Kto zniszczył lampy?

Dnia 13 grudnia 2018 ujawniono podczas inspekcji robót związanych z rewitalizacją murów obronnych uszkodzenie 2 lamp, w tym jednej nowej stanowiącej system oświetlenia miejskiego przy Aleja Wojska Polskiego naprzeciw targowiska i drugiej podświetlającej mury obronne zamontowanej w podłożu przy murach obronnych - Aleja Wojska Polskiego w miejscu pomiędzy zakładem fryzjerskim i Sądem Rejonowym – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Z oględzin wynika, iż obie lampy zostały uszkodzone celowo przy pomocy kamieni, co widać na załączonych zdjęciach. W przypadku lampy zamontowanej w podłożu zrzucono na nią kostkę granitową z murów obronnych.

Kolejne 2 lampy  zamontowane w podłożu wzdłuż murów obronnych zdewastowano w podobny sposób i według zebranych informacji w sprawie prawdopodobnie dnia 19 - go grudnia 2018 roku w godzinach nocnych. Lampy wmontowane były przy murach obronnych w miejscu pomiędzy ulicą Szkolną, a Pomnikiem Ofiar I Wojny Światowej.

Koszty poniesione przez Gminę w przypadku lampy podświetlającej mury to 1500, zł za 1sztukę i 2000,- złotych w przypadku lampy „stojącej”. Sprawą dewastacji mienia publicznego zajęła się Policja.

Analizowane są zapisy monitoringu miejskiego i prowadzone są czynności służbowe.

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski zwraca się do wszystkich mogących pomóc w ustaleniu sprawcy lub sprawców tego wandalizmu o przekazywanie informacji Policji lub Straży Miejskiej. Tym samym również prosi o zwracanie uwagi i reakcję na wandalizm, przemoc czy zakłócenia porządku.

Rewitalizacja zabytków w naszym mieście służy naszemu dobru, pokazuje piękno i historię Lwówka Śląskiego, dlatego nie pozwólmy, żeby bezkarnie niszczono dorobek historyczny i kulturowy odtworzony i pokazany w nowym świetle poprzez prowadzone inwestycje.

Numery telefonów pod, które można przekazywać informacje:

112, 997,  756467200 - Policja
756477873, 794459600 - Straż Miejska w Lwówku Śląskim
756477888 - Urząd Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim


 


 

Autor: UGiM Lwówek Śl.