Slider_lwowek-slaski-setna-rocznice-niepodleglej-upamietnil-bykami Slider_coraz-wiecej-watpliwosci-dotyczacych-bezplatnej-komunikacji Slider_zlobek-bajkowa-kraina-gryfow-slaski-2019 Slider_urzad-pracy-lwowek-slaski Slider_powiatowe-centrum-zdrowia-lwowek-slaski

Ile zarabiają?

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Napisano dnia: 2014-08-01 09:37:28
Najwięcej na utrzymanie burmistrzów – burmistrza i zastępcy – wydaje Lwówek Śląski. Najlepiej zarabiającym burmistrzem, jest burmistrz Lubomierza, w ubiegłym roku zarobił o ponad 18 tys. więcej niż w roku poprzednim . Najlepiej zarabiającym sekretarzem jest sekretarz Lwówka Śl. Skarbnik najlepiej zarabia w Gryfowie Śl. Najlepiej zarabiającym dyrektorem Ośrodka Kultury jest dyrektor z Lwówka Śląskiego.
 
Radny, wójt (burmistrz), zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza) są obowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych. Termin ich złożenia upływa 30 kwietnia każdego roku.
 
Oświadczenia majątkowe powinny zostać opublikowane na urzędowych stronach BIP. Ustawodawca określając termin ich publikacji wskazał NIEZWŁOCZNIE, co odpowiedzialnym za publikację daje szerokie pole do interpretacji. W kalendarzu nie ma bowiem takiego dnia jak niezwłocznie. Kiedy zatem burmistrzowie powinni opublikować oświadczenia? Zdaniem wielu prawników, zważywszy na majowy weekend, powinno to nastąpić tuż po nim, czyli w dniu 4-5 maja. Jak to wygląda w praktyce?
 
W Lwówku Śląskim niezwłocznie znaczy 6 czerwca, czyli z ponad miesięczną zwłoką. Warto jednak podkreślić, iż w naszym powiecie Gmina Lwówek Śląski rozpoczęła publikację dokumentów jako druga, zaledwie trzy dni po Gryfowie Śl. a zakończyła dodawanie dokumentów jako pierwsza. Jako ostatni dodawanie dokumentów rozpoczął Wleń, było to dopiero w połowie lipca.
 
Na dzień dzisiejszy wszystkie oświadczenia są już dostępne na stronach BIP urzędów.
 
Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
 
Burmistrz – Ludwik Kaziów
2012r. – 140.698,04 zł
2013r. – 142.167,92 zł
 
Z-ca Burmistrza - Ireneusz Maciejczyk
2012r. – 102.039,83 zł
2013r. – 117.507,92 zł
Sekretarz - Jan Serafin
2012r. –   96.099,40 zł
2013r. – 108.058,94 zł
 
Skarbnik - Alicja Turkiewicz
2012r. –   96.759,12 zł
2013r. – 128.025,48 zł
 
Dyrektor Lwóweckiego Ośrodka Kultury – Tadeusz Dzieżyc
2012r. – 78.282,46 zł
2013r. – 79.993,48 zł
 
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Żojdzik
2012r. – 95.290,45 zł
2013r. – 71.023,12 zł
 
 
Diety Radnych Gminy i Miasta Lwówek Śląski
 
Justyna Wrzesińska
2013r. – 14.042 zł
 
Czesława Sielewicz
2013r. – 10.680 zł
 
Krzysztof Buszewicz
2013r. – 8.800 zł
 
Stanisław Cieślik
2013r. – 9.200 zł
 
Ewa Fijałkowska
2013r. – 11.000 zł (dieta radnego i sołtysa)
 
Wiesława Maria Fiszer
2013r. – 10.375 zł - (dieta radnego i sołtysa)
Anna Karoń
2013r. – 9.520 zł
 
Mirosław Leszek Kobiałka
2013r. – 9.360 zł
 
Krzysztofa Luszka
2013r. – 9.600 zł
 
Robert Piotr Mikłaszewski
2013r. – 9.600 zł
 
Ewa Róża Płucińska-Dąbrowska
2013r. – 10.502 zł
 
Mariola Szczęsna
2013r. – 12.240 zł - (dieta radnego i sołtysa)
 
