Budowa Delfinka pod znakiem zapytania!

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2016-02-25 17:53:12
Władze Lwówka Śląskiego i Powiatu Lwóweckiego zachłysnęły się pomysłem budowy pływalni „Delfinek”. W ubiegłym roku podpisały porozumienie i przyjęły stosowne uchwały - wniosek został złożony. W dniu 30 listopada w trakcie posiedzenia zarządu województwa dolnośląskiego konkurs został rozstrzygnięty i Lwówek Śląski znalazł się w gronie pięciu beneficjentów, którzy otrzymali promesy. Wówczas trudno było stwierdzić czyja to zasługa, bo pod sukcesem podpisywało się wiele osób. Przez te blisko trzy miesiące o budowie „Delfinka” mówiło się wielokrotnie. Celebracja sukcesu trwała niemal do dziś. Jednak im dalej w las, tym więcej drzew. Poza chwaleniem się budową pływalni ani władze Gminy, ani Powiatu nie poczyniły ważniejszych kroków. Nadal nie została podjęta decyzja o finansowaniu utrzymania obiektu. Nie ma sporządzonego programu funkcjonalno- użytkowego, nie ma projektu, a czas goni, bo dokumenty należy złożyć do końca maja. Pieniądze, które trzeba będzie comiesięcznie wykładać na funkcjonowanie pływalni stały się kością niezgody pomiędzy władzami Gminy i Powiatu. Wielu radnych zaczęło się teraz zastanawiać, czy budowa tak małej pływalni jest dobrym pomysłem? Czy nas na to stać?

fot. UMWD

Czym jest „Delfinek”? W analizie funkcjonalno – użytkowej małych przyszkolnych krytych pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” czytamy m.in.:

Założeniem programu jest realizacja obiektów o możliwie niewielkim budżecie inwestycyjnym, który, przy dodatkowym wsparciu finansowym w ramach programu Dolnośląski Delfinek będzie możliwy do realizacji przede wszystkim przez jednostki samorządu terytorialnego, których nie stać na finansowanie budowy i utrzymania pełnowymiarowych krytych pływalni.

Główną funkcją obiektu jest realizacja nauki pływania dla dzieci i młodzieży, która będzie realizowana na czterotorowej niecce pływackiej o wymiarach 16,67 x 8,5 m i głębokości 0,9 do 1,35. Głębokość i profil dna umożliwiają prowadzenie profesjonalnej nauki pływania dla dzieci w klasach 1-6, a także nauczanie takich elementów sportu pływackiego jak skok startowy czy nawrót.

Niecka basenowa została zwymiarowana tak, aby można było na niej prowadzić zajęcia nauki pływania dla jednej max. 30 osobowej klasy; na jeden tor przypada max. 7 uczniów (należy liczyć się z faktem, iż w praktyce 100% frekwencja na zajęciach pływania będzie występowała bardzo rzadko lub wcale), co odpowiada wskaźnikowi 5-6m2 wody basenowej dla jednej osoby przy zajęciach szkolnych.

Zakłada się realizację tej funkcji w ramach zajęć szkolnych wychowania fizycznego, w godzinach ich działania. Po (lub przed) godzinach użytkowania pływalni przez szkoły zakłada się dostępność obiektu dla osób z zewnątrz tj. jego udostępnienie dla społeczności lokalnej.


Koszt całkowity inwestycji w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” to ok. 5 mln zł brutto dla wszystkich prac budowlanych i wyposażeniowych. Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi 1,25 mln zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki) wyniesie 1- 1,65 mln zł. Pozostałą część stanowią środki własne samorządu (ok 44%).

fot. UMWD

Wstępne porozumienie w sprawie przystąpienia do budowy we Lwówku Śląskim (Płakowicach) „Delfinka” zostało pomiędzy władzami Gminy a Powiatu zawarte w sierpniu 2015 roku.

