.

Piotr Malepszak – Członek Zarządu Kolei Dolnośląskich, który przez ostatnie lata był związany z PKP PLK, gdzie zajmował się racjonalnym podejściem do potrzeb i dostosowywaniem zakresu robót do praktycznych potrzeb transportu wyjaśniał, iż z jego wyliczeń wynika, że zmodernizowanie linii 283 do stanu umożliwiającego poruszanie się po niej szynobusami z prędkościami 60-80 km/h to kwota nie większa niż 30 milionów złotych. Zaznaczał on przy tym, iż jego zdaniem musi nastąpić tu wymiana całej infrastruktury, jednak nie koniecznie na nową. Piotr Malepszak proponował, aby na linii z Jel. Góry do Lwówka Śl. wykorzystać materiały z rozbiórki linii o wysokich prędkościach (120 km/h), które są obecnie modernizowane i na których nawierzchnie torowe są wymieniane na nowe.  


 

 
Dariusz Kolubka – Dyrektor Linii Kolejowych w Wałbrzychu  wyjaśniał, iż PLK nie może faworyzować jednego z przewoźników i do wszystkich musi podchodzić w taki sam sposób, tak więc nie ma możliwości remontu tej linii za kwotę 30 mln złotych, gdyż wówczas pozwalałoby to tylko szynobusom na rozwijanie znacznych prędkości, a reszta przewoźników, w tym pociągi towarowe nadal musiałby jeździć z prędkościami 20 km/h. Zdaniem dyrektora Kolubka koszt modernizacji tej linii kształtuje się na poziomie czterokrotnie większym – ok. 120 mln. zł.
 
Obszerną prezentację na piątkowe spotkanie przygotował Robert Pawłowski – Burmistrz Miasta Złotoryja, na której wstępie zwrócił uwagę, że mówiąc o zrównoważonym rozwoju naszego województwa, należy mówić o zrównoważony rozwój całego obszaru. - Jeżeli mówimy o zrównoważonym rozwoju pomyśleć trzeba o tych regionach, które są wykluczone komunikacyjnie a do takiego regiony z pewnością należy ten obszar pomiędzy Złotoryją, Lwówkiem Śl. a Jelenią Górą. – mówił Burmistrz Pawłowski, który podkreślał konieczność modernizacji obu tych linii jednocześnie, gdyż jego zdaniem tylko wówczas region będzie się mógł rozwijać.

Pani Zofia Czernow – Poseł na Sejm RP
mówiła, iż linią z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego zajmuje się od kilku lat, w tym czasie złożyła w Sejmie wiele interpelacji. Pani Poseł wspomina, iż w odpowiedziach otrzymywała informacje, że kwoty potrzebne na modernizację tej linii, to kwoty ok. 70 mln. złotych.
Pani Poseł Czernow jednoznacznie zadeklarowała dalszą chęć pomocy. Oczekuje jednak na konkretne propozycje, w którym kierunku PLK i Zarząd Województwa chce zmierzać.


Marcin Fluder – Starostwa Lwówecki zabierając głos zaznaczył, iż nie wypowiada się jako starosta, a jako mieszkaniec gminy Wleń i jako tamtejszy radny w Radzie Powiatu Lwóweckiego. Pan Fluder zwrócił uwagę, iż zaledwie jedna piąta mieszkańców gminy Wleń pracuje na miejscu, a cztery piąte dojeżdżają do pracy do Jeleniej Góry, czy Lwówka Śląskiego. To właśnie dla mieszkańców samego Wlenia, jak i miejscowości leżących przy trasie kolejowej, jak Nielestno, Pilchowice, czy Marczów transport kolejowy jest szansą na szybką i sprawną komunikację. Pan Fluder zaapelował jednocześnie do Marszałka o pomoc.
 
Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego otwarcie zadeklarował chęć przejęcia od PLK-i linii 283 z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego i starania o pozyskanie środków na jej szybką modernizację. Marszałek zaznaczył jednak, że przejmie tę linię, tylko pod warunkiem zagwarantowania przez Ministerstwo Infrastruktury środków z funduszu kolejowego na wkład własny w jej modernizację. W tej sprawie Marszałek Przybylski pod koniec marca br. będzie rozmawiał w Ministerstwie.

Agnieszka Zakęś - Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury UMWD wyjaśniła, iż zamiarem województwa po modernizacji tej linii jest zorganizowanie na niej ośmiu par pociągów pasażerskich, czyli ośmiu pociągów dziennie z Lwówka Śląskiego do Jeleniej Góry i ośmiu z powrotem. 


Niestety, linia 284 z Lwówka Śl. do Złotoryi nie jest na razie brana pod uwagę, aczkolwiek najprawdopodobniej zostanie wpisana do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Na zakończenie ponad trzygodzinnej debaty radni: Rady Powiatu Lwóweckiego, Gminy i Miasta Lwówek Śląski oraz Miasta i Gminy Wleń podjęli uchwały w sprawie konieczności rewitalizacji linii kolejowych z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego i dalej z Lwówka Śl. do Złotoryi.

Marek Dral Cieszę się, iż po wielu latach marazmu i postępującej degradacji Kolei Doliny Bobru udało się zorganizować tę debatę. Sporo nadziei wiążę z deklaracjami Marszałka w sprawie przejęcia tej linii i jej szybkiej modernizacji. Deklarowane przez Panią Zakęś osiem par pociągów w pełni zaspokoi potrzeby mieszkańców i turystów. Moje obawy budzi tylko pomysł wykorzystania na tej linii materiałów z demontażu tras o wysokich prędkościach, bo jak się wszyscy zgodzili, tylko szynobusy mogłyby rozwijać większe prędkości a pozostałe przewozy dalej byłyby wykonywane z minimalną prędkością. Niemniej trzymam kciuki za negocjacje Pana Marszałka Przybylskiego w Ministerstwie.

O wyniku negocjacji z pewnością Państwa poinformujemy.