Andrzej Szymonajtis
2013r. – 9.520 zł
 
Zbigniew Zamasz
2013r. – 9.600 zł
 
Jacek Żojdzik
2013r. – 9.200 zł 
 

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski
 
Burmistrz – Olgierd Poniźnik
2012r. – 146.125,73 zł
2013r. – 145.906,32 zł
 
Sekretarz - Jerzy Andrzejczak
2012r. –   97.650,47 zł
2013r. – 105.031,57 zł
 
Skarbnik – Anna Jankowska
2011r. – nie osiągnęłam !!!
2012r. – nie osiągnęłam !!!
2013r. – 131.170,00 zł
 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Krystyna Pietruszewska
2012r. – 63.278,62 zł
2013r. – 65.867,51 zł
Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Helena Okulowska-Stypułkowska
2012r. – ??? !!!
2013r. – 72.139,20 zł 
 
 
Diety Radnych Gminy i Miasta Gryfów Śląski -
Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji
 
Przewodniczący Rady -
Robert Skrzypek
2013r. – 15.900 zł
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej -
Urszula Maga
2013r. – 11.460 zł
 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska -
Edward Sidorenko
2013r. – 8.904 zł
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Bezpieczeństwa Publicznego -
Tadeusz Cena
2013r. – 8.904 zł
 
 
Przewodnicząca Komisji Sfery Budżetowej - Bożena Raubo
2013r. – 8.793 zł
  
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
 
Burmistrz – Wiesław Ziółkowski
2012r. – 130.101,40 zł
2013r. – 158.418,13 zł (w tym 29 339,88 nagrody jubileuszowej)
 
Sekretarz – Bożena Pawłowicz
2012r. – 92.732,58 zł
2013r. – 87.113,50 zł
 
Skarbnik – Elżbieta Jaśkiewicz
2012r. – 89.464,32 zł
2013r. – 86.446,82 zł
 
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Bogdan Łużny
2012r. – 69.170,50 zł
2013r. – 73.327,26 zł
 
 
 
Diety Radnych Gminy i Miasta Lubomierz -
Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji
 
Przewodniczący Rady – Romuald Achramowicz
2013r. – 13.132 zł
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mariusz Kozłowski
2013r. – 12.241 zł
 
Przewodnicząca Komisji Sfery Budżetowej, Gospodarczej i Przestrzegania Prawa – Ewa Sadłucka
2013r. – 10.134 zł
 
Przewodniczący Komisja Wsi, Budownictwa i Ochrony Środowiska - Michał Hajdasz
2013r. – 10.007 zł
 
 
Urząd Miasta i Gminy Mirsk
 
Burmistrz – Andrzej Jasiński
2012r. – 144.736,22 zł
2013r. – 145.260,51 zł
 
Sekretarz – Jan Zaliwski
2012r. – 101.216,60 zł
2013r. – 101.535,72 zł
 
Skarbnik - Danuta Kalupa
2012r. – 103.639,16 zł
2013r. – 93.622,20 zł
 
Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Elżbieta Ławniczak
2012r. – 70.734,94 zł
2013r. – 64.196,96 zł
 
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Alfred Adamczyk
2012r. – 71.033,53 zł
2013r. – 71.764,64 zł
 
Diety Radnych Miasta i Gminy Mirsk -
Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komis
 
Przewodniczący Rady - Piotr Konsur
2013r. – 15.039,51 zł
 
Przewodniczący Komisja Rozwoju - Maciej Domin
2013r. – 8.957,26 zł
 
Przewodniczący Komisja Rolnictwa, Leśnictwa oraz Ochrony Środowiska - Stanisław Babik
2013r. – 9.564,23 zł
 
Przewodniczący Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych - Wojciech Firek
2013r. – 9.009,72 zł
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Antoni Alchimowicz
2013r. 9.702,91 zł
 
Przewodniczący Komisja Doraźna d.s. Opracowania Koncepcji Zagospodarowania Turystycznego Gór i Pogórza Izerskiego - Bogusław Nowicki
2013r. – 9.702,84 zł
 
 
Urząd Miasta i Gminy Wleń
 
Burmistrz – Bogdan Mościcki
2012r. – 123.169,61 zł
2013r. – 123.712,88 zł
 
Sekretarz – Marcin Fluder (+ dieta radnego)
2012r. – 86.736,94 + 11.494,05 zł
2013r. – 83.615,16 + 11.685,12 zł
 
Skarbnik – Maria Gierczyk
2012r. – 90.598,80 zł
2013r. – 87.868,80 zł
 
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – Krystyna Karbowiak
2012r. – 73.298,27 zł
2013r. – 70.482,33 zł
 
