Będą nowe pomniki w Lwówku Śląskim?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2015-11-17 08:00:08
Na najbliższej sesji Rada Miasta podejmie decyzję o utworzeniu na terenie gminy trzech nowych pomników przyrody. Mają to być: w Niwnicach, buk pospolity o nazwie „Szwedzki”, w Pieszkowie, dąb szypułkowy o nazwie „Jastrząb” i w Chmielnie, dąb szypułkowy o nazwie „Faun” – to już drugi pomnik przyrody w gminie Lwówek Śląski o tej samej nazwie.


Pomnik przyrody - to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

W projekcie Uchwały RGiM Lwówek Śląski czytamy m.in.:
"Uznaje się za pomnik przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 500 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 26 m i szacowanym wieku 350 lat."
Pomnikowi nadaje się nazwę miejscową „Faun”. Drzewo rośnie na terenie działki nr 597/226 obręb Chmielno.

Tu powstaje pytanie, czy warto nazywać nowy pomnik przyrody taką samą nazwą jak już istniejący w Płakowicach? Czy osoba przygotowująca projekt nie zapoznała się z obecnym rejestrem pomników przyrody, czy to celowe działanie – więcej Faunów w gminie Lwówek Śl.? A być może Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która publikuje w ogólnodostępnych rejestrach informacje, iż taka nazwa już istnieje posiada w tej kwestii błędne dane? Idąc tym tropem zwróciliśmy się z zapytaniem do pani Gabrieli Kurowskiej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, która wyjaśnia, iż posiadany przez RDOŚ rejestr jest na bieżąco aktualizowany, dzięki czemu jest aktualny i obowiązujący. Tak więc zasadność nazwy budzi nasze wątpliwości. Zbieżność nazw to niby drobiazg, który w przyszłości może jednak wiele osób wprowadzać w błąd. Może lwóweccy radni po przeczytaniu tego materiału zastanowią się i wymyślą bardziej oryginalną nazwę, np. Bonaparte, Mieszko, Ozyrys, czy Tadeusz... Czy teraz jednak w gminie będzie więcej FAUN-ów?
Jak podaje Wikipedia: Faun - staroitalski bóg płodności, bóg lasów górskich, opiekun pasterzy, darzący płodnością ich stada, nauczyciel uprawy roli…
Oprócz nieco kontrowersyjnego Fauna władze chcą, aby pomnikiem przyrody został buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 665 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 34 m i szacowanym wieku 300 lat. Drzewo to rośnie w Niwnicach. W tym przypadku pomnikowi proponuje się nadanie nazwy „Szwedzki”.
Trzecim, nowym pomnikiem przyrody ma być dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnący w Pieszkowie, o obwodzie pnia 440 cm i wysokości 28,5 m. Dla tego pomnika władze sugerują nazwę „Jastrząb”.


Warto zapoznać się także z rejestrem pomników przyrody gminy Lwówek Śląski. My prezentujemy fragmenty z rejestru RDOŚ Wrocław.Dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo mierzące w obwodzie pnia 470 cm, rosnące w miejscowości    Lwówek Śląski (dawne Płakowice), na skraju lasu, 100 m za torami kolejowymi, obok opuszczonej budowy domu jednorodzinnego. Data utworzenia pomnika przyrody - 30 marca 1989r. Nazwa pomnika przyrody: "FAUN".

Leszczyna turecka (Corylus colurna), drzewo mierzące w obwodzie 230 cm, rosnące w miejscowości Sobota, w centralnej części parku podworskiego, około 50 m od budynku mieszkalnego. Data utworzenia pomnika przyrody - 3 kwietnia 1993r. Nazwa pomnika przyrody: "SABINA"

Dąb szypułkowy (Quercus robur), drzewo mierzące w obwodzie    416 cm, rosnące w miejscowości Sobota przy posesji nr 9.  Data utworzenia pomnika przyrody – 29 września 2011 r. Nazwa pomnika przyrody: "MIŚ".
 
Grupa 2 drzew Platan klonolistny (Platanus acerifolia) o obwodzie mierzonym na wysokości 1,3 m:  480 cm i 450 cm. rosnących przy Al. Wojska Polskiego w Lwówku Śląskim; 1-sze drzewo naprzeciwko cmentarza, 2-gie drzewo przy drodze wjazdowej do siedziby Nadleśnictwa, odległość między drzewami ok. 50 m. Data utworzenia pomnika przyrody - 10 maja 1991 roku.

Grupa 2 drzew - Miłorząb dwuklapowy m. japoński (Gingko biloba) mierzących w obwodzie: 240 i 265 cm, rosnących w Lwówku Śląskim, niedaleko skrzyżowania ulic: Sienkiewicza z Al. Wojska Polskiego, naprzeciwko Kaplicy cmentarnej. Data utworzenia pomnika przyrody – 17 września 2004r.

Daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii), drzewo o obwodzie 310 cm, rosnące w miejscowości Gradówek, 100 m od tablicy miejscowości i 50 m od szosy w kierunku Gryfowa Śląskiego - w drzewostanie na skraju lasu. Data utworzenia pomnika przyrody - 10 maja 1991 roku.

Buk pospolity (Fagus sylvatica), drzewo o obwodzie 480 cm, rosnące w miejscowości Niwnice działka nr 476/124 w drzewostanie na grzbiecie zalesionych wzgórz, po prawej stronie szosy od Lwówka Śląskiego, 1600 m od zabudowań wsi. Data utworzenia pomnika przyrody - 3 maja 1994r.

Buk pospolity (Fagus sylvatica), drzewo o obwodzie 425 cm, rosnące w miejscowości Niwnice działka nr 476/124 w drzewostanie na grzbiecie zalesionych wzgórz, po prawej stronie szosy od Lwówka Śląskiego, 2000 m od ostatnich zabudowań wsi (w pobliżu nieczynny wapiennik - 300 m). Data utworzenia pomnika przyrody - 24 marca 1992r.

Buk pospolity (Fagus sylvatica), drzewo o obwodzie 360 cm, rosnące w miejscowości Niwnice działka nr 476/124 w drzewostanie na grzbiecie zalesionych wzgórz, po prawej stronie szosy od Lwówka Śląskiego, 2000 m od ostatnich zabudowań wsi (w pobliżu nieczynny wapiennik - 300 m). Data utworzenia pomnika przyrody - 24 marca 1992r.

Buk pospolity (Fagus sylvatica), drzewo o obwodzie 340 cm, rosnące w miejscowości Niwnice działka nr 476/124 w drzewostanie na grzbiecie zalesionych wzgórz, po prawej stronie szosy od Lwówka Śląskiego, 2000 m od ostatnich zabudowań wsi (w pobliżu nieczynny wapiennik - 300 m). Data utworzenia pomnika przyrody - 24 marca 1992r.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo pęknięte mierzące w obwodzie pnia 610 cm, rosnące w miejscowości Niwnice, działka nr 481, ok.. 800 m od ostatnich zabudowań - na poboczu, po prawej stronie szosy w kierunku Lwówka Śląskiego. Data utworzenia pomnika przyrody - 30 marca 1989r.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo mierzące w obwodzie pnia 380 cm, rosnące w miejscowości Bielanka, przy szosie i ogrodzeniu posesji nr 15. Data utworzenia pomnika przyrody - 30 marca 1989r.

Dąb szypułkowy (Quercus robur) drzewo mierzące w obwodzie 440 cm, rosnące w miejscowości Dworek w pobliżu skrzyżowania dróg leśnych na skraju polany, około 1000 m na wschód od zabudowań wsi. Data utworzenia pomnika przyrody - 24 marca 1992r.

Dąb szypułkowy (Quercus robur), drzewo mierzące w obwodzie    450 cm, rosnące w miejscowości Sobota, w widłach rzeki Bóbr i kanału doprowadzającego wodę do młyna w Dębowym Gaju - około 80 m od tamy na Bobrze. Data utworzenia pomnika przyrody - 24 marca 1992r.
   
Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), drzewo mierzące w obwodzie 460    cm, rosnące w miejscowości Niwnice w parku podworskim, 130 m od budynku Szkoły Podstawowej. Data utworzenia pomnika przyrody - 30 marca 1989r.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata), drzewo mierzące w obwodzie 460 cm, rosnące w miejscowości Niwnice, na łące, 30 m od części narożnej kościoła Św. Jadwigi. Data utworzenia pomnika przyrody - 22 czerwca 1988r.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata), drzewo mierzące w obwodzie 370 cm, rosnące w miejscowości    Kotliska, przy furtce na cmentarz przy nieczynnym kościele. Data utworzenia pomnika przyrody - 30 marca 1989r.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata), drzewo mierzące w obwodzie 350 cm, rosnące w miejscowości Lwówek Śląski (dawne Płakowice) naprzeciw budynku nr 90, niebieski szlak. Data utworzenia pomnika przyrody - 4 kwietnia 1993r.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata), drzewo mierzące w obwodzie    450 cm, rosnące w miejscowości Radomiłowice, obok posesji nr 7, około 200 m od przystanku PKS w południowej części wsi. Data utworzenia pomnika przyrody - 21 luty 1990r.
Lipa - Radomiłowice

Platan klonolistny (Platanus acerifolia), drzewo mierzące w obwodzie 460 cm, rosnące w miejscowości Skała w zabytkowym parku pałacowym, w centralnej części (na obrzeżu polany). Data utworzenia pomnika przyrody – 3 marca 1993 r.

Tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera), drzewo mierzące w obwodzie 400 cm, rosnące w miejscowości Skała w zabytkowym parku pałacowym, w centralnej części (na obrzeżu polany). Data utworzenia pomnika przyrody – 10 maja 1991 r.

Buk pospolity (Fagus sylvatica), drzewo mierzące w obwodzie 500 cm, rosnące w miejscowości Niwnice, w parku podworskim, 100 m od budynku Szkoły Podstawowej. Data utworzenia pomnika przyrody – 30 marca 1989 r.


Oprócz drzew w rejestrze pomników przyrody znajdują się także:

Odsłona geologiczna - komin wulkaniczny znajdujący się w nieczynnym kamieniołomie bazaltu w Żerkowicach. Data utworzenia pomnika przyrody – 22 czerwca 1988 r.

"Skała z medalionem" Ostaniec piaskowcowy położony w miejscowości Żerkowice, na skraju lasu, po lewej stronie szosy do Gaszowa. Data utworzenia pomnika przyrody – 22 czerwca 1988 r.

Jaskinia "Zimna Dziura" znajdująca się na terenie dawnych Płakowic (oddziału lasu 262a, nadleśnictwo Lwówek Śląski). Data utworzenia pomnika przyrody – 24 marca 1992 r.

Zespół jaskiń: "Czerwona", "Lisia" i "Górna" znajdujących się na terenie miejscowości Płóczki Dolne, dz. 382/30, po prawej stronie szosy do Gryfowa Śl. w nieczynnym kamieniołomie wapienia. Data utworzenia pomnika przyrody – 24 marca 1992 r.


I na koniec, podejmując Uchwałę, o nowych pomnikach przyrody może warto się zastanowić nad oznakowaniem obecnie istniejących i zadbaniem o nie?


Na podstawie i z wykorzystaniem rejestru pomników przyrody RDOŚ Wrocław
Zobacz galerie:
Komentarze:
Aparatpuk puk
Wtorek, 2015-11-17 09:02
czy leci z nami pilot ?
Aparatmario
Wtorek, 2015-11-17 14:28
A czy aby w Płóczkach nie jest jaskinia Krótka zamiast Górna???
AparatAntyradny
Wtorek, 2015-11-17 14:40
Nasi radni widzę pracują na rzecz zmniejszenia bezrobocia, podejmują szereg działań na rzecz dzieci i młodzieży. Dziękujemy Wam, że nie marnujecie czasu na kilka starych drzew, ale prowadzicie szeroko zakrojone działania, by Lwówek nie był już prowincjonalnym zad...em.
AparatQ
Wtorek, 2015-11-17 17:04
Bałem się, że chodzi o pomniki Kaczyńskiego, albo papieża Jana Pawła II.
AparatTurysta
Wtorek, 2015-11-17 17:24
Szkoda że w Nagórzu nikt nie opisał drzewa jako pomnik . A stoi ponad 100 lat . 3 dorosłe osoby tego drzewa nie obejmą
AparatPijol46
Wtorek, 2015-11-17 19:46
W Płóczkach Dolnych znajdują się 4 jaskinie Krótka,Czerwona,Lisia i Oaza co prawda ta ostatnia nie jest pomnikiem przyrody
Aparatmieszkaniec
Czwartek, 2015-11-19 14:52
Zapytałam sie mojej radnej i okazuje sie, że to nie Rada Miejska tylko Burmistrz wnosi o przyjęcie przez nich tej uchwały. Uchwała proponowana przez Burmistrza do rozpatrzenia i ew. zatwierdzenia przez radnych i bedzie to jedna z kilkunastu rozpatrywanych na sesji.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Luty 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_prokurator
Piątek, 2019-02-22
List_mini_modrzewie-kable-telekomunikacyjne-leza-na-ulicy-2019
Piątek, 2019-02-22
List_mini_straz-ochrony-kolei
Piątek, 2019-02-22
List_mini_lwowek-slaski-fundacja-nasz-szpital-podsumowanie
Piątek, 2019-02-22
List_mini_uwaga-trojkat-ostrzegawczy
Piątek, 2019-02-22
List_mini_zabytek
Piątek, 2019-02-22
List_mini_konopie-policja
Piątek, 2019-02-22
List_mini_ruszyly-zapisy-na-letni-oboz-pilkarski-w-rewalu---cena-first-minute
Piątek, 2019-02-22
List_mini_wlamanie-do-passata
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_mini-rakowice-internat-przetarg
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_straz-miejska-gryfow-slaski-2019
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_urzad-skarbowy-w-lwowku-slaskim
Czwartek, 2019-02-21
List_mini_zderzenie-w-gryfowie-slaskim-2019
Środa, 2019-02-20
List_mini_wilki-zagryzly-cztery-alpaki-a-kolejnych-szesc-poranily
Środa, 2019-02-20
List_mini_o-jeden-most-za-daleko-daniel-wasyliszyn
Środa, 2019-02-20
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca