Trwa zbiórka pieniędzy na zakup nowej karetki. PSIG dał 150 tysięcyDziś na terenie naszego powiatu funkcjonują dwie karetki i jak już nie raz pisaliśmy często zdarza się tak, że oczekiwanie na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego trwa bardzo długo, bo ten np. do Lwówka Śl. jedzie z Gryfowa Śl., albo nawet i z Mirska. Na łamach Lwówecki.info pisaliśmy także o przypadkach, w których to do osób, które straciły przytomność wysyłani są strażacy. I dziś chyba nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że trzecia karetka w powiecie jest potrzebna. Niestety, na „dar z nieba” nie mamy co liczyć. Z tej potrzeby zrodziła się inicjatywa zakupu naszej własnej powiatowej karetki.  

Edyta Malczewska, Prezes Zarządu PCZ w Lwówku Śląskim - Inicjatywa zakupu karetki zrodziła się we wrześniu 2017 roku, kiedy podczas festiwalu Dary Lasu Fundacja Nasz Szpital rozpoczęła zbiórkę publiczną środków na ten cel. Wtedy idea zakupu karetki wydawała się bardzo odległa, a wręcz przerastająca możliwości Fundacji. Dziś, dzięki wsparciu lokalnych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., darczyńców indywidualnych, a przede wszystkim przekazanym przez Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim funduszom, mamy nadzieję że już wkrótce nowo zakupiony pojazd będzie służył pacjentom Przychodni i Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.


Właśnie podpisana została umowa pomiędzy Powiatowym Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim a Fundacją Nasz Szpital w Lwówku Śląskim.  Umowa przewiduje przekazanie kwoty 150.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia na potrzeby lwóweckiego szpitala. Pieniądze te pochodzą ze składek gmin: Lwówek Śląski, Lubomierz i Wleń oraz Powiatu Lwóweckiego będących członkami Stowarzyszenia.

Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim powstało w 2001 roku z inicjatywy m.in. ówczesnej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Bożeny Pawłowicz i członka Zarządu Powiatu Pana Zbigniewa Grześkowa. Celem Stowarzyszenia było wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Powiatu Lwóweckiego, w tym prowadzenie Funduszu Pożyczkowego na potrzeby małych firm i lokalnych stowarzyszeń. Wiele tego typu inicjatyw zostało zrealizowanych w okresie kiedy Prezesem Stowarzyszenia została Pani Krystyna Piotrowicz. Między innymi Stowarzyszenie udzieliło wielu pożyczek dla stowarzyszeń, które realizowały projekty z funduszy unijnych. Oprócz tego Stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów, w tym szkoleniowych dla lokalnych przedsiębiorców i kobiet pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy. Czasy się jednak zmieniają i dziś takie stowarzyszenie nie ma większej racji bytu, dlatego na początku bieżącego roku Walne Zebranie Stowarzyszenia podjęło uchwałę o jego likwidacji.

Zgromadzone środki finansowe przeznaczamy na społecznie ważne cele, w tym kwotę 150.000,00 złotych na zakup nowej karetki pogotowia oraz 40.000,00 zł na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, aby wspomóc organizację specjalistycznej pralni ubrań ochronnych strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych – wyjaśnia nam Pani Krystyna Piotrowicz.


Radości z takiego obrotu sprawy nie ukrywa Pani Edyta Malczewska, Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia i Prezes Fundacji Nasz Szpital:
W imieniu Fundacji Nasz Szpital oraz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim pragniemy złożyć gorące podziękowania Powiatowemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim, za przekazanie funduszy w wysokości 150.000,00 złotych, które będą przeznaczone na dofinansowanie zakupu karetki sanitarno – transportowej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Podpisanie stosowanego porozumienia odbyło się w dniu 28 maja 2018 r., a Stowarzyszenie reprezentowały Panie: Krystyna Piotrowicz – Prezes Zarządu oraz Bożena Pawłowicz – Sekretarz Zarządu.

Zakup karetki wiąże się nie tylko z zakupem samego pojazdu, ale także specjalistycznego wyposażenia, dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie przedsięwzięcia poprzez dokonywanie wpłat na nr konta:

Bank PKO BP o/Lwówek Śląski
30 1020 2124 0000 8802 0144 4603

Karetka będzie wykorzystywana na potrzeby lwóweckiego szpitala. Na chwilę obecną nie ma mowy, o tym żeby była włączona do systemu ratownictwa. Neimniej takie wpełni wyposażone auto z pewności usprawni pracę naszego szpitala.

Autor: red.