Klub Radnych Wspólnota Samorządowa jest za budową basenu, ale nie bezwarunkowo


Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Lwówek Śląski!

Ostatnie tygodnie to wzmożona dyskusja na temat budowy basenu w naszej gminie. W związku z pytaniem zadanym przez jednego z Sołtysów podczas ostatniej sesji, jako radni zgrupowani w Klubie Radnych Wspólnota Samorządowa czujemy się w obowiązku poinformować Państwa, że popieramy tę ideę, ale w przeciwieństwie do Pani Burmistrz Marioli Szczęsnej, nie bezwarunkowo. Przy uchwalaniu budżetu na rok 2018 wsparliśmy projekt budowy odkrytego basenu przy ulicy Betleja za kwotę ok. 5,4 mln. złotych. Podczas dyskusji zwracaliśmy uwagę na potrzebę pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycję. W miesiącu maju okazało się, że do budowy basenu zgłosił się tylko jeden wykonawca a jego żądania finasowe o prawie dwa miliony złotych przekraczają nasze możliwości. Należy w tym miejscu podkreślić, że jest to pierwszy etap tej inwestycji, który miał się zakończyć w czerwcu 2019 roku. Drugi etap polegający na zagospodarowaniu terenu wokół basenu oraz zakup wyposażenia może kosztować nas dodatkowe 2 do 3 milionów złotych. Musimy również przypomnieć, że w 2016 roku poparliśmy wniosek Pani Burmistrz Szczęsnej o wycofanie się z budowy basenu krytego Delfinek w byłych Płakowicach. Koszt tego obiektu szacowany był na około 7 milionów złotych (udział finansowy Gminy około 2 mln. zł.) przy rocznym koszcie utrzymania na poziomie 800 tys. zł podzielonym na Gminę i Starostwo Lwówek Śląski. Obecnie Pani Burmistrz twierdzi, że stać nas na wydatek rzędu 10 milionów (bez złotówki dotacji zewnętrznej) na obiekt, który służył będzie nam wszystkim maksimum 60 dni w roku.

W związku z zaistniałą sytuacją przeprowadziliśmy konsultacje w swoich środowiskach, wśród znajomych i przyjaciół. Efektem tych rozmów i dyskusji, czasami trudnych, jest nasza propozycja dla Państwa. Analizując możliwości naszej gminy oraz patrząc na oczekiwania społeczne, proponujemy budowę krytego basenu wraz z zewnętrzną częścią rekreacyjną (mini park wodny). Obiekt ten mógłby powstać na terenie obecnego stadionu miejskiego zajmując powierzchnię około 0,75ha, na której obecnie znajduje się boisko treningowe (mapa poniżej - niebieski trójkąt wraz z naniesionymi obiektami).
 

Oczywiście zajęcie tego terenu poprzedzone byłoby przygotowaniem dodatkowego boiska do gry w piłkę nożną dla klubu Czarni Lwówek Śląski. Bliskość szkół i przedszkoli, doskonały dojazd dla mieszkańców oraz odpowiednie przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego powodują, że ta lokalizacja wydaje się być idealną. Sam obiekt basenowy powinien posiadać – biorąc przykład ze standardowego projektu basenu Pływaczek - halę basenową z niecką basenową o wymiarach 25 m x 16 m (głębokość od 1,8 m do 1,2 m) z zapleczem sanitarnym oraz technologicznym. Dodatkowo pływalnię wyposażyć można w moduł basenu rekreacyjno-treningowego o wymiarach 5 m x 16 m (głębokość od 1,2 m do 0,8 m), idealnego do nauki pływania, zabawy z dziećmi lub rozgrzewki przed zawodami sportowymi.


Ponadto obiekt pływalni można powiększyć o moduł basenowy SPA, obejmujący wannę jacuzzi oraz strefę malucha z brodzikiem z ciepłą wodą z atrakcjami i zabawkami wodnymi.


Aby zapewnić w lecie efekt basenu odkrytego, proponujemy stworzenie mini parku wodnego dla naszych najmłodszych mieszkańców. 


Dodatkowo koniecznie stworzony powinien być plac zabaw dla małych dzieci oraz wydzielone miejsca parkingowe. W zależności od przyjętego wariantu koszt takiego kompleksu wahać się może od około 10 do 14 milionów złotych, z mozliwością pozyskania zewnętrznego dofinansowania.

Przedstawiając Państwu naszą propozycję mamy nadzieję, że przyjęta zostanie ona ze zrozumieniem. Działając w ten sposób pragniemy stworzyć nowy model konsultacji społecznych, których inicjatorem będzie Rada Miejska we Lwówku Śląskim. Pozostając do Państwa dyspozycji życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżajacej się przerwy wakacyjnej.

Z poważaniem radni Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim
Ewa Płucińska-Dąbrowska
Ewa Fijałkowska
Angelica Giecewicz
Krystyna Replin
Roman Ciechanowicz
Marcin Karasiński
Tomasz Kubis
Robert Mikłaszewski
Franciszek Pawłowicz

Autor: KR Wspólnota Samorządowa