 
Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – Anna Komsta
2012r. – 58.358,93 zł
2013r. – 58.577,70 zł
 
Dyrektor Komunalnego Zakładu Obsługi Mieszkańców – Zdzisław Kostka
2012r. – 69.619,57 zł
2013r. – 75.769,04 zł
Diety Radnych Miasta i Gminy Wleń -
Przewodniczącej Rady oraz Przewodniczących Komisji
 
Przewodnicząca Rady - Katarzyna Kotołowska
2013r. – 12.900,64 zł
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Bezpieczeństwa - Zbigniew Lebiedź
2013r. – 8.266,92 zł
 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego - Andrzej Czapski
2013r. – 8.266,92 zł
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej –
Grażyna Tomoń
2013r. – 7.762,31 zł
 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu. – Maciej Rybiałek
2013r. – 8.266,92 zł
 
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
 
Starosta – Józef Stanisław Mrówka
2012r. – brak danych !!!
2013r. – 131.145,86 zł
 
Sekretarz - Barbara Rosochacka-Horanin
2012r. –   99.874,34 zł
2013r. – 103.817,34 zł
 
Wicestarosta – Zbigniew Grześków
2012r. – 138.730 zł
2013r. – 130.397 zł
 
Skarbnik - Bogdan Jurczak
2012r. – 115.297,17 zł
2013r. – 116.442,68 zł
 
Członek Zarządu – Franciszek Bar
2012r. – 21.512,78 zł
2013r. – 22.257,36 zł
 
Członek Zarządu – Małgorzata Szczepańska
2012r. – 21.765,82 zł
2013r. – 22.071,88 zł
 
Członek Zarządu – Zenon Zatchiej
2012r. – 22.022,44 zł
2013r. – 22.164,62 zł
 
 
 
Diety Radnych Powiatu Lwóweckiego -
Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji
 
Przewodniczący Rady – Henryk Kulesza
2013r. – 22.257,36 zł
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Rafał Ślusarz
2013r. – 15.765,69 zł
 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu - Daniel Koko
2013r. – 16.693,08 zł
 
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich - Ryszard Mruk
2013r. – 16.136,64 zł
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego - Jolanta Dudzik
2013r. – 16.229,38 zł
 
 
 
Obecnie w trakcie konsultacji resortowych jest nowy projekt ustawy o oświadczeniach majątkowych. Sprawę szeroko opisuje portal www.wspolnota.org.pl Projekt powstał, gdyż ustawodawca zauważył brak skuteczności instytucji oświadczeń majątkowych …
Ustawodawca doszedł do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie kompleksowe uregulowanie, w jednym akcie prawnym, materii związanej z oświadczeniami majątkowymi, w tym w szczególności zakresu podmiotów obowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, zakresu jawności oświadczeń majątkowych, zakresu przedmiotowego treści oświadczeń, sankcji za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy, zasad kontroli oświadczeń.
Komentarze:
Aparatwow
Piątek, 2014-08-01 13:54
To widzę same bidne ludzie trzeba ich znowu wybrać bo sobie nie poradzą w prawdziwym świecie a pracy u nas nima hehe
Aparatlubomir
Piątek, 2014-08-01 14:45
No to niezle ziółko.
AparatGość
Piątek, 2014-08-01 15:44
NAjlepsza pani skarbnik z Gryfowa pracuje za darmo. Co za filantropka. I prosze Urząd skarbowy się nie czepia przeciez to wstyd i hańba takie coś złożyć. Zwykłemu szarakowi by dowalili a tak proszę:) Nie osiągnęła. Aż strach się bać o finanse w tej gminie:)
AparatMasakra
Piątek, 2014-08-01 15:48
a Ewa Fijałkowska za co dostaje tyle kasy jak nic nie robi oprócz imprez alkoholowych w Rakowicach nic się nie zmieniło
AparatObywatel DLW
Piątek, 2014-08-01 17:18
O_o Za co te kwoty ?? Ja się pytam za co ?? 4 ludków z gminy Lwówek i mamy rocznie pół bańki mniej w budżecie, a stagnacja jak była tak jest, kultury i sportu jak nie było tak nie ma....
AparatBeata
Piątek, 2014-08-01 18:44
ZA DUŻO!! jak by zarabiali normalne, przeciętne pieniądze- nie mam tu na myśli oczywiście zestawień średniej krajowej -bo to wierutna bzdura- ale np. ok 2000 albo jeszcze lepiej ok 1500 a dostawali by solidne premie za EFEKTY 2 x w roku i to nie te spektakularne, ale faktycznie potrzebne- to jestem pewna, wyniki były by znakomite pewnie dopiero wtedy byli by tam Ci, co chcieli by coś zdziałać pożytecznego w czasie kadencji - a nie tacy jacy są
Aparatlegmin
Sobota, 2014-08-02 08:05
Nie rozumiem po co ci radni skoro i tak burmistrzowie rzadzą bo są z wyboru, ile tu kasy z naszych podatków w skali państwa jest po prostu wyrzucone w błoto, wielu radnych nie ma pojecia o co w tym rzadzeniu chodzi. A pozostali zarabiają ile im państwo ustaliło więc nic nam prostaczkom do tego!
Aparatczarnyroman
Sobota, 2014-08-02 08:54
Czy wiceprzewodniczący Rady Powiatu - bezrobotny starosta jest wolontariuszem? Roman Wysocki.
AparatBonia
Sobota, 2014-08-02 18:50
Mądre słowa ,,legmin,jestem tego samego zdania po co ci radni co nie maja pojecia o niczym !!!W Gryfowie mogla bym policzyć na jednej ręce co maja coś do powiedzenia ,,radni,, pozdrawiwiam.
Aparatoko
Poniedziałek, 2014-08-04 13:40
najlepsi są radni z pławnej, jest ich 2, pławna górna i płąwna dolna.Ale dla swojej wioski nic nie robią. Pławna nie ma świetlicy- największa wioska w gminie.Młodzież nie ma gdzie się spotkać. No ale po co świetlica. Dobrze że pani radna i pan radny mają co miesiąc kasę na koncie.A durni ludzie wybierają ich już którąś kadencję z kolei.
Aparatllllllllaaaaa
Czwartek, 2014-08-07 16:14
dokladnie najlepsi sa radni z Pławnej i cala gmina Lubomierz:) hehehhee!!!!!
Aparatlaki
Niedziela, 2014-08-24 22:47
Jakby zarabiali normalne pensje, czyli te 2000 tys. wspomniane było o tym wyżej...nikt by nie chciał być radnym czy burmistrzem.. oczywiście osobiście jestem jak najbardziej za takimi stawkami, ale takie stawki nikogo nie skuszą ... jeden z panów radnych powiedział kupiłem córce mieszkanie musze być radnym bo mam raty, kolejny pan musze być radnym bo czeka mnie większy remont i musze brać kredyt....jakby z tych pieniędzy co dostają musieli się publicznie rozliczać tez nikt nie chciałby być radnym.. a przecież publicznie można tyle zrobić.
Aparatalojz
Wtorek, 2014-10-14 10:08
Dobre: Wicestarosta ma wiecej niz starosta! A burmistrz Lubomierza wcale nie ma dużo w porównaniu do innych burmistrzów, chyba tylko z Wlenia ma trochę mniej.
Dodaj komentarz

Kalendarz wydarzeń

Prev
Luty 2019
Next
Po Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Mini_straz
Piątek, 2019-02-15
List_mini_ukradl-bmw--nie-zatrzymal-sie-do-kontroli-i-spowodowal-wypadek
Piątek, 2019-02-15
List_mini_umig-mirsk
Piątek, 2019-02-15
List_mini_zatrzymania-w-sprawie-niegospodarnosci-w-gminie-bogatynia
Piątek, 2019-02-15
List_mini_tydzien-pomocy-ofiarom-przestepstw-skorzystaj-z-darmowych-porad
Piątek, 2019-02-15
List_mini_soltys
Piątek, 2019-02-15
List_mini_rekordowa-liczba-zgonow--a-szczyt-zachorowan-dopiero-przed-nami
Piątek, 2019-02-15
List_mini_powiatowe-centrum-zdrowia-lwowek-slaski
Piątek, 2019-02-15
List_mini_krwawe-walentynki
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_skradziono-quada
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_palace-sie-opony
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_urzad-pracy-lwowek-slaski
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_zlobek-bajkowa-kraina-gryfow-slaski-2019
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_wczasowicze-podraznieni-chlorem-w-swieradowie-zdroju
Czwartek, 2019-02-14
List_mini_coraz-wiecej-watpliwosci-dotyczacych-bezplatnej-komunikacji
Środa, 2019-02-13
NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE
Aktualności | Wydarzenia | Ludzie | Samorząd | Na sygnale | Wywiady | Historia | Galeria | Ogłoszenia |  Reklama | Praca