W październiku radni Gminy i Miasta Lwówek Śląski przyjęli Uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Lwóweckim do realizacji tego zadania inwestycyjnego i zabezpieczenia w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016 – 2017 środków finansowych na realizację tego zadania.
Rada Miejska w Lwówku Śląskim wyraża wolę zabezpieczenia w budżecie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2016 – 2017 środków finansowych w wysokości nie większej niż1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż połowa wkładu własnego inwestora z uwzględnieniem wszystkich pozyskanych środków zewnętrznych. – czytamy w Uchwale
Dzień później radni Powiatu Lwóweckiego przyjęli Uchwałę o przystąpieniu do programu budowy małych krytych pływalni, która miałaby być zlokalizowana na terenie ZPEW w Płakowicach.

W dniu 30 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił wyniki konkursu. Lwówek Śląski znalazł się wśród pięciu beneficjentów, którzy otrzymali promesy.


Minęły trzy miesiące, pojawiły się wątpliwości …

We wtorek, 23 lutego 2016 roku w Sali konferencyjnej lwóweckiego magistratu odbyło się spotkanie władz Gminy Lwówek Śląski i władz Powiatu Lwóweckiego, podczas którego radni mieli zadecydować, czy budować pływalnię, a jeżeli tak to, kto i w jakim stopniu będzie finansował jej utrzymanie.


W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz M. Szczęsna, Wiceburmistrz L. Krokosz, Radni Gminy Lwówek Śląski, Starosta M. Fluder, Wicestarosta Z. Grześków, pozostali członkowie Zarządu Powiatu oraz Radni Powiatu Lwóweckiego. Spotkanie trwało ponad dwie i pół godziny. Głosy były mocno podzielone, a dyskusja bardzo emocjonalna.

Mariola Szczęsna, Burmistrz Lwówka Śląskiego
- … Samo to porozumienie niczego jeszcze nie dowodzi. Oczywiście w Konkursie dostaliśmy bardzo dużo punktów. Tutaj opowie bliżej Pan Wicestarosta jak się to odbyło. Cieszymy się z tego bardzo, ale im dalej od tej euforii, od zachwytu z tym „Delfinkiem” nasuwa się dużo pytań, na które nie mamy tak naprawdę odpowiedzi, dużo problemów, które chcielibyśmy rozwiązać i stąd też coraz mniej jak gdyby takiej chęci do tego czy budować, czy nie budować?
Stąd też na ostatnim spotkaniu Komisji poprosiłam właśnie o takie spotkanie, żeby takie spotkanie zorganizować i żebyśmy wszyscy wspólnie wysłuchali za i przeciw i wspólnie podjęli decyzje, co z tym dalej robić.


Zbigniew Grześków, Wicestarosta Lwówecki
- Do tej pory nie mamy podpisanego porozumienia między Gminą a Powiatem, co do sposobu realizacji i najważniejsze, bieżących kosztów utrzymania po realizacji inwestycji. Te koszty utrzymania bieżące po realizacji inwestycji są szacowane według programu funkcjonalno-użytkowego przygotowanego przez Urząd Marszałkowski w wysokości około 450 tysięcy złotych rocznie. Czy to dużo, czy mało? Na dwie strony to jest dwieście parę tysięcy, ale to nie wszystko, ponieważ Urząd Marszałkowski – w ogóle ten program pilotażowy „Dolnośląski Delfinek”- umożliwia wykorzystanie komercyjne tego obiektu pomniejszając tym samym koszty bieżące przypadające na nasze jednostki.

Marcin Fluder, Starosta Lwówecki zwrócił uwagę na trudności związane z planami realizacji tego projektu, które mogą podwyższyć koszty jego realizacji. Już na początku zwrócił uwagę na kotłownię przy ZPEW, która nie jest w stanie obsłużyć dodatkowo takiego basenu, dlatego jego zdaniem należałoby wybudować nową.
- Idąc dalej należałoby przeanalizować rozbudowę, czyli rozszerzenie tego projektu o budowę ewentualnej kotłowi olejowej. – wyjaśniał Starosta.
Zwrócił także uwagę na wysoki poziom wód gruntowych w Płakowicach, co najprawdopodobniej wymusi zmianę „projektu”, posadowienia obiektu. Ponadto Starosta poinformował, iż trwa obecnie procedura wpisania budynków ZPEW w Płakowicach wraz z częścią ART do Rejestru Zabytków, co dodatkowo utrudni realizację projektu.
- Taka konstrukcja przy tym kształcie, jaki zakłada wstępnie ten projekt nie ma szansy na pozytywną ocenę Konserwatora – mówił Starosta Fluder.
Ponadto wskazał, iż pływalnia jest adresowana w główniej mierze do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, które to szkoły leżą w gestii Gminy, dlatego skoro wśród użytkowników basenu będzie więcej dzieci ze szkół Gminnych niż z Placówek Edukacyjno- Wychowawczych to należy rozważyć inny podział kosztów aniżeli ten, który zaproponowała Gmina, czyli 50/50.
- Myślę, że taką inwestycję by trzeba było może trochę głębiej przemyśleć - mówił Starosta Fluder.