Ciekawostka.
Kilka dni przed debatą redakcja Lwówecki.info otrzymała informacje o zainteresowaniu chińskich firm modernizacją infrastruktury kolejowej na terenie Dolnego Śląska. Więcej na ten temat oraz co o tym sądzi Pan Marszałek już wkrótce.
Zobacz galerie:
Komentarze:
AparatPatryk
Sobota, 2017-03-18 09:52
Fajnie że się spotkali i rozmawiają. Niestety podejrzewam że na tym się skończy po wyborach i obym się mylił. Co do kosztów to mam wrażenie że jednak bliżej prawdy jest przedstawiciel PKP PLK. W naszym górskim terenie nie jedna niespodzianka nas może czekać podczas remontu więc i koszt może się zwielokrotnianie.Trzymam kciuki jednak.
Aparatobecna
Sobota, 2017-03-18 11:30
Artur Zych był w szpitalu nie mógł być, dlatego też Fluder zabrał głos jako przedstawiciel Wlenia.. Była merytoryczna debata oby coś z tego wyszło
AparatDLW
Niedziela, 2017-03-19 09:44
Sami fachowcy się zebrali i nikt nie ma pojęcia ile modernizacja będzie kosztować.!.Projektant tej linii w grobie się przewraca,jak można było dopuścić do takiego stanu technicznego. To już jest STAN KLĘSKI KOLEJOWEJ a jak widzę jakie mamy drogi to należałoby ogłosić już STAN KLĘSKI DROGOWEJ.
AparatDon
Niedziela, 2017-03-19 11:02
Pan Zych ma zastepce czy też był w szpitalu ,a jeśli chodzi o Pana Fluder uratował choć troche postawe władzy Wlenia szkoda że taki człowiek nie jest Burmistrzem
AparatMati
Niedziela, 2017-03-19 20:04
Marcin Fluder powinien być Burmistrzem Wlenia to była by szansa na zmiany zaczynajac od Straży Miejskiej we Wleniu
Aparatuczestnik
Niedziela, 2017-03-19 21:10
Z tego co wiem, to pan Fluder miał okazję się wykazać w swojej gminie Wleń w poprzednich kadencjach był zastępcą i sekretarzem. Może w następnych wyborach z większym doświadczeniem podoła.
AparatDon
Poniedziałek, 2017-03-20 18:15
Miejmy nadzieje ze Wleń bedzie chciał zmian od Burmistrza do Strażnika Miejskiego tym Panom ja dziekuje
Aparatpolka
Poniedziałek, 2017-03-20 21:04
Trasa do Jeleniej Góry jest piękna i tunele są super. Mam nadzieję że szybko wyremontują.
Aparat24jgora
Poniedziałek, 2017-03-20 21:26
Ciekawy komentarz Miłośnika Kolei na 24jgora.pl wart zacytowania w całości: Ten marszałek dużo mówi, a mało robi. Znalazł dużo większą kwotę (166 milionów) na remont linii do Sobótki i dalej do Jediny Zdrój (kolejne 240 milionów), mimo że pod wzgledem atrakcyjności i liczby mieszkanców do pięt nie dorasta ona linii lwóweckiej. Reaktywację pociągów do Lwówka należałoby rozpocząć od wywalenia z władz betonu który blokuje jej remont, tzn. marszałka i prezesa Kolei Dolnośląskich.
Aparatz rynku
Poniedziałek, 2017-03-20 21:56
Przerzucanie się winą (UMWD -> PLK, PLK -> UMWD, a gdzieś po środku jest KD) nic nie zmieni, tu konieczny jest gruntowny remont linii. I nie teraz, ale już kilka lat temu, gdy prędkość spadała poniżej 30 km/h. Skoro można tę linię wyremontować z RPO, to czemu UMWD tego nie zrobi? Bo ważniejsza jest kolejka aglomeracyjna dla Wrocławia? Albo kolejka turystyczna do Jedliny, gdzie potoki są takie, że nawet busiarzom nie opłaca się jeździć. Zainteresowanie pociągami do Lwówka jest, jak wynika z artykułu. Problem tkwi niestety w braku chęci i kuriozalnym zarządzaniu koleją na Dolnym Śląsku w UMWD, przez co pieniądze przeznaczone na kolej wydaje się na kuriozalne pomysły, a nie ma kasy na utrzymanie tego, co jeszcze funkcjonuje.
Aparatkurier
Poniedziałek, 2017-03-20 22:02
Tutaj konieczna jest zmiana władz Dolnego Śląska i zarządzających koleją na Dolnym Śląsku. Podejście dalej jak za głębokiego PKP, że jak linia położona na uboczu i stosunkowo mało frekwencyjna to niepotrzebna. O czymś takim jak korzyści społeczne dla mieszkańców czy rozwój turystyki nie słyszeli. Taka mentalność, betonu głową nie przebijesz. Obecne władze interesuje tylko poletko wokół Wrocławia i pociągi Wrocław - Drezno (wożące... uwaga! średnio 5 osób na skład!!!). Ważniejszy pijar niż dobro mieszkańców. Na szczęście niedługo wybory i z przyjemnością podziękujemy całej tej ekipie, która obiecuje gruszki na wierzbie, a po cichu likwiduje kolejne linie.
AparatLöwenberger
Poniedziałek, 2017-03-20 22:24
Czy Koleje Dolnosląskie wytłumaczyły się dlaczego okłamały mieszkańców w sprawie autobusów komunikacji zastępczej? W grudniu prezes KD obiecywał, że od marca będzie jeździć codziennie 7 par autobusów. Tymczasem nadal jeżdżą 2 autobusy i tylko w weekendy, właściwie dla nikogo. Jak jeździły pociągi to też często zamiast szynobusu jeździł mały busik bez żadnej informacji w rozkładzie. Nie raz widziałem jak zostawali na peronie ludzie z rowerami czekający na ostatni pociąg. Tak KD traktują pasażerów. Dziadowska, niesolidna firma albo celowe wygaszanie frekwencji. Jak nie będzie pasażerów to się linię zaora a wszystkim powie, że nie było zainteresowania pociągami. Metody typowe dla betonu kolejowego.
Aparatwrocławska
Wtorek, 2017-03-21 12:50
Dla władz województwa każdy koszt robót będzie zbyt wysoki na linii, która nie służy wrocławіakom, tylko lokalnej ludności z innych miast. Dla porównania, nie brakuje dużo większych pieniędzy na linie do Sobótki, Jedliny, finansowanie muchoԝozów do Drezna, snucie planów odnośnie tunelu pod wrocławskim lotniskiem za pół miliarda, przełożenia linii do Wałbrzycha na trasę przez Świdnicę, a nawet metra we Wrocławiu. Tak samo KD wypięły się na kolej aglomeracyjną w Jeleniej Górze, a jeżdżą w ramach kolei aglomeracyjnej we Wrocławiu i okolicznych wiochach.
Kiedy skończy się ta paranoja kolejowa na Dolnym Śląsku? Dużo biedniejsze województwa remontują lokalne linie, Dolny Śląsk nie potrafi utrzymać nawet tego, co przez lata funkcjonowało całkiem dobrze.
Aparatmarczow
Wtorek, 2017-03-21 12:54
Urząd Marszałkowski NIE CHCE wyremontować tej linii. Napisałem nie chce bo osobiście zbadałem grunt wysyłając pisma do przeróżnych instytucji w tym także do Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego. Drugi z Urzędów wielokrotnie utrzymywał że dąży do wyremontowania linii, jednak Ministerstwo Infrastruktury w piśmie z przed dwóch miesięcy kategorycznie zaprzeczyło jakoby takie plany były intencją UMWD we Wrocławiu.

W piśmie jakie otrzymałem z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 07.10.2016 czytamy:

Ze względu na fakt, że linia kolejowa nr 283 ma charakter regionalny, prace inwestycyjne mogą być finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, np. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (dalej: „RPO WD”). Jednocześnie należy zaznaczyć, że przedmiotowa linia nie została zarekomendowana przez Urząd Marszałkowski do wsparcia ze środków dostępnych w ramach RPO WD, a także nie została uwzględniona w liście intencyjnym zawartym 26.06.2015r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a PKP PLK SA w sprawie przygotowania i zrealizowania priorytetowych liniowych projektów inwestycyjnych.

Chwilę wcześniej (05.08.2016) Urząd Marszałkowski w odpowiedzi na zapytanie dot. Przedmiotowej linii odpisał.

Równolegle nadal trwa analiza projektów kolejowych, możliwych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla Dolnego Śląska. Jednym z rozważanych projektów jest rewitalizacja linii z Jeleniej Góry do Lԝóԝka Śl. Należy jednak podkreślić, że rewitalizacja taka była by możliwa w ramach RPO pod warunkiem efektywnego wykorzystania przez Polskie Linie Kolejowe SA dostępnych w alokacji środków dla realizacji innych projektów.

Jak widać wrocławski magistrat postanowił sprytnie umyć ręce od sprawy stanu technicznego linii 283 uzależniając przyznanie dotacji od alkokacji środków PKP PLK i jednocześnie nie rekomendując remontu tej linii w MIiB w Warszawie.
AparatRalny (infokolej.pl)
Wtorek, 2017-03-21 16:51
Czepiliście się tego jednego filmu ze Szklarskiej Poręby jak jakiejś ostatniej deski ratunku (pod co drugim postem na infokolej widzę go w komentarzach). I co z niego wynika? Nic. W każdym pociągu można nagrać to co się zamierzy. Równie dobrze na podstawie poniższego filmu można hurraoptymistycznie założyć, że pociągi na trasie Drezno - Wrocław jeżdżą pełne: https://www.youtube.com/embed/rQ0MGv3TF-o Co nie? Tak więc odnośnie frekwencji w pociągach proszę wstawiać na portalu filmy i zdjęcia obejmujące cały skład lub większą część, a nie tylko fragment jednego wagonu. Bo to zakrawa na manipulację!
AparatPRW
Wtorek, 2017-03-21 16:54
A propos pociągów do Drezna: Średnio miesięcznie na trasie Wrocław - Drezno mamy ponad 2700 podróżnych. Co ciekawe, liczba podróżnych przekraczających granicę nie jest jednak taka sama w obu kierunkach. Zdecydowanie więcej osób podróżuje w stronę Görlitz. Każdego dnia granicę na Nysie Łużyckiej przekracza 18 składów. I choć spółka jest zadowolona z osiąganych wyników, liczba podróżnych w każdym ze składów nie jest wielka. 2700 osób miesięcznie oznacza ok. 90 pasażerów dziennie, co z kolei przekłada się na statystycznie...pięciu podróżnych w każdym z pociągów.
Aparatzacytuję
Środa, 2017-03-22 12:33
Ciekawa wypowiedź pasażera na stronie Radia Wrocław, wprawdzie dotycząca likwidowanych właśnie połączeń Szklarska Poręba - Liberec ale pokazująca związek pomiędzy jednym a drugim i świetnie obnażająca intencje przyświecające "fachowcom" z KD i UMWD:
"Ta różnica w stawkach za pociągokilometr (30 zł w Českich drahach i 12 zł w Kolejach Dolnośląskich) doskonale pokazuje, jaka z Kolei Dolnośląskich dziadowska firma. Polska i Czechy - dwa kraje na zbliżonym poziomie rozwoju gospodarczego, z podobnymi cenami, więc skąd ta różnica? Ano stąd, że dobra kolej MUSI kosztować. Kiedy tępaki w KD to zrozumieją??? Wygodne, a przede wszystkim bezawaryjne pociągi bez niepotrzebnych przesiadek = więcej pasażerów. Od momentu wprowadzenia bezpośrednich pociągów z Liberca liczba pasażerów na tej trasie mocno wzrosła (czego w KD nie powiedzą). W KD lubią za to chwalić się jakim są tanim przewoźnikiem. O poziomie świadczonych usług wymownie milczą. Tymczasem przepełnione pociągi w których nie mieszczą się pasażerowie, częste awarie spowodowane serwisowaniem pojazdów pod chmurką albo w ogóle brakiem serwisowania, brak rezerw taborowych, nagminne opóźnienia itd. to w KD norma. Porównywać KD z ČD to tak jakby porównywać firmę busiarską pana Zenka z Pcimia Wielkiego z profesjonalnym przewoźnikiem. Co KD zaoferują w zamian Czechom na linii Szklarska Poręba - Harrachow? Swoje wiecznie psujące się szynobusiki nagminnie zastępowane komunikacją autobusową, rażące taniością i tandetą wykonania, z deskami do prasowania zamiast siedzeń, upakowanymi gęsto jak w busie? A może powrót do taboru GWTR wyciągniętego ze skansenu? Zamiast psuć to, co funkcjonowało bardzo dobrze, lepiej niech się uczą od Czechów jak robić dobrą kolej. Zresztą problemem nie są pieniądze, tylko polityka uprawiana w KD. Próbują zaoszczędzić na 10 km ogryzku z Jakuszyc do Szklarskiej Poręby, podczas gdy droższe pociągi wynajmowane również od ČD i DB jeżdżą na znacznie dłuższych trasach ze Zgorzelca do Wrocławia i z Lichkova do Wrocławia. Ale one nikomu nie przeszkadzają. Dlaczego? Bo one jeżdżą do Wrocławia, a obecne władze województwa (i za nimi również władze KD) interesuje tylko Wrocław. KD mają poważny wkład w niedawnym uwaleniu pociągów na przepięknej krajobrazowo linii z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego (też linia zawsze traktowana w KD po macoszemu, bo daleko od Wrocławia i przebiegająca w poprzek szlaków komunikacyjnych z Wrocławia). Schemat postępowania był prosty: częste zastępowanie szynobusów busami bez żadnej informacji w rozkładzie (szynobusy były przerzucane na inne linie w okolicach Wrocławia) -> gwałtowny spadek frekwencji -> brak uzasadnienia remontu torów uzasadniany przez odpowiedzialne za to czynniki właśnie niską frekwencją -> w konsekwencji całkowita likwidacja pociągów i oddanie torów na pastwę złomiarzy. Tak się uwalało lokalne linie kolejowe za czasów głębokiego PRL, gdy najpierw psuło się rozkład pasażerom, a potem uzasadniało likwidację pociągów niską frekwencją. Teraz KD zabierają się za niszczenie kolejnej linii kolejowej w regionie jeleniogórskim. Jedyny sposób na ratowanie kolei w województwie to wywalenie ze stołków dwóch karierowiczów - Rachwalskiego (prezesa KD) i Michalaka (wicemarszałka odpowiedzialnego za kolej), których interesują tylko osobiste karierki, a nie dobro kolei i mieszkańców w województwie."
Dodam, że wybory już niedługo, więc zapamiętajcie te nazwiska i uważajcie kogo wybieracie na stołki. Zmiana władzy może pociągnąć za sobą zmianę w podejściu do linii lwóweckiej.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Maj 2018
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_rally-pickup-design
Piątek, 2018-05-25
List_mini_lwoweccy-strazacy-w-1900-r.-przed-remiza-w-d.-kosciele--kopia-ze-zb.-sz.-w.
Piątek, 2018-05-25
List_mini_wspomnien-czar-xv-lwoweckie-lato-agatowe
Piątek, 2018-05-25
List_mini_absolutorium-2018-lwowek-slaski
Piątek, 2018-05-25
List_mini_ukwiecone-miasto-2018
Piątek, 2018-05-25
List_mini_lwowek-slaski-fontanna-z-czapla-101
Piątek, 2018-05-25
List_mini_dzien-strazaka-2018-lwowek-slaski
Czwartek, 2018-05-24
List_mini_pwsz-rekrutacja-2018
Czwartek, 2018-05-24
List_mini_prokurator
Czwartek, 2018-05-24
List_mini_lekkoatletyczna-licealiada-mlodziezy-szkolnej
Czwartek, 2018-05-24
List_mini_zapraszamy-na-wieczor-poetycki-izabeli-moniki-bill
Środa, 2018-05-23
List_mini_lubomierz
Środa, 2018-05-23
List_mini_kwisonalia-2018-program
Środa, 2018-05-23
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca