Gryfów Śląski: Południowa część rynku

Gryfowski rynek kilka lat temu przeszedł metamorfozę. Rewitalizacji została wówczas poddana płyta rynku i tereny przyległe do ratusza. Teraz czas na zmiany przy południowej pierzei. Władze Gryfowa Śląskiego ogłosiły już przetarg na remont tej części rynku.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na przebudowie nawierzchni południowej części płyty rynku w Gryfowie Śląskim, wymianie wszystkich odcinków sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, wraz z jej dostosowaniem do nowej nawierzchni w obrębie powierzchni Rynku.


Zadanie będzie polegało na całkowitej wymianie istniejącej nawierzchni, wykonanej z kostki granitowej i płyt chodnikowych, wymianie istniejących obrzeży drogowych, wymianie nawierzchni drogowej w obrębie południowej zatoki autobusowej, uporządkowaniu istniejących na płycie zieleńców,  posadowienie elementów małej architektury takich jak: ławki, słupki ograniczające, czy latarnie.

Wykonana zostanie nawierzchnia z kostki kamiennej, krawężniki kamienne i chodnik z kostki kamiennej. Postawione zostaną 3 lampy oświetleniowe, które będą identyczne jak lampy znajdujące się na płycie rynku. Na każdej lampie będą zamontowane donice na kwiaty.

Projektowana nawierzchnia utwardzona – 393,25 m2
Projektowany teren zielony – 28,77 m2

Autor: red.