Obaw i wątpliwości nie ukrywa teraz również Burmistrz Mariola Szczęsna - Ja może powiem jak ja to widzę, naprawdę na początku zachłysnęłam się tym i dalej chciałabym, tylko chciałabym żeby ktoś mi rozwiał moje wątpliwości. I dlatego też powiem tak: Po pierwsze to, że porozumienie – próbowaliśmy skonstruować jak ma wyglądać to porozumienie no i My staliśmy na stanowisku, że nie możemy teraz przyjąć czegoś takiego i czegoś tego zrobić, bo my nie wiemy jak to będzie funkcjonowało i ile młodzieży i dzieci będzie z tego korzystało. Więc założenie było takie, że wstępnie 50/50, tak rozmawialiśmy też na naszej sesji, że takie było założenie. Z drugiej strony pytanie z Zarządu padło takie, dlaczego nie na przykład 70/30, no i w końcu tak ustaliliśmy, że 50/50 chociaż to też proszę państwa dla mnie nie jest do końca przekonywujące, bo my nadal nie wiemy ile naszych dzieci będzie z tego korzystało.

W trakcie dyskusji poruszano także temat możliwości zrezygnowania z budowy „Delfinka” i podjęcia się wybudowania we Lwówku Śl. większej pływalni, przy udziale środków z Ministerstwa Sportu, które dofinansowuje tego typu inwestycje w wysokości 30%. Wśród debatujących byli tacy, którzy twierdzili, że jest to lepsze rozwiązanie, byli też i tacy, którzy przekonywali, że rozwiązanie jest dobre, ale ani Gminy ani Powiatu na to nie stać.

Radna Teresa Wachal My już bijemy pianę i widzę, że tutaj zebraliśmy się po to, żeby już tego nie budować. Takie się wrażenie odnosi, jeżeli się słucha tu z tyłu.
Ja jestem przekonana, wywieście to nie wiem, na jakich plakatach, że Wachalowej jest zdanie, że jeżeli nie wybudujemy tego „Delfinka” nie będzie basenu w ogóle! Zapomnijmy o budowie pełnowymiarowego basenu! To jest 17 milionów, tak lekko. Dochodzą jeszcze inne koszty, to jest 20 milionów i utrzymania 1 milion. To nie wiem, czy my, taka gmina jesteśmy w stanie temu podołać.


Radni Powiatowi mieli żal do Zarządu za brak konkretnych informacji i wyliczeń, za opieszałość i jak sugerowała radna Piotrowicz – próbę zrzucenia decyzji o rezygnacji z budowy na Radę Gminy.

Radny Ryszard MrukMam żal do naszego Zarządu, do władz naszych, że nas, jako radnych i radnych Gminy i radnych Powiatu nie przygotowano przed listopadem, kiedy myśmy podejmowali decyzję. Myśmy wszyscy podjęli decyzję, na hura – na hura tak, bo trzeba. Jestem za. Jestem za tym, aby stworzyć na terenie gminy Lwówek Śląski, na terenie powiatu, małego basenu takiego właśnie „Delfinka”, po to żeby nauczyć od przedszkolaka do dużego dziecka pływania, żeby on później jak już dorośnie mógł wsiąść w samochód pojechać sobie do Wrocławia, gdziekolwiek, gdzie są super baseny, do Liberca, i on wtedy będzie umiał pływać.

Radny Mruk podkreślił także, iż jego zdaniem lokalizacja dla tego małego basenu jest bardzo dobra, ze względu na możliwość korzystania z niego przez uczniów niepełnosprawnych z ZPEW, których stale przybywa.

Radna Krystyna Piotrowicz Przysłuchuję się tak jak wszyscy tutaj tej debacie i odnoszę wrażenie, że decyzje już zostały podjęte tylko osoby z Zarządu chcą żebyście to Wy Państwo powiedzieli, że nie, bo nie usłyszałam nic dobrego poza słowami Pana Wicestarosty, który mówi o pozytywach i negatywach, a cały czas słyszę nie, bo nie, bo nie, bo nie.
Rozbudziliście Państwo nadzieję w miesiącu listopadzie dzieciom, mieszkańcom, radnym, społeczeństwu, że będzie basen, który uatrakcyjni Lwówek Śląski, uatrakcyjni powiat, uatrakcyjni ośrodek, który jest tak potrzebny, który będzie się rozwijał, bo w tym kierunku idziemy. Wypowiadacie się Państwo wszyscy na tematy fachowe, gdzie nie powinniście w ogóle zabierać głosu w tej sprawie, ponieważ nie posiadacie uprawnień na tematy konstrukcyjne, na tematy geologiczne, na inne różne tematy. Mija trzy miesiące nie podjęliście żadnej decyzji konkretnej, która by mogła – dzisiaj mamy komplet dokumentów i podejmujemy decyzję, nie zrobiliście żadnych obliczeń. Po co dzisiaj jest to spotkanie? Po to, żebyście Wy Radni zagłosowali, że nie stać was na to.


Spore poruszenie wywołała wypowiedź Pani Justyny Wrzesińskiej, która sugerowała, że „Delfinek” powinien być zlokalizowany w Lwówku Śląskim, przy dużej szkole.

Justyna WrzesińskaTo ja pod koniec lipca przyszłam do Pani Burmistrz z propozycją wybudowania „Delfinka”. To ja poszłam do Wicestarosty mówić mu o tym, że dobrze by było zbudować „Delfinka”. I od tej pory dyskusja się toczy. I do dzisiaj jestem przekonana, że projektodawca po to to zaproponował, żeby to była mała pływalnia przy dużej szkole – wtedy to ma rację bytu. I wybudowana mała pływalnia, przy dużej szkole, to była dla mnie z lokalizacją tylko we Lwówku.
Porozumienie z Powiatem i budowa na terenie Ośrodka – wspaniała rzecz, tylko – chyba niepotrzebna jest tam Gmina Lwówek. Tak w moim odczuciu. To powinna być inicjatywa Powiatu.


Pani Wrzesińska przytoczyła liczby dzieci uczęszczających do lwóweckich szkół:
Szkoła Podstawowa Nr2 – 600 dzieci, Gimnazjum – 400, Szkoła w Płakowicach (Nr3) – 140. To jest 1140 dzieci, a z Płakowic z Ośrodka nieco ponad 200 wychowanków.

- Gdybyśmy mieli patrzeć na proporcje i koszty, no to 80% ponosimy! Na obiekt, do którego będziemy musieli dowozić dzieci. Bo tylko ze Szkoły Nr 3 dzieci mogłyby dochodzić. – kontynuowała Justyna Wrzesińska, która wskazała także dodatkowe koszty, jakie Gmina będzie musiała ponieść na transport z Lwówka do Płakowic.

Po blisko trzech godzinach dyskusji, wymiany zdań, argumentów za budową „Delfinka”, przeciw jego budowie, za budową dużej pływalni i obiekcjami o zbyt wysokie jak na możliwości Lwówka koszty jej budowy i utrzymania, odnoszę wrażenie, że tak władze Gminy Lwówek Śląski, jak i władze Powiatu Lwóweckiego zachłysnęły się projektem i zamiast od początku – lipca 2015 roku - dyskutować, liczyć, pracować nad nim, to bezmyślnie weszli w ten projekt, a dzisiaj nie wiedzą jak z niego wybrnąć nie tracąc twarzy.

Wtorkowa dyskusja tak naprawdę niewiele wniosła w tym temacie. Dalej jest więcej pytań i wątpliwości, niż konkretów. W najbliższym czasie ma się odbyć kolejne spotkanie Radnych Gminy Lwówek Śląski i władz Powiatu Lwóweckiego, podczas którego dyskusja zostanie wznowiona. Kiedy rozmowy się zakończą? Tego nie wiemy. Wiemy tylko, że czas na złożenie dokumentów upływa 31 maja 2016 roku.

Sukces ma wielu ojców, czy porażka będzie sierotą?
Zobacz galerie:
Komentarze:
AparatJagoda
Czwartek, 2016-02-25 19:39
Mam propozycję,aby zajmować się Delfinkiem/ktory z góry wiadomo,że chybiony pomysł,proszę zająć się parkiem,wyczyścić go,posprzątać,bo te kaczki w tej gęstej mazi zdychaja,to jest najgorszy z parków,jaki może wogóle istnieć.To jest przecież wizytówka Lwówka Śl.Władzo czy wam nie wstyd?????????
AparatAdi
Czwartek, 2016-02-25 19:47
Pochwalam, że basenik Delfinek powinien być obok dużej szkoły. W Płakowicach tylko 140 osób, a dlaczego ma być dla chorych dzieci z całej Polski, a my podatnicy mamy za to płacić?
Niech korzysta jak najwięcej naszych gminnych dzieci, czyli SP2 lub najlepiej Gimnazjum, bo obok jest plac na OSiR.
AparatEl Greco
Czwartek, 2016-02-25 20:10
Oh !!!!!
A już myślałem ...
Aparatmieszkaniec
Czwartek, 2016-02-25 20:12
Jak można się chwalić wybudowaniem Delfinka, a teraz zastanawiać czy się opłaca? Jak tak można.
Delfinek powinien powsyać w Płakowicach przy udziale gminy i powiatu. Tak jak to było obiecywane
AparatFado
Czwartek, 2016-02-25 20:54
Ciekawe czy nad budową miejskiego zalety w centrum miasta też tak debatowali i nie bali się wydać takich pieniędzy, co to za wladze, które nie chcą inwestować w rozwój dzieci i młodzieży, przecież te dzieci oprócz klatek schodowych i brudnego parku nie mają tu nic, jak mają w przyszłości tu zostać by żyć i się rozwijać, może czas by Lwówek wyszedł z zaścianka?!!
AparatAga
Czwartek, 2016-02-25 21:18
Takie dziadostwo możliwe jest tylko w tej Gminie. Żenada. Jak można tak bić pianę, naobiecywać ciemnemu ludowi a potem pokazać swoje prawdziwe zamiary!
A co do lokalizacji to nie uważam, że Plakowice to zły pomysł. Dzieci z SP2 nie musiałyby jeździć do Boleslawca tylko wszytko działo by sie w obrębie miasta. Przecież Plakowice to miasto, nie zapominajmy o tym. A dzieciom z ZPEW łatwiej bedzie korzystać z dobrodZiejstwa basenu w takiej odległości bo o wyjezdzie do Boleslawca mogą jedynie pomarzyć.
Aparati czar prysł
Czwartek, 2016-02-25 21:30
obiecanki cacanki a głupiemu radość, tylko my naród nie głupi i od samego początku wiemy że to się nie uda zewzględu na brak kasy w kasie Lwówek jest za biedny a jeszcze musi oddać kupe kasy dla kopalni
AparatDzosz
Czwartek, 2016-02-25 22:01
CYTAT "Pochwalam, że basenik Delfinek powinien być obok dużej szkoły. W Płakowicach tylko 140 osób, a dlaczego ma być dla chorych dzieci z całej Polski, a my podatnicy mamy za to płacić?
Niech korzysta jak najwięcej naszych gminnych dzieci, czyli SP2 lub najlepiej Gimnazjum, bo obok jest plac na OSiR."

Podzielam opinię Adi i zwracam się do do naszych szanownych radnych o uszanowanie zdania ludzi z realnymi pomysłami.
W końcu jesteście naszymi reprezentantami .
AparatZuluGula
Czwartek, 2016-02-25 22:34
Jak można mówić o krytej pływalni jak podobno gminy nie stać na remont otwartego basenu przu ulicy Betleja. To po co w ogóle ta dyskusja.
Polska to jest jednak dziwny kraj.
AparatZbigniew
Piątek, 2016-02-26 00:34
I bardzo dobrze, że nie zbudują, w końcu mają takie prawo!!! Nie poto wybudowali w Bolesławcu basen żeby teraz dziecaki nie jezdziły i nie kożystały! We Lwówku nie powinno być niczego takiego bo to tyko wywalenie pieniedzy w błoto, a wogule to może by o seniorach pomyślano, żeby jakieś dansingi porobić, albo co, bo prawie całe życie za nami!!!!!! Acha i najlepij zamnknąć ten stadion wiejski bo mi chałasują tylko!!!!! A jak se chcą baseny pobudować to niech se do roboty idą i niech se sami budują na swoich podwurkach!!! ZA SWOJE PINIĄDZE!!!
AparatAnna
Piątek, 2016-02-26 08:58
Trzeba było wybudować basen ale lekko większy a miejscu Polo@@@@@@@ z drugiej strony budowanie małego basenu jest bez sensu skoro bo nawet częściowo na siebie na zarobi i tak dalej mieszkańcy Lwówka będą jeździć do Bolesławca, tak naprawdę celowym byłoby wybudowanie lekko większego basenu, który częściowo byłby komercyjny dla wszystkich posiadający sauny i inne urządzenia i który pomieściłby trochę większą ilość klientów i częściowo na siebie zarobił. Niestety wykorzystanie basenu w dużej części dla szkół będzie emitować tylko koszty i bardzo mały zysk...
AparatFado
Piątek, 2016-02-26 09:11
Do Pana Zbigniew, strasznie jest Pan zgorzknialym człowiekiem i nie rozumie dlaczego za Pana malkontenctwo mają płacić dzieci i młodzież, a dancingi hmm raczej ogólnorozwojowe nie są w przeciwieństwie do zajęć na pływalni bądź na świeżym powietrzu. A w związku z Pana tęsknotą za dancingani proponuję złożyć wniosek do funduszu o sanatorium tam będzie Pan miał zapewnione rozrywki a dzieciom i młodzieży proszę dac spokój. I jeszcze jedno zamiast się ich czepiać radzę popracować nad ortografią i stylistyką!
Aparatxxx
Piątek, 2016-02-26 09:29
Niech podejmą uchwałę o obniżeniu sobie pensji a osoby które mają własne często dobrze prosperujące interesy niech się zrzekną honorowo wynagrodzenia za bycie radnymi itp. może wtedy wystarczy na basen przez 4 lata oszczędności :P
Aparatcccc
Piątek, 2016-02-26 11:22
Podnieść podatki dla dużych firm w powiecie i szybko się znajdą pieniądze :P
Aparatdo xxx
Piątek, 2016-02-26 12:29
Przestać walić sloganami na poziomie buractwa. Kilku radnych dostaje po kilkaset złotych miesięcznie. I co, jak nie dostaną to wybudujesz basen? Ile zaoszczędzisz, 50-60 tysięcy w roku? Co za tępy lud tu mieszka! A przyszło Ci do głowy jakie osoby będą radnymi za darmo, albo np. za 100 zł miesięcznie?
Aparatkononowicz
Piątek, 2016-02-26 13:04
Krytej pływalni we Lwówku nie będzie nigdy i nie ma póki co podejmować tematu. Stadionu również nie przebudują a o nowym przedszkolu i zagospodarowaniu terenu żwirowni na cele rekreacyjne również możemy zapomnieć. Ludzie to wszystko jest kiełbasa wyborcza, którą nasi włodarze podsuwają nam z okazji wyborów co jakiś czas. Prawda jest taka, że ludzie którzy piastują władzę zarówno w naszej gminie jak i powiecie kompletnie się do tego nie nadają. Nie mówię tu o wszystkich pracownikach urzędów ale o tych, którzy są osobami decyzyjnymi. Polecam lekturę strategii rozwoju Gminy Lwówek Śląski. Kilkadziesiąt stron lektury którą można zaliczyć do rodzaju science fiction. Plany z założenia są piękne ale już o ich finansowaniu niestety jakoś zapomniano wspomnieć. Gdzie analiza finansowa? Analiza SWOT przeprowadzona na podstawie badań ? nie sądzę. Czysty populizm. Zarządzanie gminą i powiatem niestety jak na razie na ocenę mierną. Ktoś powie no cóż sami wybraliśmy. Tak ale wielkiego wyboru nie było. Poprzednia władza nie robiła nic , teraźniejsza robi jeszcze mniej. Może wreszcie uświadomimy sobie, że nasza gmina nie będzie żyła z turystyki!!! tu potrzebne są solidne przedsiębiorstwa, które dadzą ludziom godziwie zarobić. Wtedy i baseny i stadiony i inne nasze marzenia będą miały rację bytu. Pozdrawiam kononowicz.
Aparatkos
Piątek, 2016-02-26 15:24
Delfin tylko przy szkole nr 2.tylko to ma sens !!!!!!
Aparatmmm
Sobota, 2016-02-27 08:19
komenttarze typu moźe budować przy szkole moźe lepiej na starym miejscu a moźe więlkszy w tym przypadku są zbędne. Proszę zauwaźyć, źe dostaje się z zewnątrz prawie 100% środków finansowych na budowę dlatego, źe właśnie przy tego typu szkole..Ńasza Gmina zawsze będzie marna jak będą szukać problemów na wyrost. Szkoda, źe nie zastanawiano się przed budową świetlic wiejskich za miliony, które świecą pustkami a koszty utrzymania ponosi Gmina. Jestem pewien, źe jak zwykle skończy się na gadaniu.Po prostu brak dobrych gospodarzy i tyle..
AparatKaziówna
Sobota, 2016-02-27 12:40
A co takiego dochodowego wniósł poprzedni burmistrz: halę? świetlice wiejskie? Co wybudowano dla młodzieży? Nic! A dla dzieci? Powstał placyk zabaw dla dzieci w Płakowicach, ale w miejscu wlotu szamba, które wylewa po każdym większym opadzie deszczu! A pamiętacie tekst poprzedniego burmistrza, że nie warto robić barierek na Szwajcarii Lwóweckiej, bo młodzież zniszczy? Obecna burmistrz kampanii nie robi bo do wyborów daleko. Jak dotąd jej najbardziej znana inwestycja to kibel w centrum miasta, a druga to pomnik pod starym aresztem. Ciekawe ile będzie nas kosztować kolejny pomnik i kto będzie miał o niego dbać? Dlaczego nie zapytano mieszkańców, czy chcą taką inwestycje, gdy bieda w gminie aż piszczy!
Aparatdo Kaziówny
Sobota, 2016-02-27 19:42
Poważnie będzie nowy pomnik we Lwówku? Jezus Maria, a po co? Gmina zadłużona po uszy, a tu jeszcze jakiś pomnik. Mało ich mamy we Lwówku? Zobaczcie jak wygląda ostatni te gówno napoleońskie w rynku. Dlaczego olano mieszkańców i nie zapytano ich o chęć nowego miejsca płaczu i smutku. W tym mieście trzeba radości. Ku...a, czyj to pomysł na stawianie jakiegoś pomnika? Komu Jarkowi, Lechowi, Powstańcom Warszawskim, Wyklętym, no bo chyba nie Wałęsie?
Aparatdo mmm
Środa, 2016-03-02 09:09
Komentarze gdzie budować Delfinka nie są zbędne. Uważam że to jest podstawową sprawą. Koszt budowy i kto ile za to zapłaci to jest ważne ale w pewnym sensie jednorazowe.trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie co dalej czy łatwiej dowieść 600dzieci do plakowic czy 120 do Lwowka jakie będą koszty i jak to organizacyjnie rozwiązać .kolejna sprawa to czy lepiej przy gimnazjum czy przy szkole nr 2.uważam ze ta druga wersja jest bezsporna.młodzież starsza łatwiej dojdzie do 2ki niż odwrotnie
AparatDelfin
Środa, 2016-03-02 19:35
Oczywiście, że koszty dowozu są istotne i Płakowice odpadają. Pomyślmy logicznie: jest popołudnie, typowa matka bierze dziecko i idzie spacerkiem na basen, bo mieszka w pobliżu, a do Płakowic trzeba już robić cała wyprawę, a że nie ma we Lwówku komunikacji miejskiej, jak w normalnym mieście, więc trzeba taksówką, albo czekać na męża. Tylko nieliczne Panie śmigają drugim autem w rodzinie.
Ponadto zobaczcie jak jest w Bolesławcu, czy tam basen kryty jest w jakieś wiosce włączonej do miasta, czy blisko centrum? A u nas jak zwykle od dupy strony... Obok SP2 nie ma miejsca, a obok Gimnazjum jest mnóstwo.
Aparatdo mm mm
Środa, 2016-03-02 21:42
nie zrozumiałeś ? tak duże dofinansowanie do budowy dlatego, że przy szkole w Płakowicach ZPOW (specyfika szkoły) Nikt nie broni Gminie budować we Lwówku jeśli podoła finansowo, jestem za.
AparatDelfin do mmm mm
Czwartek, 2016-03-03 09:17
Nie gościu, to niech sobie Szkoła w Płakowicach buduje za swoje albo powiatowe pieniądze, a wara od gminnych! Gmina ma uwzględniać koszty i najważniejsze potrzeby własnych mieszkańców a nie tylko dawnej wsi Płakowice. Mało im? Chodnik dostali, przebudowa terenu by nie mieli powodzi, dwa Orliki !!!!!, do tego nowy plac zabaw, jedyne w gminie miasteczko ruchu drogowego. I co jeszcze basen? Lotnisko? Kino? Teatr? Filharmonia? Skatepark? A co to Płakowice pępek Gminy Lwówek Śląski? nawet nie jak się tam dostać, nawet przystanku PKP nie ma, a pospieszne omijają tę wioskę przylepioną do miasta.
AparatDO DELFINA
Czwartek, 2016-03-03 12:21
W Płakowice pieniądze płynęły ciurkiem. Oczywiście fakt, że były wiceburmistrz miał tam swoją córeczkę w szkole, to zwykły zbieg okoliczności. SP nr 2 ma tylko kompleks boisk i halę. Pod gimnazjum Jan Pawła tylko stadion lekkoatletyczny jest nowoczesny, więc tam dać basen i tyle.
Aparatmmm
Czwartek, 2016-03-03 22:51
Widać jesteście młodzi i nie wiecie, źe w latach 90 Płakowice siłą przyłączyli do Lwówka mieszkańcom wiele obiecano jedną obietnice dotrzymano płacą większe podatki bo są miastem, i jeszcze jedno nauczycielom zabrano dodatek wiejski ale to szczegół W Płakowicach czy w Mojeszu a moźe w Radłówce waźne kto i ile wyłoźy kasy. Lwówek nie chce z Powiatem budować to moźe inna Gmina jest chętna.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Styczeń 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_citroen-odnaleziony
Piątek, 2019-01-18
List_mini_syrena
Piątek, 2019-01-18
List_mini_ratusz-na-gryfowskim-rynku
Piątek, 2019-01-18
List_mini_uwaga-trojkat-ostrzegawczy
Piątek, 2019-01-18
List_mini_wiszace-kable-zerkowice-2019-200
Piątek, 2019-01-18
List_mini_sukces-kadry-football-academy-lwowek-slaski
Piątek, 2019-01-18
List_mini_citroenc3
Piątek, 2019-01-18
List_mini_ogien-na-dachu-we-wleniu-2019-1
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_gryfow-pozegna-pawla-adamowicza
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_dzialania-przeciwko-przestepczosci-narkotykowej-na-terenie-powiatu-lwoweckiego-2019
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_soltys
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_terminale
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_sp-2-w-lwowku-slaskim-najlepsze-mini-koszykowce-2019
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_wyludzaly-kredyty--uslugi-telekomunikacyje-i-sprzet-elektroniczny
Czwartek, 2019-01-17
List_mini_licealiada-mlodziezy-w-koszykowce-chlopcow-2019
Czwartek, 2019-01-17
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca