Milion na modernizację obiektów sportowych. Dlaczego pieniądze nas ominęły?

Dolnośląskie kluby sportowe dysponują infrastrukturą wymagającą pilnej modernizacji. Samorząd regionu przeznaczy na ten cel w tym roku prawie milion złotych. Oprócz remontów sal gimnastycznych czy boisk sportowych, organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o pieniądze na specjalistyczny sprzęt treningowy.

Samorząd województwa przekaże 37 organizacjom pozarządowym blisko milion złotych na remonty obiektów sportowych w naszym regionie. Dziś wicemarszałek Iwona Krawczyk ogłosiła wyniki konkursu na realizację programu „Poprawa bazy sportowej” .

Dolnośląskie kluby sportowe dysponują infrastrukturą wymagającą pilnej modernizacji. Samorząd regionu przeznaczy na ten cel w tym roku prawie milion złotych. Oprócz remontów sal gimnastycznych czy boisk sportowych, organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o pieniądze na specjalistyczny sprzęt treningowy.

Zrealizowane prace poprawią bezpieczeństwo i komfort zarówno organizacji zawodów sportowych, ale przede wszystkim stworzą lepsze warunki treningowe, a tym samym pozwolą na bardziej wyrównany dostęp do sportu dzieci i młodzieży z różnych środowisk – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

Konkurs cieszył się dużą popularnością. Kluby sportowe zgłosiły w sumie 89 ofert, wnioskując o  dotacje w kwocie niemal 3 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dotację otrzymało 37 stowarzyszeń i klubów sportowych.

Przeprowadzenie remontów pozwoli na poprawę warunków treningowych oraz rozgrywania zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży. Wiele obiektów, które otrzymały dofinansowanie na modernizację czy remont, znajduje się w niewielkich miejscowościach. Dotacje otrzymały stowarzyszenia z 30 miast i wsi z 16 powiatów Dolnego Śląska.

Liczę na to, że pieniądze, które przekazujemy pozwolą na lepsze wykorzystanie istniejącej bazy sportowej i umożliwią rozwój zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży oraz umożliwią uczestnictwo w rywalizacji sportowej na najwyższym poziomie – mówi wicemarszałek Iwona Krawczyk.


Na liście projektów, które otrzymały wsparcie znalazły się m.in.:
Poprawa bazy sportowej LKS "Czarni" Przedwojów - Ludowy Klub Sportowy "Czarni" Przedwojów - 13.000,00 zł
Remont istniejącej Bazy Sportowej Klubu Żeglarskiego REDA - Klub Żeglarski REDA w Złotoryi - 25.000,00 zł
Huragan i nowe boisko to klucz do sukcesu - Stowarzyszenie Piłkarskie LZS "Huragan" Proboszczów - 14.000,00 zł
Modernizacja stadionu sportowego w Starej Kraśnicy - Klub Sportowy "POGOŃ" Świerzawa - 28.000,00 zł

Barbara Andryjasik Prezes LZS Huragan Proboszczów wyjaśnia, iż napisanie wniosku nie było skomplikowane. Trudność całego projektu polegała na znalezieniu środków na wkład własny. Huraganowi pomogli wierni kibice. To dzięki nim klub zakupi m.in. nowe bramki, czy inne elementy wyposażenia. Jak dodaje pani prezes te działania klubu znakomicie wpisują się w zaplanowaną na ten rok modernizację płyty boiska, którą zleca Gmina Pielgrzymka.

Nieco inaczej sprawa wyglądała w Świerzawie o czym mówi nam Burmistrz – Józef Kołcz: Jako Burmistrz Gminy Świerzawa staram się mobilizować organizacje pozarządowe działające na naszym terenie do aplikowania o środki zewnętrzne. Sukces osiągnięty przez Pogoń Świerzawa jest świetnym przykładem takiej współpracy. Pozyskane 28 tys. zł. na zakup nowych bramek, wiat dla zawodników rezerwowych i montaż systemu nawadniania boiska wesprzemy kwotą 10 tysięcy z budżetu Gminy. Dodatkowo Gmina Świerzawa złożyła wniosek w ramach Dolnośląskiej Odnowy Wsi na remont ogrodzenia i trybun stadionu z którego korzystają piłkarze Pogoni. Szacowany koszt planowanych robót budowlanych to około 65 tys. złotych. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami całość prac wykonana zostanie w okresie wakacji.

Niestety, wśród zwycięzców nie ma naszych klubów. Dlaczego? Z informacji otrzymanej z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego wynika, iż żaden z klubów z terenu powiatu lwóweckiego nie wnioskował o takie wsparcie.
Autor: UMWD / red.