Gmina Gryfów Śląski szuka wykonawcy ulicy Grodzkiej

Jak już informowaliśmy wkrótce ma się rozpocząć remont ulicy Grodzkiej w Gryfowie Śląskim. Na przebudowę tej ulicy władze Gminy pozyskały 400.000,00 złotych dofinansowania z tzw. „powodziówek”, czyli środków na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla samorządów z Dolnego Śląska pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach zadania przeprowadzone zostaną roboty budowlane, polegające na przebudowie drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianą sieci wodociągowej. Jezdnia drogi gminnej wykonana będzie z betonu asfaltowego o szerokości zmiennej obramowana krawężnikiem najazdowym i wystającym. Przedmiot zamówienia obejmuje również odtworzenie chodnika wzdłuż jezdni po jednej stronie o szerokości zmiennej z kostki betonowej. Na całości chodnika przy krawędzi jezdni zostanie zbudowany krawężnik zatopiony ponad nawierzchnię istniejącej jezdni.

Autor: red.